Supplies - 32550-2022

21/01/2022    S15

Hungary-Debrecen: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 015-032550

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye
National registration number: 15460905209
Postal address: Varga Utca 23
Town: Debrecen
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4024
Country: Hungary
Contact person: Papné Gyöngyösi Katalin
E-mail: bolcsode@intezmeny.debrecen.hu
Telephone: +36 52417566
Fax: +36 52537234
Internet address(es):
Main address: http://www.debrecen.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043722022/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000043722022/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Élelmiszerek beszerzése 2022 - 2

Reference number: EKR000043722022
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Élelmiszerek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés keretmegállapodás formájában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

I. rész: Sertés- és marhahús, 7 tétel, 5 050 kg.

II. rész: Baromfihús, 8 tétel, 4 960 kg.

III. rész: Haltermékek, 3 tétel, 340 kg.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 500 000.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sertés- és marhahús

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15100000 Animal products, meat and meat products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei.

II.2.4)Description of the procurement:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás formájában 10 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

Becsült (10 havi) mennyiségek:

I. rész: Sertés- és marhahús, 7 tétel, 5 050 kg.

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 6 250 000 Ft.

A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Baromfihús

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15100000 Animal products, meat and meat products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei.

II.2.4)Description of the procurement:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás formájában 10 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

Becsült (10 havi) mennyiségek:

II. rész: Baromfihús, 8 tétel, 4 960 kg.

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 5 000 000 Ft.

A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Haltermékek

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Ajánlatkérő székhelye és telephelyei.

II.2.4)Description of the procurement:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő részére az alábbi élelmiszerek szállítása keretmegállapodás formájában 10 hónap időtartamra, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

Becsült (10 havi) mennyiségek:

III. rész: Haltermékek, 3 tétel, 340 kg.

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 833 333 Ft.

A fentiekben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletesen megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, I. osztályú, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 000 000.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés időtartama alatt a rendelkezésre álló keretösszeget maximum 20%-kal meghaladva a megadott mennyiségektől eltérjen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: K.r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a K.r. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Utólagos igazolás: A Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a K.r.. 8.§ 10.§ és 12-16.§ szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt.

69. § szerinti felhívására.

A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglalt rendelkezések helyett a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR iratminta) nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okok igazolásakor ajánlattevő legyen figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 2021. május 6-ai és 2021. május 10-ei útmutatójára a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában, valamint a Közbeszerzési Hatóság 2021. május 6-ai és 2021. május 11-ei útmutatójára az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról foglaltakra.

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A gazdasági szereplőnek az ESPD IV. rész (Kiválasztási szempontok) „alfa” szakaszát (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint ha ajánlatkérő szükségesnek ítéli, akkor az őt követő ajánlattevő(ke)t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú szállításainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal:

- a szerződést kötő másik fél neve és címe;

- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);

- a szerződés (szállítás) tárgya;

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);

- a teljesített mennyiségi adatok;

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

M2) Ajánlattevőnek

- csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő, így különösen a 853/2004.EK rendeletben meghatározott követelményeket teljesítő, az eljárás tárgyának szállítására alkalmas szállítóeszközzel, továbbá

- nyilatkozzon arról, hogy hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog.

M3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján

- a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek a leírását, valamint

- cégszerű nyilatkozatát, melyben valamennyi általa megajánlott termék esetében nyilatkozik arról, hogy a megajánlott termékek gyártója/gyártói rendelkeznek az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.

Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő az EEKD-t az EKR-ben elektronikus űrlapként bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére,

ezért a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Az ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik

- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon belül,

- legalább 8 hónapos folyamatos teljesítéssel történt,

- szerződésszerűen teljesített,

- az adott részajánlatban szereplő, abban meghatározott élelmiszer(ek) szállítására vonatkozó referenciával.

Az adott részre vonatkozóan benyújtott referencia mennyiségének minimum el kell érnie:

- I. részre történő ajánlattétel esetén a 3 000 kg-ot;

- II. részre történő ajánlattétel esetén a 3 000 kg-ot;

- III. részre történő ajánlattétel esetén a 200 kg-ot;

A meghatározott mennyiség valamennyi rész vonatkozásában több referenciával is teljesíthető.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M2) Ajánlattevő a nyilatkozata alapján rendelkezzen legalább egy db az ajánlattétel szerinti élelmiszer termékek szállítására alkalmas, a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket teljesítő:

- különösen a 853/2004 EK rendeletben (a teljesítéshez hűtésre alkalmas szállító járműnek kell rendelkezésre állnia),

meghatározott követelményeket teljesítő szállító járművel, továbbá

- nyilatkozatában vállalja, hogy a fentiek szerinti megfelelő szállítóeszközzel a szerződés időtartama alatt folyamatosan, megszakítás nélkül rendelkezni fog.

M3) Ajánlattevő rendelkezzen érvényes, az élelmiszer előállítás folyamatában az élelmiszer veszélytelenségét (közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai) garantáló HACCP rendszer működtetésére vonatkozó, bármilyen nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű dokumentummal a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban csatolt keretmegállapodás tartalmazza.

2. Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (10)-(11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint.

3. A részletes árajánlatban feltüntetett mennyiségek tervezett mennyiségek, melyek csupán az ajánlatok összehasonlítását szolgálják, beszerzési kötelezettséget, és bármiféle mennyiségi korlátot nem jelentenek. Ajánlatkérő a részére szükséges termékeket a nyertes ajánlattevőtől (ajánlattevőktől) az általuk megajánlott árakon szerzi be.

4. A közbeszerzési eljárás jogalapja: a keretmegállapodás megkötésére a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/02/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/02/2022
Local time: 13:00
Place:

Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.

Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.

2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.

3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.

4) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 1. §-a tartalmaz.

5) A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.

7) Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.

8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.

9) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!

10) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.

11) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott termékek közösségi származású árunak minősülnek-e.

12) Az ajánlathoz csatolni kell gyártmánylapokat a szállítandó termékekről.

13) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a 2008. évi XLVI. törvényben foglaltakkal kapcsolatban a KD-ban foglaltak szerint.

14) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a KD tartalmazza.

15) Valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest.

16) Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban.

17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül.

18) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra!

19) AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

20) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

21) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint történik.

Az ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatások felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

22) FAKSZ: Galamb Csaba (Lajstromszám: 01196)

23) A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

24) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, és a Kbt. 2.§ (8) bek. szerint a Ptk. az irányadó.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022