A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 323938-2021

28/06/2021    S122

Magyarország-Szeged: Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások

2021/S 122-323938

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: 15720742251
Postai cím: Kossuth Lajos sugárút 22–24.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiszár Mária Magdolna
E-mail: csiszarmm@csongrad.police.hu
Telefon: +36 62562400
Fax: +36 62562457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mobil WC bérlése és üzemeltetése CSCSMRFK-nak

Hivatkozási szám: EKR000404912021
II.1.2)Fő CPV-kód
90400000 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén biztosítani kell a kulturált illemhelyeket azokon a helyszíneken is ahol nincs kiépített WC. Erre tekintettel Ajánlatkérő mobil WC-k bérlése és üzemeltetése tárgyú szolgáltatást kíván megrendelni a nyertes ajánlattevőtől, a műszaki leírás szerinti tartalommal és paraméterekkel rendelkező mobil WC-k tekintetében. Induló mennyiség 15 db mobil WC, mely mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatt változhat. A mobil WC-kel kapcsolatban ellátandó szolgáltatás tartalmazza különösen azok műszaki leírás szerinti üzemeltetést, karbantartását, takarítását, érintés nélküli fertőtlenítő adagoló berendezéssel való ellátását.

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege: nettó 200 000 000 Ft.

Az eljárás egy ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul, és a keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, közvetlen megrendelés útján kerülhet sor.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90400000 Szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

AK Csongrád-Csanád Megyei ill.területe különösen Röszkei határátkelő(Röszke külterület 0323/1)Csanádpalota Autópálya H.átkelő,Tiszasziget Közúti H.átkelő(Tiszasziget külterület0105/3)+lásd műsz.leírás

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén biztosítani kell a kulturált illemhelyeket azokon a helyszíneken is ahol nincs kiépített WC. Erre tekintettel Ajánlatkérő mobil WC-k bérlése és üzemeltetése tárgyú szolgáltatást kíván megrendelni a nyertes ajánlattevőtől, a műszaki leírás szerinti tartalommal és paraméterekkel rendelkező mobil WC-k tekintetében. Induló mennyiség 15 db mobil WC, mely mennyiség a keretmegállapodás időtartama alatt változhat. A mobil WC-kel kapcsolatban ellátandó szolgáltatás tartalmazza különösen azok műszaki leírás szerinti üzemeltetést, karbantartását, takarítását, érintés nélküli fertőtlenítő adagoló berendezéssel való ellátását.

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege: nettó 200 000 000,-Ft.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A hibaelhárítás és eseti takarításhoz előírt megrendeléstől számított reakcióidő (min. 4 óra, max. 24 óra) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A II.2.5)pontban az Ár kritérium 1.részszempont értékelése: 1.1. Nettó vállalkozási kalkulált díj/hónap (Ft) - Súlyszám: 70., 1.2. Mobil WC nettó telepítési díja (1 db WC oda és/vagy visszaszállítás és üzembe helyezés) (Ft/WC/alkalom) - Súlyszám: 20. 2.) A II.2.5) pontban az Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minőségi értékelési szempont esetében: fordított arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 075-191886
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 06000-152/65/2021.szerz.
Elnevezés:

Mobil WC bérlése és üzemeltetése CSCSMRFK-nak

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: YooWC Kommunális Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10590887241
Postai cím: Tárogató út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1021
Ország: Magyarország
E-mail: barbara.farkas@yoo.hu
Telefon: +36 303333615
Fax: +36 26530640
Internetcím: http://www.yoo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.) Ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.1.) YooWC Kommunális Szolgáltató Kft. (székhely: 1021 Budapest, Tárogató út 63, adószáma: 10590887-2-41)

1.2.) LIZIKO NN Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3214 Nagyréde, Petőfi Sándor út 26, adószáma: 28836328-2-10).

2.) A közbeszerzési eljárást érintően környezetvédelmi vagy szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként, szerződéses feltételként nem került figyelembevételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2021