The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 32693-2022

21/01/2022    S15

Česko-Brno: Počítače

2022/S 015-032693

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Masarykova univerzita
Národní identifikační číslo: 00216224
Poštovní adresa: Žerotínovo nám. 617/9
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 601 77
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dana Faitová, DiS.
E-mail: faitova@rect.muni.cz
Tel.: +420 549494969
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.muni.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muni.cz/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2022 - 2025

Spisové číslo: MU-ZAK/207182/2021/1523442/RMU
II.1.2)Hlavní kód CPV
30200000 Počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky vybraného standardního kancelářského ICT vybavení blíže specifikovaného zadávací dokumentací.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 120 000 000.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30213100 Přenosné počítače
30213300 Stolní počítač
30216110 Skenery pro počítačové využití
30230000 Zařízení související s počítači
30231000 Počítačové monitory a konzoly
30231310 Ploché monitory
30232000 Periferní vybavení
30232100 Tiskárny a kresliče
30232110 Laserové tiskárny
30233130 Magnetické diskové paměťové jednotky
30234000 Média pro ukládání dat
30234600 Flash paměť
30236000 Různé počítačové vybavení
30237000 Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237410 Počítačová myš
30237460 Počítačové klávesnice
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Hlavním místem plnění je Brno. Místem plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou jednotlivá pracoviště zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Zavedení dynamického nákupního systému pro vybrané standardní kancelářské ICT vybavení pro jednotlivá hospodářská střediska Masarykovy univerzity.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Dílčí veřejné zakázky mohou být financovány z Operačních programů financovaných z prostředků EU. Tato skutečnost bude uvedena v ZD dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS.

II.2.14)Další informace

Způsob hodnocení nabídek jednotlivých veřejných zakázek v zavedeném DNS bude uveden vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Byl zřízen dynamický nákupní systém
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 202-526803
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
19/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 7
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: M Computers s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26042029
Poštovní adresa: Úlehlova 3100/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 62800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: DILERIS a.s.
Národní identifikační číslo: 26828677
Poštovní adresa: Novoveská 1262/95
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 70900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: 3S.cz, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27683273
Poštovní adresa: Eliášova 1055/25
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 61600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: C SYSTEM CZ a.s.
Národní identifikační číslo: 27675645
Poštovní adresa: Otakara Ševčíka 840/10
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 63600
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Power Systems s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45797633
Poštovní adresa: Freyova 82/27
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 19000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: UNIS COMPUTERS, a. s.
Národní identifikační číslo: 63476223
Poštovní adresa: Jundrovská 31/618
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 624 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: FLAME System s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26846888
Poštovní adresa: Dr. Maye 468/3
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 70900
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 120 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 120 000 000.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: Tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167111
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2022