Supplies - 326732-2023

02/06/2023    S105

Bulgaria-Peshtera: Miscellaneous food products

2023/S 105-326732

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2023/S 094-291523)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA PEShtERA
National registration number: 000351750
Postal address: ul. DOYRANSKA EPOPEYa No..17
Town: gr.Peshtera
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Postal code: 4550
Country: Bulgaria
Contact person: Zlatka Dimitrova Gemieva
E-mail: zgemieva@gmail.com
Telephone: +359 898650441
Internet address(es):
Main address: www.peshtera.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10652

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/,......продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Продължение от Раздел II.1.1) Наименование ......Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера по обособени позиции"

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж патронаж /ДСП/, Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ в гр. Пещера с цел:Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на потребителите;Осигуряване на правилен режим на хранене, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на потребителите;Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/05/2023
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2023/S 094-291523

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 12/06/2023
Read:
Date: 26/06/2023
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 13/06/2023
Read:
Date: 27/06/2023
VII.2)Other additional information: