Supplies - 32855-2022

21/01/2022    S15

Suomi-Vantaa: Monitorit

2022/S 015-032855

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS)
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi
Postinumero: 01770
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Kirsi Kujanpää
Sähköpostiosoite: kirsi.kujanpaa@hus.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Potilasvalvontajärjestelmä, Puistosairaala

Viitenumero: HUS 386-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33195100 Monitorit - LA16
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli potilasvalvontajärjestelmä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Puistosairaalaan. Vuonna 2021 käyttöönotettuun sairaalaan hankittiin potilasvalvontajärjestelmä kattamaan heräämö. Hankinta sisälsi päämonitorit, mahdolliset laajennusnäytöt, keskusvalvonnan, langattoman reaaliaikaisen monitoroinnin.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 375 485.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
33140000 Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet
50400000 Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto
48180000 Lääketieteelliset ohjelmatuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on potilasvalvontajärjestelmä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Puistosairaalaan. Vuonna 2021 käyttöönotettavaan sairaalaan hankitaan potilasvalvontajärjestelmä kattamaan heräämö. Hankinta sisältää päämonitorit, mahdolliset laajennusnäytöt, keskusvalvonnan, langattoman reaaliaikaisen monitoroinnin sekä järjestelmään liittyvät laitesidonnaiset tarvikkeet, mikäli niistä ei ole voimassaolevaa sopimusta. Potilaspaikkoja varustellaan vaihtelevin kokoonpanoin.

Keskusvalvonnan tuelle on mahdollista solmia huoltosopimus takuuajan jälkeen. Tilaaja päättää huoltosopimuksen käyttöönotosta erikseen.

Sisäiseen kilpailutukseen sovelletaan HUS 100-2020 dynaamisen hankintajärjestelmän osallistumispyynnössä mainittuja ehtoja. Sisäiseen kilpailutukseen voivat osallistua HUS 100-2020 dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt toimittajat

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Potilasmonitorin näyttö ja ohjelmisto / Painotus: 6
Laatuperuste - Nimi: Parametrit / Painotus: 21
Laatuperuste - Nimi: Puhdistettavuus / Painotus: 3
Laatuperuste - Nimi: Sanomaintegraatio / Painotus: 5
Laatuperuste - Nimi: Laatujärjestelmä / Painotus: 5
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona varataan oikeus hankkia kuusi monitoria (ns. uusi heräämö) ja kuusi leikkausalimonitoria edellyttäen, että hankkeelle tullaan saamaan tarvittavat määrärahat.

Lisäksi Puistosairaalaan voidaan hankkia yksittäisiä 1-2 potilaspaikan varustamisia valitulta toimittajalta vuosittain.

Tilaaja päättää lisähankintamahdollisuuden käyttämisestä erikseen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 027-066095
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: S2021-00722
Nimi:

Potilasvalvontajärjestelmä, Puistosairaala

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
09/07/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: GE Healthcare Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1897064-6
Postiosoite: Kuortaneenkatu 2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 00510
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 375 485.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/01/2022