Szolgáltatások - 321356-2021

25/06/2021    S121

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2021/S 121-321356

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: 15827186241
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17957440
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

App. gyártás, kommunikáció, Kisfaludy2030, 2020

Hivatkozási szám: EKR000634922021
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

App. gyártás, kommunikáció, Kisfaludy2030, 2020

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
79311200 Közvélemény-kutatás elvégzésével kapcsolatos szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
92112000 Mozifilm- és videofilmgyártással kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó gyártási és kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 14 982 800 Ft, azaz nettó tizennégymillió-kilencszáznyolcvankétezer-nyolcszáz forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 4 494 840 Ft, azaz nettó négymillió-négyszázkilencvennégyezer-nyolcszáznegyven forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/09/2020
Befejezés: 31/08/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 202-490742

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

App. gyártás, kommunikáció, Kisfaludy2030, 2020

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
07/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24670827244
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22715544241
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: Gyula.Balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14 982 800.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerződésmódosítás dátuma: 2021. május 21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Applikáció fejlesztéshez kapcsolódó gyártási és kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 14 982 800 Ft, azaz nettó tizennégymillió-kilencszáznyolcvankétezer-nyolcszáz forint keretösszeg kimerüléséig. A Keretmegállapodás 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 4 494 840 Ft, azaz nettó négymillió-négyszázkilencvennégyezer-nyolcszáznegyven forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 07/09/2020
Befejezés: 30/06/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 14 982 800.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: New Land Media, Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Telefon: +36 17462803
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Postai cím: Felső Zöldmáli út 72.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefon: +36 309863831
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal (COVID19) kialakult krízishelyzetre, a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére, továbbá a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatban meghozott intézkedésekre, illetőleg a COVID19 által a nemzetgazdaság alapfolyamataiban okozott negatív hatásokra, a Vállalkozó a csatolt, 2021. március. 5-én kelt „Akadályközlés a mobilapplikáció tesztelését érintő kutatási projekt tekintetében tárgyú” dokumentumban jelezte, hogy a jelen pandémiás helyzetben a Szerződés szerint Megrendelő kérésére megküldött koncepció 1. verziójában feltüntetett személyes interjúk keretein belül történő lekérdezést a tervezett határidőre - önhibáján kívül - a 2021. március 4. napján bejelentett és 2021. március 8. napjától elrendelt további korlátozó intézkedések okán nem tudja teljesíteni, amennyiben azonban a Kormány intézkedései és a vírushelyzet lehetővé teszi, abban az esetben egy előzetes egyeztetést követően, a későbbiekben szeretné megvalósítani a kutatást Felek a kialakult helyzetre tekintettel a jelen okiratban foglaltak szerint állapodnak meg a Szerződés módosításáról.

Felek a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján rögzítik, hogy a COVID19 által okozott és fent leírt dokumentumban részletesen kifejtett indokokkal alátámasztott krízishelyzet olyan körülmény, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a Szerződés emiatt szükségessé váló módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a Szerződés szerinti szolgáltatás ellenértékét a módosítás nem érinti.

2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírust (COVID-19) fertőzést világjárvánnyá nyilvánította és Magyarország Kormánya is több körben, korlátozó intézkedéseket hozott az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. Vállalkozó, az applikációt az eredetileg 2021. novemberre tervezett személyes jelentétet igénylő fókuszcsoportos tesztelést, a Megrendelő részére 2020.október 26-án megküldött koncepció alapján kívánta végrehajtani, de mivel továbbra is a vírushelyzet romlása mutatkozott, így a Felek közös egyetértésben, a tesztelés elhalasztása mellett döntöttek. 2021. I. negyedévében, a 2021. március 8. napjától elrendelt további korlátozó intézkedések miatt, a mobilapplikáció fókuszcsoportos tesztelése újbóli elhalasztása vált indokolttá, a járványhelyzet javulásáig.

A 2020.október 26-án megküldött Kutatási koncepció szerinti kutatási feladatok lebonyolításához az adott tárgyi, személyi feltételek adottak, a tesztelési előkészületek a Megrendelő kérésének megfelelően megtörténtek és amint a kormányzati intézkedések ezt megengedik, - egy későbbi időpontban - előreláthatóan 2021. május/június hónapban - meghatározott teljesítési határidővel számolva - Vállalkozó által maradéktalanul végrehajtásra is kerülhet.

A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (vastag dőlt betűvel jelölve a módosított részeket):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul (vastag dőlt betűvel jelölve a módosított részeket):

„4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2021. július 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2021. augusztus 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tekintettel a koronavírus-járvánnyal (COVID19) kialakult krízishelyzetre, a Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletére, továbbá a veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatban meghozott intézkedésekre, illetőleg a COVID19 által a nemzetgazdaság alapfolyamataiban okozott negatív hatásokra, a Vállalkozó a csatolt, 2021. március. 5-én kelt „Akadályközlés a mobilapplikáció tesztelését érintő kutatási projekt tekintetében tárgyú” dokumentumban jelezte, hogy a jelen pandémiás helyzetben a Szerződés szerint Megrendelő kérésére megküldött koncepció 1. verziójában feltüntetett személyes interjúk keretein belül történő lekérdezést a tervezett határidőre – önhibáján kívül – a 2021. március 4. napján bejelentett és 2021. március 8. napjától elrendelt további korlátozó intézkedések okán nem tudja teljesíteni, amennyiben azonban a Kormány intézkedései és a vírushelyzet lehetővé teszi, abban az esetben egy előzetes egyeztetést követően, a későbbiekben szeretné megvalósítani a kutatást Felek a kialakult helyzetre tekintettel a jelen okiratban foglaltak szerint állapodnak meg a Szerződés módosításáról.

Felek a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján rögzítik, hogy a COVID19 által okozott és fent leírt dokumentumban részletesen kifejtett indokokkal alátámasztott krízishelyzet olyan körülmény, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a Szerződés emiatt szükségessé váló módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá a Szerződés szerinti szolgáltatás ellenértékét a módosítás nem érinti.

2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírust (COVID-19) fertőzést világjárvánnyá nyilvánította és MAGYARORSZÁG Kormánya is több körben, korlátozó intézkedéseket hozott az új koronavírus elleni küzdelem érdekében. Vállalkozó, az applikációt az eredetileg 2021. novemberre tervezett személyes jelentétet igénylő fókuszcsoportos tesztelést, a Megrendelő részére 2020.október 26-án megküldött koncepció alapján kívánta végrehajtani, de mivel továbbra is a vírushelyzet romlása mutatkozott, így a Felek közös egyetértésben, a tesztelés elhalasztása mellett döntöttek. 2021. I. negyedévében, a 2021. március 8. napjától elrendelt további korlátozó intézkedések miatt, a mobilapplikáció fókuszcsoportos tesztelése újbóli elhalasztása vált indokolttá, a járványhelyzet javulásáig.

A 2020.október 26-án megküldött Kutatási koncepció szerinti kutatási feladatok lebonyolításához az adott tárgyi, személyi feltételek adottak, a tesztelési előkészületek a Megrendelő kérésének megfelelően megtörténtek és amint a kormányzati intézkedések ezt megengedik, – egy későbbi időpontban – előreláthatóan 2021. május/június hónapban – meghatározott teljesítési határidővel számolva – Vállalkozó által maradéktalanul végrehajtásra is kerülhet.

A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép (vastag dőlt betűvel jelölve a módosított részeket):

„4.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba és a Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jön létre.”

A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul (vastag dőlt betűvel jelölve a módosított részeket):

„4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait legkésőbb 2021. július 31. napjáig (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”), Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (azaz 2021. augusztus 31. napjáig) köteles teljesíteni.”

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14 982 800.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14 982 800.00 HUF