TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 32792-2022

21/01/2022    S15

România-București: Apă minerală plată

2022/S 015-032792

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
Număr naţional de înregistrare: 4420465
Adresă: Strada: Calea Dudesti, nr. 191
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 031084
Țară: România
Persoană de contact: DIRECTIA INVESTITII SI ACHIZITII
E-mail: dmaria@primarie3.ro
Telefon: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primarie3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3
Adresă: Strada: Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector: 3, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 032462
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032462
Țară: România
Persoană de contact: Elina Stefan
E-mail: achizitii@dgaspc3.ro
Telefon: +40 372126100
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc3.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE BIDOANE DE APA MINERALA PLATA SI SERVICII DE INCHIRIERE PURIFICATOARE, DOZATOARE CU RACIRE SI INCALZIRE

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
15981100 Apă minerală plată
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare bidoane de apa minerala plata si servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire si a caietului de sarcini.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 239 212.64 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 239 212.64 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39221140 Bidoane de apă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

sector 3

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare bidoane de apa minerala plata si servicii de închiriere purificatoare, dozatoare cu răcire și încălzire conform documentației de atribuire si a caietului de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite, in functie de bugetul alocat:

Minim 1 contract subsecvent/an.

Cel mai mic contract subsecvent : valoare 29.170,00 lei exclusiv TVA, cantitate :537 purificatoare + 29 dozatoare /luna;

Cel mai mare contract subsecvent: valoare 320.870,00 lei exclusiv TVA, cantitate : 5907 purificatoare + 319 dozatoare /11 luni;

Valoarea minima a acordului cadru: 350.040,00 lei exclusiv TVA ,cantitate :6444 purificatoare + 348 dozatoare /12 luni;

Valoarea maxima a acordului cadru:1.400.160,00 lei exclusiv TVA, cantitate :25776 purificatoare + 1392 dozatoare /48 luni;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 140-319757
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 245306
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
31/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 191 750.08 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 191 750.08 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 176539
Titlu:

Contract subsecvent la AC.198909/25.09.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/09/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 397.15 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 397.15 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 344559
Titlu:

Servicii de inchiriere purificatoare, dozatoare cu racire si incalzire bidoane

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 39 072.64 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 39 072.64 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 76698
Titlu:

Contract prestare servicii de inchiriere purificatoare, dozatoare cu racire si incalzire si bidoane

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 331 044.96 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 91 832.32 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 250696
Titlu:

FURNIZARE BIDOANE DE APA MINERALA PLATA SI SERVICII DE INCHIRIERE PURIFICATOARE, DOZATOARE CU RACIRE SI INCALZIRE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 633.86 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 51 633.86 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 198909
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/09/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 400 160.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 239 212.64 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 239 212.64 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 298503
Titlu:

FURNIZARE BIDOANE DE APA MINERALA PLATA SI SERVICII DE INCHIRIERE PURIFICATOARE, DOZATOARE CU RACIRE SI INCALZIRE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021747
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 263 339.42 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 263 339.42 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 568877
Titlu:

Contract subsecvent (AC.198909/25.09.2018) FURNIZARE BIDOANE DE APA MINERALA PLATA SI SERVICII DE INCHIRIERE PURIFICATOARE, DOZATOARE CU RACIRE SI INCALZIRE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 35 732.44 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 35 732.44 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 629156
Titlu:

Contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/12/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 91 001.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 91 001.02 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 146349
Titlu:

Contract subsecvent la AC.198909/25.09.2018

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/08/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: LA FANTANA
Număr naţional de înregistrare: RO35534516
Adresă: Strada Gara Obor, Nr. 8c, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021746
Țară: România
E-mail: irinel.panescu@lafantana.ro
Telefon: +40 740250242
Adresă internet: www.lafantana.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 138 995.16 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 115 829.30 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022