A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 325757-2019

12/07/2019    S133

Spanyolország-Madrid: Rendezvények szervezése az Európai Bizottság kommunikációs prioritásaira irányulóan Spanyolországban — Több féllel kötött lépcsőzetes keretszerződés

2019/S 133-325757

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.MD — Madrid – Representation in Spain
Postai cím: Paseo de la Castellana 46
Város: Madrid
NUTS-kód: ES300 Madrid
Postai irányítószám: 28046
Ország: Spanyolország
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4957
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvények szervezése az Európai Bizottság kommunikációs prioritásaira irányulóan Spanyolországban — Több féllel kötött lépcsőzetes keretszerződés

Hivatkozási szám: COMM/MAD/2019/OP/0006
II.1.2)Fő CPV-kód
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés tárgya az Európai Bizottság Képviselete számára biztosítandó segítségnyújtás annak spanyolországi kommunikációs tevékenységéhez, amelynek célja, hogy növelje a közvélemény és a média szakpolitikai fejleményekre és uniós szintű stratégiai vitákra irányuló figyelmét. Ezt rendezvények és kampányok (például az olyan aktuális uniós vállalati kampányok, mint az InvestEU, EUandMe vagy az EUprotects) megszervezésének előmozdítása révén kell megvalósítani. A rendezvények és tevékenységek szervezése mellett biztosítandó kiegészítő szolgáltatások magukban foglalják a megrendezendő rendezvényekre és tevékenységekre irányuló sajtó- és médiamunkát, ezek azonban nem részei az igényelt alapszolgáltatásoknak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: ES ESPAÑA
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rendezvények szervezése az Európai Bizottság kommunikációs prioritásaira irányulóan Spanyolországban — Több féllel kötött lépcsőzetes keretszerződés.

A szerződés tárgya az Európai Bizottság Képviselete számára biztosítandó segítségnyújtás annak spanyolországi kommunikációs tevékenységéhez, amelynek célja, hogy növelje a közvélemény és a média szakpolitikai fejleményekre és uniós szintű stratégiai vitákra irányuló figyelmét. Ezt rendezvények és kampányok (például az olyan aktuális uniós vállalati kampányok, mint az InvestEU, EUandMe vagy az EUprotects) megszervezésének előmozdítása révén kell megvalósítani. A rendezvények és tevékenységek szervezése mellett biztosítandó kiegészítő szolgáltatások magukban foglalják a megrendezendő rendezvényekre és tevékenységekre irányuló sajtó- és médiamunkát, ezek azonban nem részei az igényelt alapszolgáltatásoknak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződést 12 hónapos kezdeti időtartamra kötik, és 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/08/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/09/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Representación de la Unión Europea en España, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPANYOLORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2019