A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 322257-2016

17/09/2016    S180

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2016/S 180-322257

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 165-296662)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Enikő
E-mail: varga.eniko@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tivadari híd és környezete (KEHOP-1.4.0-15-2015-00005) projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt építési munkáinak a FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kivitelezési tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek, és hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 165-296662

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
A következő helyett:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

(...)

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) és 17. § (2) bek. szerint.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) és 17. § (2) bek. szerint.

(...)

Helyesen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

(...)

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (1) bek. szerint.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 15. § (2) bek. szerint.

(...)

Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:

(...) jótállási biztosíték (mértéke a Szerződéses ár 5 %-a általános jótállás időtartamára, utána 0,5 % a korrózióvédelemre hátra lévő időszakra).

Helyesen:

(...) jótállási biztosíték (mértéke a Szerződéses ár 5 %-a, a 36 hónap általános jótállást követően a biztosíték összege csökken a megvalósított acélszerkezetek Szerződéses Árhoz viszonyított mértékéig).

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 03/11/2016
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A következő helyett:
Dátum: 13/12/2016
Helyesen:
Dátum: 02/01/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 14/10/2016
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 03/11/2016
Helyi idő: 15:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat is módosította. A módosított közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi úgy, hogy azokat (az eredeti közbeszerzési dokumentumokkal egyezően) közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/tivadari-hid-es-kornyezete/2