Works - 329043-2022

20/06/2022    S117

Romania-Galați: Intensive-care unit construction work

2022/S 117-329043

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati
National registration number: 3347072
Postal address: Strada: Traian, nr. 393
Town: Galati
NUTS code: RO224 Galaţi
Postal code: 800179
Country: Romania
Contact person: Lucian Poalelungi
E-mail: administrativ@sbigl.ro
Telephone: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018
Internet address(es):
Main address: http://www.sbigl.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148137
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare, Execuţie Lucrări și Dotări aferente proiectului: Construire Secție ATI pentru pacienți infectați cu Covid-19 în cadrul Spitalului de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi

Reference number: 6609
II.1.2)Main CPV code
45215142 Intensive-care unit construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare, executie si dotare pentru realizare Secție ATI pentru pacienții infectați cu Covid-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase ,,Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi» (proiect POIM «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 prin crearea secției ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați»)

Procedura de atribuire a contractului de lucrari este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca incheierea contractuluide achizitie publica este conditionata de alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie, semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

Avand in vedere dispozitiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu Executantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceasta destinatie. In cazul in care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractanta, dupa primirea notificarii cu privire la neacordarea finantarii, isi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire, in conditiile in care nu exista o alta sursa de finantare, in conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 518 756.06 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192000 Medical furniture
79930000 Specialty design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO224 Galaţi
Main site or place of performance:

conform documentatie atasata

II.2.4)Description of the procurement:

1. Proiectare: Se propune realizarea unui corp de cladire temporar ce va avea functiune medicala. Se propune realizarea unei cladiri cu forma neregulata ce va adaposti o sectie de ATI folosita pentru perioada de pandemie de Covid-19. Sectia va avea 10 paturi dispuse Tn 2 saloane de 4 paturi si 2 rezerve de tip izolator.

Cladirea are urmatoarele accese:

- 1 acces pentru personalul medical;

- 1 acces pentru pacienti;

- 1 acces pentru evacuarea decedatilor si a materialelor murdare;

- 1 acces direct din exterior la tabloul electric general;

Pe langa spatiul medical, se va realiza §i o platforma tehnica pe care se vor amplasa CTA-urile, chillerele §i a grupul electrogen. De asemena se va amenaja §i un spatiu tehnic pentru retelele de fluide medicale.

2. Lucrari de constructii de unitati de terapie intensiva: Se propune realizarea unei sectii de ATI pentru pacienti confirmati cu Covid-19, realizata din containere cu structura din profile metalice prevazute cu canale de drenare si pereti de inchidere de tip panouri sandwich.

3. Dotare cu echipamente si punere in functiune:

- Ventilator cu umidificare si aspiratie - 10 buc

- Echipament ASTRUP (analizor rapid de gaze in sange) - 1 buc

- Aparat de ventilatie mobil sectie ATI - 3 buc

- Injectomate - 20 buc

- EKG - 3 buc

- Aparat de epurare extrarenala hemodiafiltrare, hemofiltrare exchange - 1 buc

- Sistem de incalzire a lichidelor perfuzate - 1 buc

- Pompa de nutritie pentru alimentatie enterala, parenterala, administrare sange, livrare continua de fluide - 2 buc

- Defibrilator - 2 buc

- Sistem de intubatie dificila (videolaringoscop) - 1 buc

- Brancard cu butelie oxigen - 4 buc

- Carucior de resuscitare - 4 buc

- Trusa completa laringoscop - 2 buc

- Sistem portabil de producere a apei ultrapure pentru sectie ATI - 1 buc

- Trolley - transport medicamente sectie ATI - 6 buc

- Statie de lucru (calculator + monitor + desktop) - 1 buc

- Dulap vestiar - 6 buc

- Set kitcineta cu spalator incastrat, cuptor cu microunde, dulapuri - 1 buc

- Dulap cu usi 90X45X180 - 15 buc

- Rastel cu rafturi 90x45x180 - 31 buc

- Birou 100x70 - 4 buc

- Scaun de birou , rotativ - 4 buc

- Taburet - 5 buc

- Taburet cu roti - 2 buc

- Cortina L 200x200 - 5 buc

- Masa de lucru metalica - 1 buc

- Bancheta - 2 buc

- Pat de garda - 1 buc

- Noptiera - 1 buc

- Masa de bucatarie, cu 4 scaune - 1 buc

- Dulap incaltaminte doffing - 1 buc

- Dulap materiale medicale, pe roti - 2 buc

- TV (oficiu) - 1 b

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 2-P2.2 / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Componenta tehnica 1 - P2.1 / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», cod SMIS 148143

II.2.14)Additional information

«Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați», cod SMIS 148143

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

- Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti), vor incarca in SEAP odata cu oferta, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declaratii din care sa rezulte neincadrarea acestora in situatiile prevazute in: art. 60 din Legea nr. 98/2016 - privind conflictul de interese, art. 164 din Legea nr. 98/2016 - privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale, art. 165 din Legea nr. 98/2016 - privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si art. 167 din Legea nr. 98/2016 - privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Pentru demonstrarea cerintei, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

- Certificatul de atestare fiscala emis de ANAF privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul incarcarii in SEAP. Certificatul de atestare fiscala se va incarca in SEAP doar in urma solicitarii autoritatii contractante si trebuie sa fie valabil la data incarcarii in SEAP, respectiv in termen de 30 de zile de la data emiterii de catre organul fiscal.

- Cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere, de supraveghere al respectivului operator economic si al celor ce au putere de reprezentare, de decizie, de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; Cazierele judiciare se vor incarca in SEAP doar in urma solicitarii autoritatii contractante si trebuie sa fie valabile la data incarcarii in SEAP, respectiv in termen de 6 luni de la data emiterii.

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Nota 1: Din certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii, sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragul prevazut de art. 166 alin. 2 Legea nr. 98/2016.

Nota 2: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.

Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Conform art. 193 alin 1 din Legea nr.98/2016 si art.60 alin (1) din HG nr.395/2016, operatorul economic are obligatia de a incarca DUAE, impreuna cu oferta, in format electronic, numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, prevazute in anuntul de participare. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative (mentionate la nivelul fisei de date) care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele vor fi scanate si incarcate in SEAP. Toate documentele incarcate in SEAP de catre operatorii economici participanti la procedura, vor fi semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza si tertilor sustinatori conform art. 183 alin (1) din Legea 98/2016.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nota: Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre Comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire,cf prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016 sunt:

1. Manager: Ec. Costin Angelica

2. Director Medical: Medic Primar Dr. Miruna Luminita Draganescu

3. Director Financiar- Contabil: Ec. Matei Maria

4. Sef Serv. Ad-tiv: Ec. Petrea Marinela

5. Sef Birou achizitii Lucian Doru Poalelungi

6. Sef Birou Ad-tiv Maria Epure

7. Referent Gabriel Ganea

8. Ec. Roland Molnar

9. Ref. Iulian Modiga

10. Ec. Carmen Calcan

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerintei, urmează să fie prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante si doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea trebuie sa fie valabile la data incarcarii in SEAP, respectiv, in cazul certificatului constatator emis de ONRC, in termen de 30 de zile de la data emiterii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Nota:

a). Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii si sa aiba dreptul de a desfasura activitatea aferenta obiectului contractului.

b). Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica /fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana).

c). In cazul unei asocieri, certificatul ONRC va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate trebuie indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Cerința nr. 2

- avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii –... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatA. SERVICII SIMILARE:Ofertantul trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani, raportați la data limită de depunere a ofertelor, în valoare de cel puțin 250.000,00 lei fără TVA de lei la nivelul a maxim 3 contracte.Servicii similare: servicii de proiectare pentru obiective de investitie ce conțin lucrări tip civile.B. LUCRARI SIMILARE:Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, în valoare de cel putin 5.500.000,00 lei fără TVA lei, la nivelul a maxim 3 contracte.Prin lucrari similare prestate in ultimii 5 ani, se vor accepta lucrări de tip civile (contructii noi/modernizari/reabilitari), in cadrul a maxim 3 contracte.Pentru scopul acestei proceduri:i. Referința la ultimii 3ani/5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei,ii. lucrari (servicii) executate în mod corespunzător trebuie să fie înțelese drept lucrari (servicii) executate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul lucrarilor menționate. În cazul unei Asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și / sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii. Dacă un Operator Economic (Ofertant) își exercită dreptul de a participa în comun cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, conform art. 53 din Legea nr. 98/2016, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, acesta trebuie să depună împreună cu Oferta, până la termenul-limită de depunere a Ofertelor, următoarele:a. Acordul de asociere;b. câte un DUAE separat pentru fiecare Operator Economic (Ofertant individual, membrii Asocierii, Subcontractanți, Terți Susținători), cu care participă în comun la procedurac. Acordul de subcontractared. să bifeze “Da” în propriul DUAE Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea A: Informații privind operatorul economic, “Operatorul economic participă la procedura de achiziție publică împreună cu alții?” și să completeze informațiile suplimentare solicitate în acest sens.

Minimum level(s) of standards possibly required:

La completarea DUAE , următoarele indicații trebuie luate în considerare:a. să includă referința la obiectul Contractului/Acordului-cadru și caracteristicile ce corespund demonstrării îndeplinirii cerinței minime: [nr și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii/lucrări prestate/executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor etc.) în corelare cu modul de formulare a cerinței minime cu privire la lista principalelor servicii/lucrari prestate/executateb. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a indeplinirii cerintei, la cererea expresă a Autorității Contractante (cum ar fi: procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea serviciilor/lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția serviciilor/lucrărilor, care să ateste faptul că serviciile/lucrările au fost prestate/executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă minim urmatoarele informații: i. beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul prestrai/execuției serviciilor/lucrarilor). ii."Data de încheiere" completată în DUAE trebuie să fie data la care serviciile/lucrarile au fost acceptate/recepționate de către beneficiarul acestora, indiferent de data la care serviciile/lucrarile au început să fie prestate/executate; iii. Câmpul “Beneficiari” trebuie să includă aceeași denumire a beneficiarilor din documentele care urmează să fie prezentate ca dovezi la cererea expresă a Autorității Contractante.Modalitatea de indeplinire:Documentele suport ce vor fi prezentate la cererea AC: Ca urmare a unei solicitări exprese din partea AC și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va trebui să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la:i. procesul-verbal de recepție la terminarea serviciilor, respectiv a lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția serviciilor/lucrărilor, care să ateste faptul că serviciile/lucrările au fost prestate/executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă minim urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă minim următoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului)ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu serviciile/lucrarile prestate/executate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în secțiunea IV.2.4) din Anunțul de participare, Ofertanții trebuie să furnizeze Autorității Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) Anunțul de participare, respectiv [Romana].Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și / sau profesională inclusă(e) în Anunțul de participare.Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:Proportia de subcontractareÎn cazul în care Ofertantul (Ofertant unic sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.Modalitatea de indeplinire: Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Ofertant unic sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune Acordul de subcontractare. Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/îndeplinesc rolul de Subcontractant pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Deoarece procedura aleasă este licitatie deschisa organizată integral prin mijloace electronice, eventualele clarificări se vor posta numai în SEAP la sectiunea "Întrebări", iar răspunsurile la clarificarile solicitate vor fi transmise de către Autoritatea Contractantă numai prin intermediul SEAP. Riscurile neaccesării clarificărilor postate, revin operatorului economic. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcate în SEAP operatorul economic trebuie să detină un program necesar vizualizării fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesati: În Documentatia de atribuire din Anuntul de participare. Răspunsurile la DUAE din partea operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în sectiunea ”Informatii DUAE - Ghid de completare DUAE”.

În urma evaluării ofertelor, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta conform criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate pret”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform prevederilor Legii mr. 101/2016

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Cuv. Parascheva" Galati - Serviciul Ad-tiv
Postal address: Strada Traian nr. 393
Town: Galati (Galati)
Postal code: 800179
Country: Romania
E-mail: administrativ@sbigl.ro
Telephone: +40 236334022
Fax: +40 236467752
Internet address: www.sbigl.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2022