Építési beruházás - 323233-2019

11/07/2019    S132    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2019/S 132-323233

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
EKRSZ_17942980
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 42311041
NUTS-kód: HU323

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái

Hivatkozási szám: EKR000889142018
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 799 749 780.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000
45212220
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:

Nyíregyháza belterület 6743 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Szabadtéri rekortán burkolatú, 400 m-es 8 sávos atlétikai pálya építése IAAF (1. osztályú) minősítésnek megfelelően, topatlétika versenysportokra - magasugró, hármasugró, távolugró, dobó atlétika verseny lebonyolítása - alkalmas sportpálya rendszer kialakítása. A burkolat műszaki értékei feleljenek meg a legmagasabb atlétikai versenyek követelményeinek is. A két, ellentétes irányban is használható távol- és hármas ugró pályák az élőfüves pálya nyugati hosszoldalán kerülnek kialakításra. Az atlétikai pálya körül az edzés lehetőségét biztosító világítási installáció készül.

2. A szabadtéri atlétika pálya nyugati oldalán 570 fős fedett nézőtér kialakítása közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A szabadtéri atlétika pálya keleti oldalán mobil lelátórendszer fogadására alkalmas terület kialakítása. A szabadtéri atlétikai pálya körül burkolt szervizút létesítése.

3. 60x100 m-es szabadtéri, füvesített (élőfű) atlétikai dobópálya kiépítése, edzésszintű térvilágítással együtt, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja.

4. Szabadidős sportolás célját szolgáló 1,80 m széles 2 sávos, 505,38 m belső ívhosszúságú szabadidős futókör kialakítása, általános térvilágítás kiépítésével együtt.

5. Fedett atlétika csarnok és sportcentrum építése (7624,20 m2 beépített és összesen 11 901 m2 nettó alapterülettel), az atlétika csarnok rész magában foglal egy 6 sávos 200 m-es futópályát, 8 sávos 60 m-es futópályát, magasugrás, távolugrás és rúdugrás pályafelületeit, rendelkezzen IAAF (1. osztályú) minősítéssel, nemzetközi versenyek lebonyolítására legyen alkalmas. A fedett atlétikai pályához 600 fős lelátó építése közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A csarnokot TV közvetítésre alkalmas infrastruktúrával kell felszerelni. A sportcentrum épületrész a súlyemelés, vívás, tollaslabda, cselgáncs szakosztályok edzőtermeinek, fedett dobópálya súlylökés számára, erősítő és kondicionáló termek elhelyezését biztosítja. Az épületben összesen 200 főt kiszolgáló, kétnemű öltözőcsoportok, a szakosztályok számára szertárak, kiszolgáló helyiségek, üzemeltetési és iroda területek létesítése. A sportcentrum épületrészben orvosi és rehabilitációs területek, VIP területek, versenyirodák, dopping-kontroll helyiségek és TV közvetítési helyiségek létesítése. A 48 fős sportszálló, étkezési és egyéb kiszolgáló, üzemeltetési területekkel együtt történő kialakítása, a sportolói és a közönségforgalmi beléptetések és forgalmak elválasztásával, az épületegyüttes akadálymentes használatát biztosítani kell.

6. Az üzemeltetéshez szükséges, burkolt úthálózat, valamint az OTÉK által meghatározott gépjármű várakozó területek kialakítása, a szükséges térvilágítási rendszerrel együtt.

7. A beruházást kiszolgáló teljes körű közműfejlesztések megvalósítása, teljes körű külső- és belső vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer kiépítése.

A fedett atlétikai csarnok és a sportcentrum épületegyüttese összesen 11 901 m2 nettó alapterülettel létesül, melyből a földszinten 7181 m2 nettó alapterülettel szálerősítésű beton padló, 20 cm vastagsággal létesül. A csarnokrész tartószerkezete előregyártott vasbeton vázszerkezetre elhelyezett térbeli acél rácsos tartószerkezet. A tér keresztirányú lefedése egymástól 6.00 méterre elhelyezkedő, 60,00 méter hosszúságú, változó magasságú acél rácsos tartóval történik. Az acél tartóra kerülő fém trapézlemez fedés hordja a 7263 m2 felületű lágy PVC, vagy PIB csapadékvíz műanyag szigetelés egyenes rétegrendjének terheit. Az épületegyüttes egyéb vízszintes és függőleges tartószerkezetei is előregyártott vasbeton szerkezetek lesznek.

Az tervezett épületegyüttes építménymagassága 17,80 m.

A beruházás megvalósítása során létrejövő zöldfelület 21 743 m2. A megvalósuló parkolók száma: 64 db, illetve a térkővel burkolt közlekedésre alkalmas terület összesen 6740 m2. A megvalósuló csatorna közműépítés hossza 1772 m.

A telek területe: 47 376 m2.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M2/1 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2/2 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2/3 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. Ajánlattevő rendelkezik minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerrel magasépítés, mélyépítés, útépítés területen. (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. AT vagy az ajánlatban bemutatott alvállalkozója rendelkezik acél hegesztőüzemi tanúsítvánnyal és a gyártásra vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal. (EN 1090-1:2009+A1:2011 szerinti EXC3-ig) (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 223-509324
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_54466236
Sóstói Utca 61.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Telefon: +36 12257531
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
NUTS-kód: HU
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 799 749 780.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti munkák; szerkezetépítési munkák; épületvillamossági munkák (erősáram, gyengeáram); épületgépészeti munkák;

Kertészeti munkák; út- és közműépítés; sporttechnológia kivitelezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.

Neve: SWIETELSKY Építő Kft.

Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.

Adószáma: 10572795-2-41

2.

Neve: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61.

Adószáma: 11259789-2-15

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2019