Építési beruházás - 323864-2018

26/07/2018    S142    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Árvízvédelmi töltés építése

2018/S 142-323864

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsenyuk Péter
E-mail: zsenyuk.peter@ovf.hu
Telefon: +36 12254402
Fax: +36 12120773

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165482018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99448262
Postai cím: Andrássy út 17. 2. emelet, 10. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Molnár Éva
E-mail: drmolnareva@mkbt.eu
Telefon: +36 16104800
Fax: +36 16104801

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165482018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

Hivatkozási szám: EKR000165482018
II.1.2)Fő CPV-kód
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem" című projekt (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása – kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

Részajánlattétel kizárásának indokolása: A gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok és komplex projektfelelősség) is figyelembe véve ésszerűtlen lenne a részajánlattétel biztosításának előírása. Az egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, a projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja.

Ajánlati biztosíték befizetésének helye: pénzügyi intézmény vagy pénzforgalmi intézmény

Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00319841-30005204

A befizetés igazolási módja: a befizetést igazoló okirat benyújtása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45233120 Közút építése
45233226 Bekötőút építése
45233227 Beszállítóút építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45241000 Kikötőépítés
45243000 Parti védművek
45246000 Folyószabályozási és árvízvédelmi munkák
45246100 Partfal építése
45246400 Árvízmegelőzés
45247230 Gát, töltés építési munkái
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
77210000 Fakitermelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Esztergom város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” (KEHOP-1.4.0-15-2016-00015) c. projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a szükséges tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend-nek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

— Tervezési feladatok:

Kiviteli tervdokumentációk (folyószabályozási rekonstrukciós munkák, műtárgyak, töltésfejlesztés, gátőrház, stb.);

Közműkiváltási tervek;

Komplex bányaműveleti terv;

Árvízvédekezés intézkedési terv;

Üzemelési szabályzat;

Erdőtelepítési terv;

Megvalósulási tervek;

Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, stb.)

— Engedélyeztetési feladatok:

Komplex bányaműveleti terv, közmű kiváltási tervek, erdőtelepítési terv engedélyeztetése;

Egyéb feladatok:

Lőszermentesítés;

Régészeti feltáró munkálatok elvégzése (próbafeltárások);

Szakfelügyeletek biztosítása;

Tervezői művezetés;

A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentáció előállítása;

Üzemeltetési engedélyeztetéshez szükséges dokumentáció összeállítása;

Kivitelezési feladatok (főbb, tájékoztató jellegű mennyiségekkel):

1.Árvízvédelmi védmű építése a Prímás-sziget felső részén a Duna parton:

(Szent Ignác plébániatemplomtól az engedélyes útszakasz végéig) 1,46 tkm; burkolt fenntartó úttal, útkapcsolattal, felszíni vízelvezető rendszer kiépítésével; 9 helyen kulisszanyílással; 4 helyen lépcső lejáróval;

— 0+000 - 0+015 tkm árvízvédelmi mobil kulisszanyílás kiépítése magassága 2,2m

— 0+015 - 0+106 tkm rézsű kialakítás a magassági szint eléréshez

— 0+106 - 0+272 tkm feltöltés vasbeton támfal megtámasztással

— 0+272 - 0+324 tkm között 1,8m mobilfal, 0,9m parapetfal, feltöltés

— 0+339 - 0+565 tkm között 1,8m mobilfal, 0,9m parapetfal, feltöltés, Mahart kikötő átépítése, hullámtéren fenntartóút kiépítése ~500 m hosszon,

— 0+565 - 1+052 tkm között 1,6m mobilfal, 1,2m magas, 50cm-es parapetfal, feltöltés, Palkovics-pad átépítése,

— 1+052 - 1+062 tkm csónakleeresztő rámpa átépítés, 10m széles, 3,2m magas kulisszanyílás

— 1+062 - 1+460 tkm között 1,6m mobilfal, 1,2m magas, 50cm-es parapetfal, feltöltés.

2.Árvízvédelmi töltés építése a Prímás-sziget alsó részén:

A Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgyig 919m;

— 1+460 - 2+379 tkm hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés; földút átvezetések biztosítása.

3.Prímás-szigeti mellékág torkolati árvízkapu létesítése (0+106 tkm):

1db 9m sugarú szegmens és 1 db betétgerendás főelzárással; 2db betétgerendás ideiglenes elzárással; 1db 5m hajózó nyílásmérettel, 25m műtárgyhossz szárnyfalak nélkül, max. átvezetendő vízhozam 15,0m3/s;

4.Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy létesítése (2+379 tkm):

1db 9m sugarú szegmens és 1db betétgerendás főelzárással; 2-2db betétgerendás ideiglenes elzárással; 5+2m szabad nyílásmérettel; 19,40m műtárgyhossz szárnyfalak nélkül; szivattyútelep kiépítés beépített és mobil szivattyúállással a leeresztő nyíláson max. 4,0m3/s vízhozam levezetése;

5.Árvízvédelmi töltés építése Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgy és a Kenyérmezei-patak között:

A Prímás-szigeti mellékág beeresztő műtárgytól a Kenyérmezei-patakig: 4117m:

Új nyomvonalon: 2+379 - 6+496 tkm; hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés; földút átvezetések biztosítása; mentett oldalon felszíni vízelvezető árok kialakítása 3120m;

Teherkomp kikötő bekötőút kulisszanyílás kialakítása 27,5m hosszon

A teherkomp kikötőtől a tervezési szakasz végéig fenntartóút kiépítése.

6.Árvízvédelmi fejlesztés a Kenyérmezei patak jobb parton:

Teljes hossz: 841m

Földtöltés építés: 0+000 - 0+841 tkm; hagyományos technológiájú 5,5m koronaszélességű szerkezetes földmű/földtöltés;

7.Esztergomi vízmérce átépítése:

A törzshálózati vízmérce áthelyezése, automata távjelző készülékkel (1db) 0+117 tkm szelvényben;

Folyt.: II.2.11) pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.a) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.b) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.c) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: .4. Az M.2.d) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hónapok száma) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3.1. Az M.2.a) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.2. Az M.2.b) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.3. Az M.2.c) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.4. Az M.2.d) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (naptári napok száma) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 84
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az eljárás nem tartalmaz opciót, az opció jelölésére kizárólag "A közbeszerzés ismertetése" rovat folytatására tekintettel került sor, a karakterkorlátozásra tekintettel!

8. Esztergomi gátőrtelep bővítése, fejlesztése:

A megnövekedett védvonalhoz tartozó eszközök és géppark biztonságos tárolására alkalmas raktárak és műhelyek, továbbá megnövekedő személyzeti igények ellátását biztosító irodák vezérlő terem, szociális helyiségek kialakításával, közmű bekötéssel és elvezetéssel. A mobilfal elemeit raktározó konténerek elhelyezésére tárolótér kialakítása. (1 db);

9. Táti gátőrtelep árvízvédelmi operatív lehetőségeinek javítása

10. Egyéb, a projekthez kapcsolódó közműkiváltások, műtárgyépítések, védelembe helyezés

— regionális ivóvíz vízvezeték: 10 db

— Dorogi Erőmű Kft. ipari vízvezeték: 2 db

— ivóvízvezeték: 5 db

— Richter Gedeon Nyrt. tisztított szennyvízvezeték: 2 db

— szennyvíz vezeték: 4 db

— csapadékvíz csatorna: 6 db

— távközlési kábel: 5 db

— elektromos kábel: 8 db

5+275 tkm szelvényben kettős elzárású zsilip áteresz;

3 db talajvízszint megfigyelő kút eltömedékelése;

5 db árvízi vízmérce telepítése;

Töltéstartozékok elhelyezése,

11. Bontási tevékenység

A védvonalfejlesztés során több létesítmény (magas és mélyépítmény) elbontása válik szükségessé.

Épület bontás: Gátőrtelep üzemi épület, Mahart kikötő épület;

12. Mederbeavatkozások, lefolyásjavító intézkedések, anyaglelőhelyek és anyagelhelyezés megoldása

Prímás-szigeten (1719,9-1719,4 fkm Duna meder jobb part) és Szentgyörgymező (1717,9-1715,8 fkm Duna meder jobb part) mellett vápa kialakítása 8 ha területen, zátony rendezése 4 ha területen, fakitermelés 12,25 ha területen.

Mahart kikötőnél ~300 m hosszon partkorrekció.

A megadott mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú

II.2.14)További információk

A teljesítés igazolására a Kbt. 135.§ (1)-(2) bek. vonatkozik.

Tartalékkeret: az egyösszegű ajánlati ár 10 %-a, de legfeljebb bruttó 38,1 millió Ft.

Nyertesnek min. 6 részszámla benyújtására van lehetősége; az egyes részszámlák értéke minimálisan el kell, hogy érje a teljes szerződéses ár 10 %-át.

Folyt. III.2.2) pont

Folyt.:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§ (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ATnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be („Kr.” 3.§ (3) bek.).

AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

A Kbt.69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ATnek) a ”Kr.” 8. §, 10. §, 12-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15.§-a alapján AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt.67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

A „Kr.” 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Alkalmassági követelmények:

A ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ATnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek. AK a „Kr.” 2.§ (5) alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) c) és a 322/2015. (X. 30.)Korm.rend. 8.§ (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt.69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan AT, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben és/vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Folyt: III.1.2) pontban

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

III.1.1) pont folytatása:

SZ.2.Alkalmatlan AT,ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015.(X.30.) Korm.rend.(Kr.) 1.§ (1)bek. alapján ATnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2.§(5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A Kbt.69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia,hogy megfelel a követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§(1) bek. a) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 19.§(1)bek. a)pontja értelmében AT(közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen felhívás feladásának napjánál (megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében a megszűnés napjánál) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot attól függően,hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,az alábbi minimális tartalommal:

A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24hónapon belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontja szerint definiált,15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).

P.2. A Kbt.65.§(1)bek. a) és a Kr. 19.§(1)bek. b) pontja alapján-ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 - számviteli beszámolóval-lezárt üzleti év von.-ban.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 19.§(10)].

Ha az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év adózott eredménye vonatkozásában.

P.3. A Kbt. 65.§(1)bek. a) és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja és a 19.§(5)bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/v. másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/v. elsőrendű és/v. másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/v. fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó - ált. forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően,hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Folyt: Az alk. min.köv. pontban

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

A P.2. és a P.3. követelmények tekintetében felhívjuk a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (6)-(7) bek-iben foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

P.1.a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapon belül bármelyik pénzforgalmi számláján (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt számlákat is) 15 naptári napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P.2.a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója alapján a saját vagy jogelődjének az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/v. másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/v. fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.2.pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/v. fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/v. elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/v. fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el legalább a 4 400 000 000,-HUF-ot.

P.3.jelen felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és/vagy elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése és árvízvédelmi műtárgyak építése és tervezése együtt) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 4 400 000 000,- HUF-ot.

A Kbt. 65.§ (6)alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.3.pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. és P.2.pont szerinti követelmények).

A Kbt. 65.§(7)alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65.§ (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt.65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 2.§ (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.

A Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett építési beruházásainak ismertetését ajánlattevő, vagy (v.) az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22.§ (3) bek. előírásai szerint.

A Kr. 21. § (2a) bek. alapján Ajánlatkérő 5 év (60 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza min. az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, és nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. A referencia teljesítése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bek-re!

A Kr. 24. § (1)-(2) is irányadó az igazolás tekintetében.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát kell csatolni azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági követelmény pontos számának megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatait.

Ha a jogosultságot - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek érvényes és hatályos kamarai nyilvántartásba vétellel és jogosultsággal a szerződés megkötéséig és a szerződés teljesítése során rendelkezni fognak.

A Kbt. 67.§ (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek való megfelelést.

Közös ajánlattevők M.2. követelményeknek együttesen is megfelelhetnek, az M.1. követelménynek az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, tekintettel arra, hogy az kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre.

Irányadók a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek-ei. is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) műszaki átadás-átvétellel lezárt (8 éven belül megkezdett) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, alábbi referenciákkal:

Elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi vízilétesítmény építése és/vagy fejlesztése tárgyában teljesített referencia(ák), amely referencia(ák) az alábbi munkanemeket magában foglalta/foglalták:

M.1.a) árvízvédelmi töltésépítési és rekonstrukciós munkát min. 4 400 fm hosszban és töltéskorona burkolat építést minimum 4 400 fm hosszban;

M.1.b) vasbeton parapetfal és/vagy támfal építést és/vagy felújítást min. 400 fm hosszban, mely tartalmaz kulisszanyílás építést is;

M.1.c) vízépítési vasbeton vízbeeresztő műtárgy építést, melynek vízszállító kapacitása min. 11 m3/s

Az M.1. pontban felsorolt (M.1.a).-M.1.c). pontok) követelményeknek való megfelelés több szerződésből is teljesíthető az alábbiak szerint:

— az M.1.a) pont szerinti követelmények max. 2 szerződésből adódhatnak össze, azzal, h mindkét szerződésnek tartalmaznia kell árvízvédelmi töltésépítési és rekonstrukciós munkát és töltéskorona burkolat építést,

— az M.1.b) és M.1.c) pontok szerinti követelmények max. 1-1 szerződéssel igazolhatók.

1 referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.

„vízépítési műtárgy” alatt a következőket kell érteni: a vízgazdálkodásban használt olyan műtárgyak, amelyeknek a szerepe a víz vezetése, a vízfolyás szabályozása, a víz visszatartása vagy a víz tározása;

„vízilétesítmény” alatt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. mellékletének 26. pontjában foglaltakat kell érteni;

„vízilétesítmény rendszer” alatt a következőket kell érteni: legalább két darab vízilétesítmény egymással kölcsönhatásban történő működése;

„elsőrendű árvízvédelmi vízi létesítmény” alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. sz. melléklet 5. pontjában foglaltakat kell érteni;

„másodrendű árvízvédelmi mű” alatt a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 20. pontjában foglaltakat kell érteni.

„töltéskorona-burkolat” alatt az alábbiak értendők: aszfaltburkolat, térburkolat, zúzottköves töltéskorona stabilizáció, beton burkolat.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.a) min. 1fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik MV-M jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy érvényes MV-M, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;

M.2.b) min. 1fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy érvényes MV-VZ, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;

M.2.c) min. 1fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy érvényes MV-É, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;

M.2.d) min. 1fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel), vagy érvényes MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal;

1 szakember a fentiek közül csak 1 alkalmassági követelményt igazolhat!

Ha az M.2.a)-M.2.d) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja (más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges). Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető, ha az fennáll és releváns.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szállítói finanszírozás, támogatás intenzitás: 100 %

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés, a kifizetés pénzneme: HUF.

Az ellenszolg. kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Kbt. 135.§ (3)-(6) bek. és a 272/2014. (XI.5.) Kr. szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

Ha a nyertes a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135.§ (3), a 272/2014.(XI.5.) Kr. 1.melléklete és a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. § szerint történik a fizetés.

272/2014. (XI.5.) „Kr.” 119.§ (1): Ajánlatkérő köteles biztosítani a szállító (nyertes) részére a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok:

— 2015. évi CXLIII. törvény (tv.)

— 272/2014. (XI.5.) Kr,

— 2013. évi V. tv.

A fizetési feltételek részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/09/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/09/2018
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlat felbont. az EKR-ben kerül sor

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlat felbont. az EKR-ben kerül sor az ajánlattételi hat.(ATH) lejártát követő 2 órával később [EKR rend.15.§(2)]. Az ajánlatnak az ATH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérk. időpontjáról az EKR visszaigazolást küld[15.§(3)]A Kbt.68.§(4)-(5)bek. adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan – az ajánlatban szereplő tartalommal – AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megadott elektronikus elérhetőségen. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57.§ (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumokat ajánlatonként min. 1 ATnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie és a regisztrálási adatokat meg kell adnia.

2. A Kbt. 71.§ (6) alapján, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK újabb hiánypótlást nem rendel el.

3. Az ajánlatban csatolni kell:

— Kbt.66.§ (6) a) és b) szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalom esetén is,

— Kbt.66.§ (2) szerinti kifejezett, eredeti nyilatkozatot,

— Kbt.66.§ (4) szerinti nyilatkozatot,

— Kbt.66.§ (5) alapján felolvasólapot.

4. 272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) alapján a szállító (nyertes) választása szerint

a) biztosítékot nyújt a (2) bek. szerinti szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134.§ (6) bek. vagy a 272/2014. (XI.5.) Kr. 83.§ (1) szerint, vagy

b) nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI.5.) Kr. 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.

5. A szerződést megerősítő kötelezettségek, melyek szabályait részletesen a szerződéstervezet tartalmazza:

Kötbér: a szerződés olyan okból történő késedelmes teljesítése, vagy meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes felelős.

Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Szerződéses Ár 5 %-a.

Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Szerződéses Ár 5 %-a.

Jótállás: 36 hónap, acélszerkezetek korrózióvédelmére: 120 hónap.

6. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.

Módszer: Az 1. r.sz. esetében a Közbeszerzési Hatóság 21.12 2016-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2., és 3. r.sz. alszempontjai esetében az Útm. VI.1.m.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás.

A r.sz.-ok legkedvezőbb szintjei, melyekre, és melyeknél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra:

2. r.sz. valamennyi alszempontja esetén: 36 hónap. 0 hónap megajánlása esetén 0 pont kerül kiosztásra.

3. r.sz. valamennyi alszempontja esetén: 100 db naptári nap. 0 db naptári nap megajánlása esetén 0 pont kerül kiosztásra.

A pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, kerekítés: 2 tizedesjegyig.

AK rögzíti, h. a képletbe akkor is a legkedvezőbbként előírt érték kerül behelyettesítésre, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

7. A III.1.2) P.1.-P.3. és III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

8. AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és aminek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 25 millió HUF. Az AT választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott módokon.

A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlatához zárt borítékban csatolni.

9. AT 2-3. részszempontokra vonatkozó ajánlata szakmai ajánlatnak minősül.

10. AT köteles ajánlatához árazott költségvetést (4. kötet) és szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció szerint.

Folyt. VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.

13. A Kbt.35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

14. A nyertesnek a dokumentációban előírtak szerint min. 500 000 000 HUF/év és min. 100 000 000 HUF/káresemény mértékű építés-szerelési, és 100 000 000 HUF/év és 25 000 000 HUF/káresemény mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerződéskötés időpontjára.

15. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

16. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni!

17. Az eljárás feltételes a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján: a projektmegvalósítás elszámolható költségeinek támogatására irányuló Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépése.

18. A Kbt. 135. § (12) bek. alapján az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésének feltétele a projekt megvalósítására vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése.

19. Amennyiben a dokumentáció 4. kötetében az AT által a kiviteli tervek elkészítésének vonatkozásában meghatározott összeg meghaladja a nettó 157 480 315 HUF értéket, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5.melléklete 3.12.1 pontja táblázati részének 2. sorában meghatározott maximális mérték figyelembe vételével az ajánlatot - a Kbt. 73. § (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében - érvénytelennek nyilvánítja.

20. Előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4) bek. szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek Kbt. 134. § (5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.

21. AT nyertessége esetén III.1.3 M.2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal. ATnek a beadott ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pontokra bemutatott szakemberei a szükséges jogosultságokkal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének idejére.

22. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001:2009, 28001:2008, 14001:2004 tanúsítványok megléte.

23. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

24. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja az ajánlatban (nemlegesség esetén erről szóló nyilatkozatot kell csatolni)

25. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

26. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/07/2018