Supplies - 324563-2018

26/07/2018    S142

Poland-Powidz: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2018/S 142-324563

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 33 Baza Lotnictwa Transportowego
Postal address: ul. Witkowska 8
Town: Powidz
NUTS code: PL414 Koniński
Postal code: 62-430
Country: Poland
E-mail: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl
Telephone: +48 261544261
Fax: +48 261544332
Internet address(es):
Main address: http://www.33bltr.wp.mil.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka wojskowa
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego, miału węglowego oraz oleju opałowego do celów energetycznych dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu

Reference number: 14/2018
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

Zadanie nr 1 – Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów energetycznych w ilości 150 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Zadanie nr 2 – Dostawa miału węglowego do celów energetycznych w ilości 800 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Zadanie nr 3 – Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych w ilości 200 m3 dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 938 830.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów energetycznych w ilości 150 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09113000 Coke
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego o granulacji powyżej 40 mm gat. I o wymiarach wg PN-86/C-02050/06i parametrach:

— wartość opałowa kJ/kg (Qir) – min 27 000

— zawartość siarki % (Str) – max 0,8

— zawartość popiołu % (Ad) – max 11,0

— zawartość wilgoci całkowitej % (Wtr) – max 7,0

— zawartość podziarna (z koksikiem) % – max 10

Planowana łączna ilość koksu przemysłowo-opałowego wynosi 150 ton.

Wielkość jednorazowych dostaw: min. 25 ton.

Dostawa będzie realizowana zgodnie z „Harmonogramem dostaw” stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ, który będzie integralną częścią umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa miału węglowego do celów energetycznych w ilości 800 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09110000 Solid fuels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa miału węglowego M II A wg PN-G-04502:2014-11 i parametrach:

— wartość opałowa kJ/kg (Qir) – min 24 000

— zawartość siarki % (Str) – max 0,6

— zawartość popiołu % (Ar) – max 15

— zawartość wilgoci całkowitej % (Wtr) – max 23,0

— parametr spiekalności (RI) – max 40

Planowana łączna ilość miału węglowego wynosi 800 ton.

Wielkość jednorazowych dostaw: min. 25 ton.

Dostawy będą realizowane zgodnie z „Harmonogramem dostaw” stanowiącym załącznik nr 3B do SIWZ, który będzie integralną częścią umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych w ilości 200 m3 dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09135100 Heating oil
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL414 Koniński
Main site or place of performance:

33. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 wg PN-C-96024:2011 i parametrach:

— wartość opałowa (MJ/kg) – min 42,6

— temperatura zapłonu oC – min 56oC

— zawartość siarki % (m/m) – max 0,2

— temperatura krzepnięcia oC – nie wyższa niż -20oC

— gęstość w temp. 15oC kg/m3 - max 860

Planowana łączna ilość oleju opałowego wynosi 200 m3.

Wielkość jednorazowych dostaw: min. 10 m3, max. 35 m3.

Rozpoczęcie dostaw musi nastąpić nie później niż 4 dnia od daty wysłania zamówienia.

Dostawy będą realizowane zgodnie z „Harmonogramem dostaw” stanowiącym załącznik nr 3C do SIWZ, który będzie integralną częścią umowy.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości m3 oleju opałowego w stosunku do ilości przewidzianych w podstawowym zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z „prawa opcji” i zamówienia dodatkowych ilości oleju, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową, za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie.W przypadku zamówienia dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia rozliczenie będzie następowało na podstawie współczynnika korygującego ujętego w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.Zamówienie wynikające z prawa opcji nie przekroczy 50 % ilości podstawowych.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 077-171259
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów energetycznych w ilości 150 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekosil Zdzisław Dzieciuch
Postal address: ul. Handlowa 2C
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-807
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 142 158.00 PLN
Total value of the contract/lot: 163 282.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa miału węglowego do celów energetycznych w ilości 800 ton dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekosil Zdzisław Dzieciuch
Postal address: ul. Handlowa 2C
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-807
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 306 872.00 PLN
Total value of the contract/lot: 374 904.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych w ilości 200 m3 dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługwe Trans-Oll Jarosław Kwiatkowski
Postal address: Felicjanów 11A
Town: Władysławów
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 62-710
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 489 800.00 PLN
Total value of the contract/lot: 610 679.32 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 06-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2018