Supplies - 327796-2021

Submission deadline has been amended by:  373906-2021
30/06/2021    S124

Poland-Gdansk: Medical equipments

2021/S 124-327796

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
National registration number: 9570730409
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Telephone: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Sławomir Niedziela
E-mail: sniedziela@uck.gda.pl
Internet address(es):
Main address: www.uck.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

Reference number: 115/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do odparowywania cieczy/wilgoci z próbek – koncentrator

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – Urządzenie do odparowywania cieczy/wilgoci z próbek – koncentrator (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do badań czynnościowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – Zestaw do badań czynnościowych (1 kpl) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Tor wizyjny 4K

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168100 Endoscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 – Tor wizyjny 4K (1 kpl) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laser urologiczny

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33128000 Medical laser other than for surgery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 4 – Laser urologiczny (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stół zabiegowy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 5 – Stół zabiegowy (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4e do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ultrasonograf

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 6 – Ultrasonograf (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4f do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjka dezynfektor z WC

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 7 – Myjka dezynfektor z WC (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4g do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Przenośny aparat EEG z modułem Holter

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL633 Trójmiejski
II.2.4)Description of the procurement:

Część 8 – Przenośny aparat EEG z modułem Holter (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 4h do SWZ

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/07/2021
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Portal SmartPzp (https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk), Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w ust. IX pkt 7 SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/06/2021