Supplies - 32631-2022

21/01/2022    S15

Poland-Katowice: Gateway software package

2022/S 015-032631

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny w Katowicach
National registration number: 003502660
Postal address: Al. Korfantego 117/119
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-156
Country: Poland
E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Telephone: +48 322004691
Internet address(es):
Main address: www.katowice.sa.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sąd
I.5)Main activity
Other activity: wymiar sprawiedliwości

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odnowienie serwisów – subskrypcji utrzymania urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci UTM Stormshield

Reference number: ZP-060-13/21
II.1.2)Main CPV code
48219100 Gateway software package
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie serwisów – subskrypcji utrzymania posiadanych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci UTM Stormshield:

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 909 422.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie serwisów – subskrypcji utrzymania posiadanych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci UTM Stormshield:

• STORMSHIELD SN 210 – 9 szt.

• STORMSHIELD SN 3100 – 2 szt.

• STORMSHIELD SN 710 – 28 szt.

• STORMSHIELD SN 910 – 44 szt.

obejmujących następujący zakres licencji:

• Serwis podstawowy dla urządzeń.

• Rozszerzony Filtr URL na wszystkich urządzenia.

• Przekazanie urządzenia na serwis/do wymiany bez dysku twardego/karty SD (tzw. „Secure return”).

w okresie kolejnych 12 miesięcy, tj.: od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 24 listopada 2022 r.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-513126
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odnowienie serwisów – subskrypcji utrzymania urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci UTM Stormshield

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Biuro Usług Komputerowych KOMPLEX Piotr Żurowiec
National registration number: 272238334
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 887 073.17 PLN
Total value of the contract/lot: 909 422.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022