Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 328524-2019

15/07/2019    S134    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Dánia-Koppenhága: Biztonsági, recepciós és levelezési szolgáltatások biztosítása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára

2019/S 134-328524

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Postai cím: Kongens Nytorv 6
Város: Copenhagen K
NUTS-kód: DK011
Postai irányítószám: 1050
Ország: Dánia
Kapcsolattartó személy: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eea.europa.eu

A felhasználói oldal címe: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5126
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5126
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Biztonsági, recepciós és levelezési szolgáltatások biztosítása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára

Hivatkozási szám: EEA/ADS/19/005
II.1.2)Fő CPV-kód
79710000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EEA keretszerződést kíván kötni egy tapasztalt szolgáltatóval járőrözési és egyéb, biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint recepciós és belső postakézbesítési szolgáltatásokra irányulóan, megbízása teljesítését lehetővé tevő helyszíne, alkalmazottai, látogatói és műveletei biztonságának és védelmének biztosítása érdekében.

A biztonsági és beléptetőrendszerek beszerzése és/vagy karbantartása is a pályázati felhívás hatókörének részét képezi.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79500000
50610000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: DK011
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az EEA úgy véli, hogy szolgáltatások széles körének biztosítására lesz szükség, például a következőkre:

— biztonsági rendszerek és berendezések karbantartási és javítási szolgáltatásai, valamint biztonsági és védelmi fogyóeszközök és berendezések beszerzése,

— járőrözés: az EEA helyiségeinek, alkalmazottainak, berendezéseinek és műveleteinek biztonságvédelme,

— biztonsági recepciós szolgáltatások biztosítása,

— belső postakézbesítési szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 900 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A sikeres ajánlattevővel 12 (tizenkét) hónapos kezdeti időtartamra szóló szolgáltatási keretszerződést kötnek, amely az aláírás napjától hatályos. A szerződés legfeljebb 3 (három) alkalommal, alkalmanként 12 hónapra meghosszabbítható. A szolgáltatásokat megrendelőlapok segítségével hajtják végre az EEA igényeitől függően.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az EEA helyszínét a következő időpontban mutatják be: 21.8.2019 (10:00). (CET). Az érdekelt pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell a részvételhez legkésőbb 19.8.2019, 16:00-ig (közép-európai idő szerint) a procurement@eea.europa.eu címre küldött e-mailben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A pályázati dokumentáció 2.2.2.1. szakaszának megfelelően.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/09/2019
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/09/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az EEA telephelye: Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson részt vehetnek a pályázók képviselői (pályázónként 1 képviselő). A részvételt előre, legkésőbb a 16.9.2019 dátumig kell jelezni az EEA közbeszerzési részlegénél a következő e-mail-címen: procurement@eea.europa.eu.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Az EEA helyszínét a következő időpontban mutatják be: 21.8.2019, 10:00 (közép-európai idő szerint). Az érdekelt pályázóknak előre regisztrálniuk kell a részvételhez legkésőbb 19.8.2019, 16:00-ig (közép-európai idő szerint) a procurement@eea.europa.eu címre küldött e-mailben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: https://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetcím: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: https://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2019