Supplies - 322679-2022

15/06/2022    S114

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2022/S 114-322679

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
National registration number: RO14476722
Postal address: Strada: Măcelaru Ilie, nr. 28A- Punct de lucru Brasov, str. St. Luchian, nr.25, bl.33
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400380
Country: Romania
Contact person: Cecilia Palade
E-mail: mariana.corneanu@distributie-energie.ro
Telephone: +40 268305598
Fax: +40 268305004
Internet address(es):
Main address: www.distributie-energie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100147754
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Dispozitive si scule electroizolante sau electroizolate-Prajini si scurtcircuitoare " LOT 1-Prajini electroizolante si LOT 2 Scurtcircuitoare

Reference number: RO14476722 - 2022 - poz 123.
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziționarea de Dispozitive si scule electroizolante sau electroizolate, conform specificațiilor tehnice

Prajini electroizolante 6-20 kV =buc 82

Prajini electroizolante telescopice 6-20kV = buc 109

Prajini electroizolante telescopice110-20kV, 2,4-2,6m = buc 77

Prajini electroizolante 110 kV = buc 45

Prajini pt. actionarea separatorilor 20 kV din PT = buc 73

Tub pt transportul prajinilor eliz. Ø 180*2500mm = buc 12

Adaptoare pt.prajini(ptr.scurtcircuitor) = buc 157

Adaptor hexagonal cu filet interior si mufa cilindrica pentru cuplarea carligelor la prajina =buc 105

Adaptoare pt.prajini (ptr.detector ) = buc 165

LOT 2 - Scurtcircuitoare

Scc firizi si CD-uri pt. soclu sig. minion gr.00 = buc 81

Scc.pt.firide si tablouri cu MPR 3x35/1/1 - sectiune conductor 16 mmp = buc 93

Scc.pt.firide si tablouri cu MPR 3x35/1/1 - sectiune conductor 35 mmp = buc 72

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bare plate 50/4-p/p = buc 84

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bare plate 70/4-p/p = buc 28

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bară rotundă 50/6-o/p= buc 34

Scc.trifazate cu CA pt. bare plate3x35/1,5- 35/4-p/p = 30 buc

Scc.trifazate cu CA pt. bare plate3x50/1,5- 50/4-p/p = 52 buc:

Scc.pt.LEA jt clasice 6x25/1-25/10-F/p = 70 buc

Scc.pt. LEA JT cu montare de la sol- 6 = 76 buc :

Scc pt.LEA jt.torsadate 6x25/0,7-25/10-F/p = 112 buc:

Scc.trifazat ptr. LEA 20 Kv cu montare de pe stalp /sol 2x25/2,5-25/12-p/p, = 48 buc :

Scc.trifazat ptr. LEA 20 Kv cu montare de pe stalp /sol 3x25/2,5-25/12-p/p, = 144 buc :

Cleme fixe pentru montarea scc. pe LEA JT torsadat (Romind), pe sectiuni = buc 628

Electrod tip tarus pentru scc mobile = buc 22

Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se vor transmite cu cel putin 22 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 604 037.50 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertele se pot depune pentru unul sau ambele loturi.Contractul se va atribui pe fiecare lot in parte sau pe ambele loturi (daca castigatorul este acelasi pentru ambele loturi)

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - Prajini electroizolante

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sucursalele DEER SA

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 1-Prajini si accesorii compus din:

Prajini electroizolante 6-20 kV =buc 82

Prajini electroizolante telescopice 6-20kV = buc 109

Prajini electroizolante telescopice110-20kV, 2,4-2,6m = buc 77

Prajini electroizolante 110 kV = buc 45

Prajini pt. actionarea separatorilor 20 kV din PT = buc 73

Tub pt transportul prajinilor eliz. Ø 180*2500mm = buc 12

Adaptoare pt.prajini(ptr.scurtcircuitor) = buc 157

Adaptor hexagonal cu filet interior si mufa cilindrica pentru cuplarea carligelor la prajina = buc 105

Adaptoare pt.prajini (ptr.detector ) = buc 165.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 708 275.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - Scurtcircuitoare

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sucursalele DEER SA zonele TS, MN si TN

II.2.4)Description of the procurement:

LOT 2 - Scurtcircuitoare compus din:

Scc firizi si CD-uri pt. soclu sig. minion gr.00 = buc 81

Scc.pt.firide si tablouri cu MPR 3x35/1/1 - sectiune conductor 16 mmp = buc 93

Scc.pt.firide si tablouri cu MPR 3x35/1/1 - sectiune conductor 35 mmp = buc 72

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bare plate 50/4-p/p = buc 84

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bare plate 70/4-p/p = buc 28

Scurtcircuitoare monofazate cu CA pentru bară rotundă 50/6-o/p= buc 34

Scc.trifazate cu CA pt. bare plate3x35/1,5- 35/4-p/p = 30 buc

Scc.trifazate cu CA pt. bare plate3x50/1,5- 50/4-p/p = 52 buc:

Scc.pt.LEA jt clasice 6x25/1-25/10-F/p = 70 buc

Scc.pt. LEA JT cu montare de la sol- 6 = 76 buc :

Scc pt.LEA jt.torsadate 6x25/0,7-25/10-F/p = 112 buc:

Scc.trifazat ptr. LEA 20 Kv cu montare de pe stalp /sol 2x25/2,5-25/12-p/p, = 48 buc :

Scc.trifazat ptr. LEA 20 Kv cu montare de pe stalp /sol 3x25/2,5-25/12-p/p, = 144 buc :

Cleme fixe pentru montarea scc. pe LEA JT torsadat (Romind), pe sectiuni = buc 628

Electrod tip tarus pentru scc mobile = buc 22

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 895 762.50 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la:

a. Art. 177 din Legea 99/2016, b. Art 178 din Legea 99/2016, c. Art 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE. (vezi art 202 din Lg 99/2016)

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de inerese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt:

1. DIRECTOR GENERAL: MIHAELA RODICA SUCIU

2.DIRECTOR DIVIZIA FINANCIARA: DRAGOS EDUARD STAICU

3.DIRECTOR DIVIZIE SUPORT AFACERI: DIANA MOLDOVAN

4.DIRECTOR OPERATIUNI ACHIZITII: MONICA RADULESCU

5.MANAGER DEPARTAMENT SSM: GYORGY ALEXANDRU

6. SEF SERVICIU SSM TS: VASILE SPIRIDON

7. SEF SERVICIU SSM TN: MIRELA ISABELA GERU

8. SEF SERVICIU SSM MN: NICUSOR BOLBOACA

9. ANALIST FINANCIAR SERV. BUGETE&CONTROLING: VLAD MIHAESCU

10. SEF SERV.ACHIZITII BUNURI SI SERVICII ZONA TS: CECILIA MIRELA PALADE

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator)

Initial la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc, dupa finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante va trebui sa prezinte:

a. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte LIPSA datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si

taxelor locale valabil IN MOMENTUL PREZENTARII, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea

„conform cu originalul".

b.Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului

general consolidat din care sa rezulte LIPSA datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de

asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, valabil LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, in

original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".

c. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutivsi dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca

operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind

achizitiile publice;, pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art.177, 178 si 180 din Legea 99/2016,

valabil la momentul prezentarii.

Persoanele juridice/fizice straine, initial la depunerea ofertelor vor depune DUAE, iar ulterior dupa finalizarea evaluarii ofertelor,la solicitarea entitatii contractante ofertantul clasat pe primul loc, pe fiecare lot in parte, poate depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art.177, 178, 180 si 181 din Legea nr 99/2016;cf. art. 181 din legea 99/2016. Se vor prezenta documente edificatoare ,eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti,cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta , din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE , urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica de ofertantul clasat pe primul loc. Documentul justificativ se va prezenta anexându-se si traducerea autorizata în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectului contractului (Dispozitive si scule electroizolante sau electroizolate; lot 1-prajini electroizolante si lot 2 scurtcircuitoare de mt si jt) in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului pentru valori cumulate de cel putin : LOT 1 –700.000,00 lei; LOT 2 – 1.500.000,00 lei, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze, insotita de acordul subcontratantului si datele acestuia de identificare, procentul de subcontractare

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Se completeaza DUAEb) In cadrul DUAE operatorii economici trebuie sa prezinte informatiile privind livrarea de produse similare obiectului contractului in ultimii 3 anic) Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea bunurilor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE pot fi: contract, factura, recomandare sau alt document care sa dovedeasca in scris cele mentionate in DUAE.Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea bunurilor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, pentru fiecare lot in parte

Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de subcontractare

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Angajamentul privind tertul sustinator (daca este cazul). Odata cu completare DUAE se va prezenta atat angajamentul de tert sustinator cat si documentele anexe la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE.Certificatele/documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea livrarilor efectuate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante,conf. art. 205 alin.2 din Legea nr.99/2016 si art.109 alin.3 coroborat cu art.72 din HG nr.394/2016.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantum de:7000 lei-LOT 1; 15000 lei-LOT 2.GP trebuie sa fie irevocabila si se constituie conf.art.42 din HG394/2016.Perioada de valab. 120 de zile de la data limita de dep. a ofertelor.GP poate fi constituită, în următoarele forme:a.prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii, astfel:1.Scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;2.Asig de garanţii emisă:–fie de o soc. de asig care deţine autorizaţie de funcţ. emisă în Ro sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care este înscrisă în reg. publicat pe site-ul ASF după caz;–fie de o soc de asig dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în Ro de către ASF;b.OP în cont DEER SA: RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov,c.plata in numer.In cazul constituirii GP prin polita de asig sau SGB, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depun. a ofertelor, odata cu depunerea doc in SEAP,(doc semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în cond. legii).Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii GP vor fi respinse cf.art.71 din HG394/2016. In orice situatie,dovada const. GP tb sa fie prezentata-conf. art.42 alin.7/ HG394/2016. EC are obligatia de a retine GP, conf.art.43 din HG394/2016

GBE se constituie astfel: Cuantumul GBE contractului de furnizare produse:10% din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA.1.Modalitatea de constituire a GBE, in conf. cu prev. art.46 alin.(1) din HG394 actualizata, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii;2.SGB–de regula;3.conf. HG394 actualizata,art.46 alin 2 si 3. GBE se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contr subs.Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului,fără a depăşi 15 z... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

COMISIA DE EVALUARE

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Durata contractului este de 3 luni, impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor. Contractul intra în vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti, respectiv ultima data semnatara si înceteaza sa produca efecte în ceea ce priveste obligatiile neonorate de parti, sau în ceea ce priveste obligatiile onorate necorespunzator în perioada de valabilitate a acestuia, la îndeplinirea efectiva a acestora sau recuperarea totala a prejudiciilor, inclusiv pâna la terminarea perioadei de garantie acordata de producator pentru fiecare tip de produs furnizat, contractat.

2. Pentru clauzele modelului de contract se pot depune amendamente odata cu depunerea solicitarilor de clarificari, in timpul acordat pentru depunerea acestora; Amendamentele depuse ulterior datei limita de depunere a solicitarilor de clarificari sau depuse in cadrul ofertei nu vor mai fi luate in considerare; Ca si conditie de acceptare a ofertei, se va prezenta la depunerea ofertei o declaratie de acceptare a contractului sau contractul semnat insusit la varianta finala a acestuia conform clarificarilor;

Numarul de zile pana la care se pot depune amendamente inainte de data-limita de depunere a ofertelor:22. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor amendamentelor cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde DOAR la amendamentele adresate pana la termenul-limita sus-mentionat!

3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea ”Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Solicitari de clarificari/Intrebari”),integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

4. In cazul ofertelor cu preturi egale situate pe primul loc, pentru departajare, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la Sectiunea (“Solicitari de clarificari/Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare imbunatatite. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.

5. Informatii privind subcontractantii si asociatii se vor completa in DUAE(SEAP).

6. In cazul unei asocieri desemnate castigatoare a procedurii, aceasta se va legaliza la notariat pana la semnarea contractului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departamentul Juridic al DEER S.A. – zona TS
Postal address: Str. Pictor Luchian nr. 25 bl. 33
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400512
Country: Romania
E-mail: office@distributie-energie.ro
Telephone: +40 264205069
Fax: +40 264205998
Internet address: www.distributie-energie.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/06/2022