Építési beruházás - 329486-2016

23/09/2016    S184

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2016/S 184-329486

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vas Erzsébet, GYSEV Projektiroda 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B
E-mail: evas@gysev.hu
Telefon: +36 12245805
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére az alábbiak sz.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére az alábbiak sz.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234160 Felsővezeték építése
45234170 Vontatási alállomások építése
45234181 Vasúti szakaszolóállomás építése
45317200 Transzformátorok villamos szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
72540000 Számítógép-fejlesztési (felújítás, feljavítás) szolgáltatások
72541000 Számítógép-bővítési szolgáltatások
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Vas megye, valamint Zala megye területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„Vállalkozási szerződés a Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint (KöZOP-2.5.0.-09-11-2015-0011/ IKOP-2.1.0-15-2016-00007)”.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KöZOP-2.5.0.-09-11-2015-0011/ IKOP-2.1.0-15-2016-00007.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 219-399064

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Sze: 0001040/2015
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére az alábbiak sz

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/11/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyhát Konzorcium – Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vasuttechnika@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 95420026
Fax: +36 95420067
Internetcím: http://www.vasuttechnika.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyhát Konzorcium – R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info @ r-kord.hu
Telefon: +36 22594094
Fax: +36 22594096
Internetcím: http://www.r-kord.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13 299 713 467.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18868592
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18868592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234160 Felsővezeték építése
45234170 Vontatási alállomások építése
45234181 Vasúti szakaszolóállomás építése
45317200 Transzformátorok villamos szerelése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45233292 Közlekedésbiztonsági berendezések szerelése
72540000 Számítógép-fejlesztési (felújítás, feljavítás) szolgáltatások
72541000 Számítógép-bővítési szolgáltatások
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
45231600 Hírközlési vezetékek építési munkája
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45000000 Építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Vas megye, valamint Zala megye területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Vállalkozási szerződés a Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal 25 kV 50 Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére az alábbiak szerint (KöZOP-2.5.0.-09-11-2015-0011/ IKOP-2.1.0-15-2016-00007)”.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 299 713 467.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyhát Konzorcium – Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: vasuttechnika@vasuttechnika.hu
Telefon: +36 95420026
Fax: +36 95420067
Internetcím: http://www.vasuttechnika.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Hegyhát Konzorcium – R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 22594094
Fax: +36 22594096
Internetcím: http://www.r-kord.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek közös megegyezéssel, figyelembe véve a Kbt. 141. § (2) bekezdését, az Alapszerződés KSZF 1.2, 2.1, 3.3 és 15.1 pontját valamint az Alapszerződés 4. sz. mellékletét módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A műszaki tartalom változással (többlettartalom) együtt járó költségnövekedés, amely megfelel a Kbt. 141. § (2)-nak.

EHR hirdetményfeladó rendszerből fakadó karakterkorlát miatt. A szerződésmódosítás teljes tartalma KBA adatbázisból elérhető.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13 299 713 467.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 726 780 673.00 HUF