Supplies - 324575-2018

26/07/2018    S142

Poland-Rossosz: Solar photovoltaic modules

2018/S 142-324575

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Rossosz
National registration number: 0601132
Postal address: ul. Lubelska 8
Town: Rossosz
NUTS code: PL811 Bialski
Postal code: 21-533
Country: Poland
Contact person: Mateusz Woromiej
E-mail: gmina@rossosz.pl
Telephone: +48 833784557
Fax: +48 833784566
Internet address(es):
Main address: www.rossosz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz w ramach projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”

Reference number: ZP.271.4.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz w ramach projektu „Montaż instalacji OZE w Gminie Rossosz”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 636 824.59 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 35 szt. instalacji solarnych, w tym:

a) 18 szt. instalacji 2 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 200 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 14 szt. instalacji 3 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 300 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

c) 3 szt. instalacji 5 – kolektorowych z zasobnikiem o poj. 500 l montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) montaż kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

3) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

4) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u., c.o. i z. w.

5) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.

6) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

7) instalacja układu sterującego,

8) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

9) napełnienie instalacji,

10) uruchomienie instalacji,

11) przeszkolenie Użytkowników,

12) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom

13) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

14) wykonanie przewodów instalacji c.o. oraz wody zimnej i ciepłej, niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym.

15) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

16) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45261215 Solar panel roof-covering work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45311200 Electrical fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 44 szt. instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 13 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kWp zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,08 kWp zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

c) 18 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,12 kWp zainstalowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

d) 8 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,12 kWp zainstalowanych na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

2) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

3) montaż kompletnego okablowania,

4) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

5) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

6) próby, regulacja instalacji,

7) uruchomienie technologiczne instalacji,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

10) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Białej Podlaskiej na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu.

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45331110 Boiler installation work
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL811 Bialski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Rossosz.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 36 szt. kotłów na biomasę (zgazowujących), w tym:

a) 21 szt. o mocy nominalnej 18 kW,

b) 15 szt. o mocy nominalnej 25 kW,

2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie Użytkowników,

8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł LAN) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt Nr RPLU.04.01.00-06-0084/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 075-166578
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Rossosz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 6
Town: Rzeczyca
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 21-560
Country: Poland
E-mail: biuro@ekologika.info
Internet address: www.ekologika.info
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 344 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 389 842.59 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 60 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Część prac instalacyjnych.

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rossosz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Foton Technik Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 2
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-556
Country: Poland
Internet address: http://fotontechnik.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 679 895.93 PLN
Total value of the contract/lot: 598 982.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 40 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Montaż instalacji.

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Rossosz

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/07/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ekologika Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 6
Town: Rzeczyca
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 21-560
Country: Poland
E-mail: biuro@ekologika.info
Internet address: http://www.ekologika.info
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 400 860.00 PLN
Total value of the contract/lot: 648 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 60 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Część prac instalacyjnych.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

—24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy,

—24.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu,

—24.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

—24.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy,

—24.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

—24.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

—24.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,

—24.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

—24.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

—a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

—b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

—c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

—24.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu,

—24.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,

—24.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/07/2018