Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 32939-2022

21/01/2022    S15

Sverige-Kristianstad: Licenser

2022/S 015-032939

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning
Nationellt registreringsnummer: 232100-0255
Ort: KRISTIANSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 29189
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulf Rosqvist
E-post: Ulf.Rosqvist@skane.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skane.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av licenspartner till Region SKåne

Referensnummer: KI210130
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22456000 Licenser
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en Licenspartner och därtill kopplade konsultjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av licenser.

Upphandlingen innehåller också en option på en SAM-tjänst (Software Asset Management).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 080 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48218000 Programvara för licenshantering
72212218 Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en Licenspartner och därtill kopplade konsultjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av licenser.

Upphandlingen innehåller också en option på en SAM-tjänst (Software Asset Management).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 212-558124
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/12/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atea Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556448-0282
Postadress: Box 18
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 16493
Land: Sverige
E-post: annica.ellman@atea.se
Internetadress: http://www.atea.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 080 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022