Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 326390-2022

Submission deadline has been amended by:  386728-2022
17/06/2022    S116

Lietuva-Visaginas: Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos

2022/S 116-326390

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Nacionalinis registracijos Nr.: 255450080
Adresas: Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
Miestas: Visaginas
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 31152
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Deividas Umbrasas
El. paštas: deividas.umbrasas@iae.lt
Telefonas: +370 38624175
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.iae.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6770
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641774
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=641774&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

KONSULTACINĖS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REAKTORIŲ ŠACHTŲ SISTEMŲ IŠMONTAVIMU

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71350000 Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Konsultacinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šachtų išmontavimu .

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71350000 Inžinerinės mokslinės techninės paslaugos
71310000 Konsultacinės inžinerijos ir statybos paslaugos
72224000 Projektų vadybos konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Paslaugų Tiekėjo buveinė(s) ir Lietuvos Respublika.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Perkančioji organizacija perka paslaugas, kurios preliminariai apima:

(a) Projekto valdymo konsultacines paslaugas;

(b) Sutarčių valdymo konsultacines paslaugas;

(c) Technines-inžinerines konsultacines paslaugas.

Perkančioji organizacija planuoja sudaryti vieną ar kelias pagrindines sutartis dėl kiekvienos iš nurodytų paslaugų rūšių atskirai ir/arba dėl kelių paslaugų rūšių kartu pasirinktinai.

Įsigytų paslaugų apimtis priklausys nuo faktinio perkančiosios organizacijos poreikio, kai:

• Minimali perkamų "in situ" paslaugų apimtis, kurią perkančioji organizacija planuoja įsigyti, sudaro 1000 žmogaus darbo dienų.

• Nuotolinių paslaugų perkančioji organizacija galės įsigyti tiek, kol "in situ" ir nuotolinių paslaugų bendra vertė neviršys preliminariosios sutarties kainos.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė dienomis: 2190
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminarioji sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus ne ilgesniems kaip 6 mėnesių laikotarpiams (iš viso 365 kalendorinės dienos), jei Preliminariosios sutarties suma nėra išnaudota.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas finansuojamas Ignalinos programos projekto Nr. TSG.01 lėšomis.

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindų jo pašalinti iš pirkimo.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Tuo atveju, jeigu Teikėjas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį nepasibaigus joje numatytam terminui, arba jei Pagrindinė sutartis nėra sudaryta arba ji neįsigalioja dėl priežasčių, už kurias atsako Teikėjas arba kurios yra priskirtinos Teikėjui, Pirkėjas turi teisę reikalauti iš Teikėjo sumokėti baudą, kurios vertė yra 5% nuo nesudarytos ar atsisakomos sudaryti Pagrindinės sutarties maksimalios kainos. Baudos sumokėjimo terminas yra 45 dienos skaičiuojamos nuo Pirkėjo reikalavimo sumokėti baudą išsiuntimo Teikėjui dienos.

Pirkėjas, gavęs iš Teikėjo Sutarties vykdymo dokumentus, patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Teikėjo suteiktas Paslaugas yra teisinga, suteiktos Paslaugos atitinka Sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos sumoka pateiktoje e. sąskaitoje nurodytą sumą Teikėjui į jo nurodytą banko sąskaitą.

Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo tikslas yra teikti konsultacines paslaugas pirkimo sutarties „Inžinerinės paslaugos, susijusios su Ignalinos atominės elektrinės reaktorių šerdžių išmontavimu“, kurios trukmė 7 m. įgyvendinimo metu, bei vadovaujantis VPĮ 86 str. 5 d. 6 p., atitinkamai šią sutartį būtina sudaryti ilgesniam nei ketveri metai laikotarpiui.

IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/07/2022
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/07/2022
Vietos laikas: 09:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su

elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų

nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Stebėtojai į komisijos

posėdžius nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui turi būti pateikiama pirmo pareikalavimo, besąlyginė, neatšaukiama banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas ne mažesnei kaip 300.000,00 eurų sumai.

Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo elektroninį originalą, pasirašytą užtikrinimą išdavusio juridinio asmens galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu arba popierinį dokumento originalą pasirašytą fiziniu parašu. Popierinis dokumento originalas įteikiant asmeniškai, atsiunčiant paštu ir/ar per kurjerį pirkimo dokumentuose nurodytu adresu.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Panevėžio apygardos teismas
Adresas: Elektros g. 9
Miestas: Panevėžys
Šalis: Lietuva
El. paštas: panevezio.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/06/2022