Supplies - 32809-2022

21/01/2022    S15

Česko-Praha: Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty

2022/S 015-032809

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha 5 - Motol
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15030
Země: Česko
E-mail: miluse.birkasova@homolka.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.homolka.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém na dodávky zboží pro potřebystravovacího zařízení zadavatele

II.1.2)Hlavní kód CPV
03000000 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému na dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech dle provozních potřeb zadavatele. Objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 7 367 095.21 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03000000 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty
15000000 Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
39220000 Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele. Podobně je předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu §141 ZZVZ.

Cena - Váha

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Způsob hodnocení nabídek jednotlivých veřejných zakázek v zavedeném DNS bude uveden vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu §141 ZZVZ

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 188-456788
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

Dodávky zboží pro potřeby stravovacího zařízení zadavatele

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
31/12/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 23
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 23
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: JATKY Hradský, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 60069856
Poštovní adresa: Písecká 594
Obec: Strakonice
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 38601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: J.K. - GAZA s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27063909
Poštovní adresa: Kubištova 1099/2
Obec: Praha 4
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Maso Brejcha s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27464822
Poštovní adresa: Brdílkova 287/1d
Obec: Praha - Motol
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: JIP východočeská, a.s.
Národní identifikační číslo: 27464822
Poštovní adresa: Hradišťská 407,
Obec: Pardubice- Polabiny
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53352
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26450691
Poštovní adresa: Jeremiášova 1249/7
Obec: Praha - Stodůlky
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15500
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ALIMPEX - Louny spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 26119773
Poštovní adresa: Českobrodská 1174
Obec: Praha 9 - Kyje
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 19800
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PAC Hořovice s.r.o.
Národní identifikační číslo: 606665502
Poštovní adresa: Ul.5.května1137/57
Obec: Praha 4 - Nusle
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28234642
Poštovní adresa: V Růžovém údolí 553
Obec: Kralupy nad Vltavou
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 27801
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Read s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48109673
Poštovní adresa: Do Čertous 2760/10
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 19300
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.
Národní identifikační číslo: 47543434
Poštovní adresa: K dálnici 1394/Hala F
Obec: Hostivice
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 25301
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: JAMA maso s.r.o.
Národní identifikační číslo: 6201369
Poštovní adresa: Krynická 492/3
Obec: Praha 8-Troja
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 18100
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MARTIN URBÁNEK s.r.o.
Národní identifikační číslo: 45279250
Poštovní adresa: Bojasova 1245/7
Obec: Praha 8
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 18000
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GOLD GROUP s.r.o.
Národní identifikační číslo: 48109975
Poštovní adresa: K Radotínu 834
Obec: Praha 5 - Lipence
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15531
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: ACCOM Gastro s.r.o.
Národní identifikační číslo: 61535168
Poštovní adresa: Švermova 268/76
Obec: Liberec X -Františkov
Kód NUTS: CZ051 Liberecký kraj
PSČ: 460 10
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AG FOODS Group a.s.
Národní identifikační číslo: 5651531
Poštovní adresa: Škrobárenská 506/2
Obec: Brno - Trnitá
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 617 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: CATUS spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 15770753
Poštovní adresa: Kyjovská 1598
Obec: Havlíčkův Brod
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 580 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Gastro instant, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 46353259
Poštovní adresa: Československé armády 638
Obec: Kouřim
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 281 61
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o.
Národní identifikační číslo: 26344076
Poštovní adresa: Dvorec U Trati 307,
Obec: Nepomuk
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 33503
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MIMO BOHEMIA, a.s.
Národní identifikační číslo: 27889190
Poštovní adresa: Horoměřická 2316/4,
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 164 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: MAKSER, spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25601326
Poštovní adresa: Hoštalkova 392/1D
Obec: Praha 6
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 169 00
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: FLOSMAN a.s.
Národní identifikační číslo: 25188445
Poštovní adresa: Chýnovská 1917 /9
Obec: Tábor
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 390 02
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: VIOLET KANGAROO s.r.o.
Národní identifikační číslo: 04252543
Poštovní adresa: Antonínův Důl 249
Obec: Jihlava - Antonínův Důl
Kód NUTS: CZ063 Kraj Vysočina
PSČ: 58601
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: PROMPT 2 SERVIS v.o.s.
Národní identifikační číslo: 62525310
Poštovní adresa: Vrbenská 2082
Obec: České Budějovice 5
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
PSČ: 370 01
Země: Česko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 7 367 095.21 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 7 367 095.21 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/01/2022