Supplies - 329583-2022

20/06/2022    S117

Romania-Marghita: Protective gear

2022/S 117-329583

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: LICEUL TEHNOLOGIC "HOREA"
National registration number: 4245011
Postal address: Strada: ION LUCA CARAGIALE, nr. 44
Town: Marghita
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 415300
Country: Romania
Contact person: REMUS MIRCEA SABAU
E-mail: gra_horea_marghita@yahoo.com
Telephone: +40 259362302/0259/364422
Fax: +40 259362302/0259/364422
Internet address(es):
Main address: www.gra.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148081
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Liceul Tehnologic Horea
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare Echipamente de protectie pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, județul Bihor

Reference number: 4245011/2022/1
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare Echipamente de protectie pentru creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, județul Bihor

lot 1 - Masca de protectie buc 200.000 p.u 1,60 lei fara TVA valoare 320.000,00 lei fara TVA

lot 2- Manusi de protectie pereche 5.670 p.u. 2,00 lei fara TVA valoare 11.340,00 lei fara TVA

lot 3 -Viziere de protectie buc 82 p.u. 25,00 lei fara TVA valoare 2.050,00 lei fara TVA

lot 4 -Covoras dezinfectant pentru intrare (70x50x3cm) buc 24 p.u. 260,00 lei fara TVA valoare 6.240,00 lei fara TVA

Total general 339.630,00 lei fara TVA

Termenul fix pana la care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere oferte. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 339 630.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi, ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Manusi de protectie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Manusi de protectie pereche 5.670 p.u. 2,00 lei fara TVA valoare 11.340,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de valabilitate/garantie la data livrarii al produselor / Weighting: 9
Price - Weighting: 91
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 340.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadul proiectului “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, jud Bihor” - COD SMIS 2014: 146676

II.2.14)Additional information

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Viziere de protectie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Viziere de protectie buc 82 p.u. 25,00 lei fara TVA valoare 2.050,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de valabilitate/garantie la data livrarii al produselor / Weighting: 9
Price - Weighting: 91
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 050.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadul proiectului “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, jud Bihor” - COD SMIS 2014: 146676

II.2.14)Additional information

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Masca de protectie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Masca de protectie buc 200.000 p.u 1,60 lei fara TVA valoare 320.000,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de valabilitate/garantie la data livrarii al produselor / Weighting: 9
Price - Weighting: 91
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 320 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadul proiectului “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, jud Bihor” - COD SMIS 2014: 146676

II.2.14)Additional information

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Covoras dezinfectant pentru intrare (70x50x3cm)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
42924720 Decontamination equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Covoras dezinfectant pentru intrare (70x50x3cm) buc 24 p.u. 260,00 lei fara TVA valoare 6.240,00 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termenul de valabilitate/garantie la data livrarii al produselor / Weighting: 9
Price - Weighting: 91
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 240.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIM2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadul proiectului “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic “Horea” Marghita, jud Bihor” - COD SMIS 2014: 146676

II.2.14)Additional information

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE) prin INDICARE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt: a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz;

- certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidate (eliberat de D.G.F.P.) pentru toate sediile la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; informatiile cuprinse in acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe priml loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

- declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante

SABĂU REMUS MIRCEA – director, CHEREGI CARMEN - Contabil șef, SUSAN IULIA – membru C.A., PAP CAMELIA– membru C.A., SABĂU GABRIELA OLIMPIA - Manager proiect, BURNAR ELENA ADRIANA - Responsabil financiar proiect, POP GEORGE - Responsabil achiziții proiect

certificat constatator emis de O.N.R.C. din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului de achizitie publica trebuie să aibă corespondent în codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.N.R.C.; se accepta Documentul unic de achizitie european (DUAE) prin INDICARE GLOBALA PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarea nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificarire referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 actualiazata. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va opera trecerea la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor

Capitolului IV, Secțiunea a 13 – a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare . Orice menţiune din cadrul prezentei documentatii întocmite pe baza memoriului justificativ intocmit de specialist, referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie are caracter exceptional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţită de menţiunea „sau echivalent”. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: •Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici •În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 actualizata

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2022