Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 327733-2021

30/06/2021    S124

Lithuania-Radviliškis: Material for surgical sutures

2021/S 124-327733

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
National registration number: 171448341
Postal address: Gedimino g. 9
Town: Radviliškis
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-82174
Country: Lithuania
Contact person: Dalia Norkienė
E-mail: dalia.norkiene@radviliskioligonine.lt
Telephone: +370 42252435
Fax: +370 42260210
Internet address(es):
Main address: https://www.radviliskioligonine.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6510
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=585615
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=585615&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Medicininės priemonės

II.1.2)Main CPV code
33141125 Material for surgical sutures
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

— tinklelis išvaržoms – 860 vnt.,

— apsauginės pirštinės – 100 vnt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicininės priemonės

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141125 Material for surgical sutures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Gedimino g. 9, Radviliškis.

II.2.4)Description of the procurement:

Tinklelis išvaržoms – 860 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Gedimino g. 9, Radviliškis.

II.2.4)Description of the procurement:

Apsauginės pirštinės – 100 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti konkurso sąlygų nurodytus reikalavimus. Šiai informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus keliamus reikalavimus, tiekėjai turi pateikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais.

Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Tais atvejais, kai tiekėjas pasitelkia subrangovus, kurių pajėgumais jis remiasi, turi būti pateiktas tokių pasiūlymo teikimo metu žinomų subrangovų EBVPD.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nereikalaujama.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nereikalaujama.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Žiūrėti pirkimo dokumentus.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Žiūrėti pirkimo dokumentus.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarčiai, kurios vertė mažesnė nei 50 000 EUR, sutarties įvykdymo užtikrinimas – bauda. Tiekėjui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, tiekėjas moka pirkėjui 2 proc. dydžio sumą nuo preliminarios bendros sutarties sumos nuo tolimesnio sutarties vykdymo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/08/2021
Local time: 09:45
Place:

Gedimino g. 9, Radviliškis, I korpusas, I aukštas, administracinės patalpos.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Town: Šiauliai
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021