Supplies - 325464-2021

Submission deadline has been amended by:  369840-2021
29/06/2021    S123

Poland-Płock: Disposable gloves

2021/S 123-325464

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Kościuszki 28
Town: Płock
NUTS code: PL Polska
Postal code: 09-402
Country: Poland
Contact person: Marta Mikulska
E-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Telephone: +48 243645124
Fax: +48 243645249
Internet address(es):
Main address: https://pzoz.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pzoz.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pzoz.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawiczek medycznych

Reference number: PZOZ/DZP/382/10PN/21
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawiczek medycznych w podziale na 7 pakietów. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 – Rękawice chirurgiczne pudrowane

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne pudrowane, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 440,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorc …

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 – Rękawice chirurgiczne bezpudrowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezpudrowane, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 – Rękawice chirurgiczne bezlateksowe – hypoalergiczne bezpudrowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne bezlateksowe – hypoalergiczne bezpudrowe, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 640,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorcz …

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 – Rękawice nitrylowe 240 mm

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice nitrylowe 240 mm, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 480,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior …

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 – Rękawice ginekologiczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice ginekologiczne, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 – Rękawice winylowe

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice winylowe, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 250,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorcz …

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, szczegółowy zakres zamówienia zawiera Załącznik nr 1, 2 i 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg zał. nr 2 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://pzoz.ezamawiajacy.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowania – jednolity europejski dokument zamówienia – wg zał. nr 4 do SWZ. JEDZ należy złożyć zgodnie z rozdziałem XVII SWZ. W części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca wypełnia tylko sekcję oznaczoną literą α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” zaznaczając pozycję „TAK” lub „NIE”. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;

b) oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2.2. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ;

2.3. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp – wg zał. nr 7 do SWZ. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

A. na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówienia:

a) próbki w następującej ilości:

— po 5 par rękawiczek, w rozmiarach 6, 8 – dotyczy pakietów 1, 2, 3,

— 1 opakowanie rękawiczek, w rozmiarze M – dotyczy pakietu nr 6,

— 1 opakowanie rękawiczek, w rozmiarze L – dot. pak. nr 4, 7,

— 5 par rękawiczek, w rozmiarze L – dot. pak. nr 5.

Zaleca się, aby załączone próbki były opisane, którego pakietu dotyczą, co ułatwi Zamawiającemu szybką identyfikację;

B. do oceny jakości w kryterium oceny ofert (nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp):

a) karta techniczna lub karta katalogowa produktu potwierdzająca parametry oferowanego produktu – dot. pak. nr 1–7;

b) wyniki badań potwierdzające, że produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają normom: PN-EN 455-1, PN EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 lub równoważnym normom; nie starsze niż 5 lat od daty składania ofert, wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną lub jednostkę / laboratorium niezależne od producenta lub dokument równoważny potwierdzający wymagania i badania w zakresie poszczególnych norm – dot. pak. nr 1, 2, 3, 4, 6, 7.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: KIO
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587708
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt. VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: zgodnie z pkt.VI.4.3 niniejszego ogłoszenia
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/06/2021