Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 323847-2019

11/07/2019    S132

Magyarország-Budapest: Szerkezeti elemek

2019/S 132-323847

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MH ÖTT ellátása (2019) - DS állvány elem beszerzés

Hivatkozási szám: EKR001046612018
II.1.2)Fő CPV-kód
44200000 Szerkezeti elemek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés/MH ÖTT ellátása (2019) - DS állvány elem beszerzés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 22 974 360.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
44200000 Szerkezeti elemek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis

Budapest, Soroksári út 152.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mennyisége + opció tételenként:1.csavar 90720 db, +30240 db opció; 2. anya 90720 db +30240 db opció; 3. talplemez 3780 db +1260 db opció; 4.láb 3780 db + 1260 db opció; 5. polclemez 5670 db +1890 db opció; 6. sarok elem 22680 db +7560 db opció; 7. Gurítható lépcsőfokos állólétra 15 db +5 db opció.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (0-36 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opció mennyisége tételenként:1. csavar +30240 db opció; 2. anya +30240 db opció; 3. talplemez +1260 db opció; 4. láb + 1260 db opció; 5. polclemez +1890 db opció; 6. sarok elem +7560 db opció; 7. Gurítható lépcsőfokos állólétra +5 db opció.

Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés megküldésekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.

Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kbt. 61.§ (4) bekezdés szerinti indokolás: A beszerzésre kerülő állvány elemek egységesek legyenek, és egy időben kell, hogy biztosításra kerüljenek. Részekre bontás esetén, ha valamelyik részajánlati kör meghiúsul, nincs lehetőség komplett állvány összeállítására.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 250-576980
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 8-82/MHLK/KBT/HBTI/260/2018
Elnevezés:

MH ÖTT ellátása (2019) - DS állvány elem beszerzés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VASSZER Raktártechnika Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33565886
Postai cím: Erdész út 34.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313 Nógrád
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: vasszer@vasszer.hu
Telefon: +36 32512600
Fax: +36 32512606
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39 370 079.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 22 974 360.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők:

1. Vasszer Raktártechnika Kft. (nyertes ajánlattevő). 3100 Salgótarján, Erdész út 34. Adószám: 10438695212

2. Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. Adószám: 10815135251

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2019