Supplies - 32742-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Laboratory reagents

2022/S 015-032742

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-501
Country: Poland
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: dobochenek@su.krakow.pl
Telephone: +48 124247121
Fax: +48 124247120
Internet address(es):
Main address: www.su.krakow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora i komputera (DFP.271.102.2021.DB)

Reference number: DFP.271.102.2021.DB
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora i komputera. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a oraz załacznik nr 3 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 337 202.76 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą analizatora i komputera (komputer + monitor + mysz + klawiatura)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents - PA02
38434580 Immunoassay analysers
48000000 Software package and information systems
71356300 Technical support services
72260000 Software-related services
72267000 Software maintenance and repair services
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest - dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą analizatora i komputera (komputer + monitor + mysz + klawiatura) tj: 1) Mutacja czynnika V leiden + mutacja genu protrombiny- 2500, 2) Mutacja czynnika V leiden + mutacja genu protrombiny + MTHFR- 300, 3) Mutacja czynnika V leiden- 1000, 4) Mutacja genu protrombiny- 1000, 5) MTHFR - 250, 6) Mutacja genu HFE 2 SNP- 200, 7) Mutacja genu HFE 4 SNP- 200, 8) HLA-B27- 1000, 9) HLA-Cw6- 400, 10) HLA-DQ2/DQ8- 1500, 11) Mutacja genu ALDOB i polimorfizm genu LCT- 300, 12) Molekularna diagnostyka infekcji grzybicznych wraz z zestawem do izolacji DNA- 200 oraz Dzierżawa analizatora wraz z komputerem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b oraz 3 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej

z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Koszt / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odczynników do oznaczania parametrów w chorobach autoimmunologicznych oraz neurodegeneracyjnych metodami: IF, blot oraz ELISA

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest - dostawa odczynników do oznaczania parametrów w chorobach autoimmunologicznych oraz neurodegeneracyjnych metodami: IF, blot oraz ELISA: 1) mozaika neurologiczna: Yo,Hu, Ri, CV2, Ma, Amphiphyzyn, medullated nerves, non-medullated nerves, pancreas (IgAGM), substrat: móżdżek, nerw, jelito, trzustka - 600, 2) Przeciwciała przeciw trombospondynie THSD7A - 540, 3) Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych GBM- 900, 4) Beta amyloid 1-40 (w płynie mózgowo-rdzeniowym) - 768, 5) Beta amyloid 1-42 (w płynie mózgowo-rdzeniowym) - 768, 6) Białko Tau (w płynie mózgowo-rdzeniowym) - 768, 7) Białko fosorylowane pTau (w płynie mózgowo-rdzeniowym)- 768, 8) Przeciwciała w myositis: Mi-2 alpha, Mi-2 beta, TIF1ɤ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, Jo-1, Pl-7, Pl-12, OJ, EJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR metoda: immunoblot - 1024. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b oraz 3 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa odczynników do oznaczania odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 - badanie poziomu interferonu metodą ELISA

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest - Dostawa odczynników do oznaczania odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 - badanie poziomu interferonu metodą ELISA tj. 1) Zestaw ELISA do oznaczania poziomu interferonu gamma w odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 metoda ELISA- 1500, 2) Zestaw probówek do inkubacji próbek w celu oznaczenia interferonu gamma- 1500. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b oraz 3 do SWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem i służą do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku lub zmniejszenia zapotrzebowania na dany asortyment.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 207-541064
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą analizatora i komputera (komputer + monitor + mysz + klawiatura)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Euroimmun Polska Sp. z o.o.
National registration number: 8992364659
Postal address: ul. Widna 2A
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-543
Country: Poland
E-mail: przetargi@euroimmun.pl
Telephone: +48 717566000
Fax: +48 717566002
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 810 614.14 PLN
Total value of the contract/lot: 808 446.26 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa odczynników do oznaczania parametrów w chorobach autoimmunologicznych oraz neurodegeneracyjnych metodami: IF, blot oraz ELISA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ewa Grzywacz Biuro Handlu Zagranicznego Exim
National registration number: 6790145657
Postal address: ul. Kołowa 5/41
Town: Kraków
NUTS code: PL Polska
Postal code: 30-134
Country: Poland
E-mail: exim@interia.eu
Telephone: +48 602669797
Fax: +48 123592573
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 332 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 332 297.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa odczynników do oznaczania odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 - badanie poziomu interferonu metodą ELISA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Euroimmun Polska Sp. z o.o.
National registration number: 8992364659
Postal address: ul. Widna 2A
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 50-543
Country: Poland
E-mail: przetargi@euroimmun.pl
Telephone: +48 717566000
Fax: +48 717566002
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 161 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 196 459.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022