Supplies - 329641-2022

20/06/2022    S117

Romania-București: Medical equipments

2022/S 117-329641

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"
National registration number: 4266308
Postal address: Strada: Lacul Tei, nr. 120
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 020395
Country: Romania
Contact person: Daniel Iordachi
E-mail: iomc.achizitii@gmail.com
Telephone: +40 212421192
Fax: +40 212421192
Internet address(es):
Main address: www.insmc.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148247
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA- 12 LOTURI, in cadrul proiectului: “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

Reference number: 4266308/2022/7317
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea de echipamente si aparatura medicale necesare pentru desfasurarea activitatii specifice, defalcate pe 12 loturi, astfel:

LOT 1 – Aparat RX

LOT 2- Aparat radiologie digital mobil

LOT 3 – Sistem RMN

LOT 4 – Ecografe Doppler

LOT 5 – Dispozitive medicale pentru diagnostic

LOT 6 – Analizoare

LOT 7 – Echipamente laborator

LOT 8 – Echipamente histopatologie

LOT 9 – Sisteme de monitorizare si tratament

LOT 10 – Diverse aparate de sterilizat aer si suprafete

LOT 11- Statie centrala de sterilizare

LOT 12- Sistem de secventiere genetica

Echipamentele care fac obiectul celor 12 loturi, se regasesc in Caietul de sarcini si Fisele tehnice elaborate pentru toate echipamentele din fiecare lot in parte, anexate caietului de sarcini si documentatiei de atribuire.

Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de 180 zile si cuprinde:

Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde:

- - Termen de la semnarea contractului pana la comanda de livrare a produselor - maxim 5 zile;

- Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea autoritatii contractante – maxim 60 zile;

- Receptia cantitativa produselor si intocmirea procesului - verbal cantitativ – maxim 10 zile;

- Receptia calitativa a produselor ce insumeaza montajul, testarea si punerea in functiune precum si instruirea personalului care va deservi echipamentele . La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal calitativ de montaj, testare, punere in functiune precum si proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele - maxim 10 zile;

- Perioada cu decontarea si efectuarea platilor: dupa receptiile cantitative, calitative, testare, punere in functiune si instruirea personalului, se estimeaza un termen de 60 zile de la data facturarii si receptiei cantitative, calitative, receptie si instruire.

Valoarea totala a contractului de furnizare produse-aparatura medicala este 36,869,987.95 lei fara TVA defalcata astfel:

Numar si denumire lot Valoare LEI fara TVA

LOT 1 – Aparat RX 2,564,470.59

LOT 2- Aparat radiologie digital mobil 2,283,600.00

LOT 3 – Sistem RMN 7,327,058.82

LOT 4 – Ecografe Doppler 6,696,931.76

LOT 5 – Dispozitive medicale pentru diagnostic 2,926,142.35

LOT 6 – Analizoare 2,327,969.41

LOT 7 – Echipamente laborator 668,797.65

LOT 8 – Echipamente histopatologie 806,790.59

LOT 9 – Sisteme de monitorizare si tratament 3,068,026.78

LOT 10 – Diverse aparate de sterilizat aer si suprafete 262,552.94

LOT 11- Statie centrala de sterilizare 1,872,470.59

LOT 12- Sistem de secventiere genetica 6,065,176.47

TOTAL 36,869,987.95

Clarificari referitoare la documentatia de atribuire:

a) Numărul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile

b) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 36 869 987.95 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 12
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem de secventiere genetica

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33124110 Diagnostic systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 12, atasate caietului de sarcini, astfel:

Sistem de secventiere genetica de ultima generatie

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 065 176.47 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sisteme de monitorizare si tratament

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33124130 Diagnostic supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 9, atasate caietului de sarcini, astfel:

Monitor functii vitale nou nascut si adulti componenta OG

Statie centrala de moniotrizare cu 12 monitoare functii vitale componenta OG

statie centrala de monitorizare cu 10 monitoare (componenta pediatrie)

Pompe perfuzie

Pompe injectie-injectomat

EKG 12 canale

Ventilator CPAP noninvaziv

Pletismograf pentru sugar pana la copil mare (componenta pediatrie)

Spirometru (componenta pediatrie)

Echipament teste de efort - (componenta pediatrie)

Videocolposcop binocular cu stocare de imagini

Scaun ginecologie pentru examinare și tratament cu colposcop integrat

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 068 026.78 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat radiologie digital mobil

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33111800 Diagnostic X-ray system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 2, atasate caietului de sarcini, astfel:

- Aparat radiologie digitala mobil la patul bolnavului

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 283 600.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sistem RMN

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33113110 Nuclear magnetic resonance scanners
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 3, atasate caietului de sarcini, astfel:

- Sistem RMN 1.5T large bore

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 327 058.82 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Analizoare

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Aparate conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 6, atasate caietului de sarcini, astfel:

Analizor automat de bacteriologie

Analizor automat de coagulare volum mare

Analizor automat de coagulare volum mic

Analizor de gaze sangvine care determina si glucoza si lactat

Casete de gaze 100 teste

Analizoare semiautomate de coagulare cu 4 canale

Analizor automat biochimie

Analizor atomat hematologie 5-Diff cu autoloader

Analizor automat biochimie urina si sediment

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 327 969.41 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Diverse aparate de sterilizat aer si suprafete

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
39811200 Air sanitisers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 10, atasate caietului de sarcini, astfel:

Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 165 mp, mobile

Dispozitiv de sterilizat si purificat aerul din incaperi, pentru 65 mp, fixat pe tavan

Lampi de sterilizare suprafete si er pentru incaperi de 36 mp

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 262 552.94 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente laborator

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
38434500 Biochemical analysers
38634000 Optical microscopes
39714000 Ventilating or recycling hoods
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 7, atasate caietului de sarcini, astfel:

Analizor automat de electroforeza capilara

Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos cu sistem digital complet de achizitii de imaginii - HEMATOLOGIE

Microscop pentru examinare in lumina transmisa camp luminos si contrast de faza - BACTERIOLOGIE. Sistem digital complet de achizitii de imaginii

Cabinet cu flux laminar vertical (Hota microbiologica biosiguranta clasa II)

Sistem automat imunologie pentru detectie in format panel POC

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 668 797.65 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente histopatologie

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 8, atasate caietului de sarcini, astfel:

Instrument colorare imunohistochimica si hibridizare in situ + anticorpi si reactivi pentru 6.000 de teste

Microtom manual cu suport de casete si menghina de blocuri

Baie de apa pentru histolologie

incubator pentru histologie

Microscop optic pentru imunofluorescenta cu sisyem de achiziie imagini si consumabile

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehniv / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 806 790.59 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ecografe Doppler

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112320 Doppler equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 4, atasate caietului de sarcini, astfel:

Ecograf doppler color Obs-Ginecologie cu 5 sonde

Ecograf doppler color ultraperformant radiologie

Ecograf doppler color ultraperformant oncologie

Ecograf doppler color ultaperformant HSG-radiologie

Ecograf doppler color stationar pediatrie

Ecograf doppler color portabil pediatrie

Ecograf Doppler color ultraperformant alergologie și imunologie

Ecograf Doppler pentru medicină materno+fetală de cazuistică complex

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 696 931.76 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Statie centrala de sterilizare

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti"

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 11, atasate caietului de sarcini, astfel:

Statie centrala de sterilizare

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 872 470.59 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat RX

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33111800 Diagnostic X-ray system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Echipamente conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 1, atasate caietului de sarcini, astfel:

APARAT RX DIGITAL CU 2 DETECTORI PENTRU FOTOGRAFII

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 564 470.59 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dispozitive medicale pentru diagnostic

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33124100 Diagnostic devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului "Alessandrescu-Rusescu Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Aparate conform caietului de sarcini si specificatiilor din fisele tehnice aferente LOT 5, atasate caietului de sarcini, astfel:

- Analizor determinare Ac si Ag SARS-CoV2 + 2600 teste

- Aparat de citire calitativa a testelor rapide pentru depistare Covid

- Teste Covid depistare IgG/IgM, 25 teste/kit

- Analizor PCR pentru confirmarea calitativa

- Kit detectie

- Kit-uri oxid nitric nazal

- Modul analitic pentru RT PCR sistem complet automat multiplex

- Kit-uri panel respirator cu 21 patogeni si SARS-COV-2 pentru REAL TIME PCR sistem complet automat multiplex

- VIDAS SARS-COV-2 IgM (comaptibile cu VIDAS PC din dotare)

- VIDAS SARS-COV-2 IgG (comaptibile cu VIDAS PC din dotare)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 926 142.35 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Cresterea capacitatii de gestionare a crizei causata de virusul Covid-19 a Institutului National Pentru Sanatatea Mamei si Copilului “ALESSANDRESCU-RUSESCU” Bucuresti”, Cod proiect 140603

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

 Cerinta nr. 1.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor.

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor.

Odata cu DUAE, se vor prezenta in SEAP declaratiile de neincadrare la Art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind Achizitiile Publice si dupa caz, acordurile de asociere, acordurile de subcontractare, acordurile privind sustinerea tehnica.

DDocumentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt:

- 1.• certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- 2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- 3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- 4.• alte documente edificatoare, după caz

- Pentru operatorii economici nerezidenți se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 59, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese

Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese):

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:

Manager intermar: Dr. Florin Brezan;

Director Medical interimar: Dr. Bogdan Cristian Calinescu;

Director Financiar - Contabil interimar: Ec. Maria Stanca;

Director Ingrijiri interimar: As. Daniela Nistor ;

Manager de proiect: Dragos Cretoiu

Responsabil tehnic: Dr. Pop Lucian

Expert Achizitii Publice cooptat - Chitac Florina Ioana

Expert Achizitii Publice cooptat - Rontescu Ioana Andreea

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Se va completa DUAE de catre toti operatorii (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.

b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordului de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

- Declaratia pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) – conform Formular nr. 1 din sectiunea de formulare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute in Legea 98/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii 98/2016.

Masurile luate de Operatorul Economic trebuie sa fie explicit mentionate in DUAE, iar la solicitarea autoritatii Contractante, Operatorul Economic trebuie să prezinte dovezile concrete pentru masurile descrise in DUAE si implementate la nivelul Operatorului Economic in acest sens. Dovezile furnizate de Operatorul Economic pentru demonstrarea in mod concret a credibilitatii acestuia pentru situațiile de excludere trebuie sa corespunda descrierii furnizate in DUAE la rubrica aferenta descrierii masurilor de „autocorectare”.

Nota 2: Documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

Nota 3: Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) din care sa reiasa ca operatorii economici straini nu au obligatii de plata restante a impozitelor la momentul prezentarii lor, in conformitate cu prevederile legislatiei din tara de rezidenta.

Documentele prezentate vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevăzute in prevederile legale de mai sus, persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale operatorului economic,

- actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui tert sustinator/subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: Limba stabilita pentru derularea procedurii de atribuire este limba romana. Astfel, documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

 Cerinte specifice:

Aceasta cerinta se aplica, indiferent de lotul din care fac parte, pentru echipamentele declarate ca si dispozitive medicale care se incadreaza in prevederile HG 54/2009 privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare, raportandu-se totodata si la legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniu sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel:

a) avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale)

Se accepta Document Unic de Achizitie Europ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9Diplome de studii si calificari profesionalePentru LOT 1, LOT 2 si LOT 3 Autorizație de desfășurare a activității în domeniul nuclear, pentru activitățile de furnizare si manipulare, emisă de CNCAN, conform art. 8 din Legea 111/1996-repubicată și actualizată, valabilă la data limită de depunere cât și pe toată perioada de evaluare a ofertelor; Prin excepție, conform principiului recunoașterii reciproce, în cazul în care ofertantul se încadrează la situațiile prevăzute de art. 8 alin.(1^1) lit. c) din Legea 111/1996-republicată și actualizată atunci acesta va prezenta documente similare emise de organisme reglementate din domeniul instalațiilor radiologice si sursele de radiații din tara de rezidenta a ofertantului, in conformitate cu prevederile legale din tara respectivaAvizele trebuie sa fie valabile la data prezentarii si vor fi prezentate in conformitate cu prevederile legale specifice in domeniu.

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusiFara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 179, punctul k) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Conform prevederilor art. 72 alin. (4) din Legea 98/2016 autoritatea contractantă nu poate stabili criterii privind capacitatea pentru subcontractanţii propuşi în ofertă, dar va lua în considerare capacitatea tehnică şi profesională a acestora, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Evaluarea susținerii ca terț susținător se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 47 – 51 din HG nr.394/2016, fără a exista o limitare în raport cu procentul de implicare a subcontractantului în cadrul viitorului contract. In cazul in care cerinte de calificare privind capacitatea sunt indeplinite si prin subcontractantii propusi, proportional cu partea lor de implicare in cadrul contractului, operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante va face dovada îndeplinirii acestor cerințe prin prezentarea de documente justificative ale subcontractantilor respectivi. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate rezulta ca subcontractantul propus nu are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv. Dacă prin subcontractantul/subcontractantii propusi nu se urmareste îndeplinirea unei/unor cerinte de calificare, ci doar indeplinirea unei parti a contractului de achizitie, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016. Nota 1: In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la inchierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: - numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; - activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; - valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.  Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea 98/2016, art.53. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantul asociat va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere, conform formularului din sectiunea de Formulare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/07/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/07/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Interactiunea cu ofertantii se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

- pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

- pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro)ca operator economic conform prevederilor art.5 alin. (1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Operatorul economic depune oferta, DUAE,declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice in SEAP.

Toate documentele incarcate in SEAP se semneaza cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Titularul semnaturii electronice va fii nominalizat in DUAE la capitolul Informatii privind reprezentantii operatorului economic.

In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.

Modalitatea de departajare a ofertantilor:

- Contractul va fi atribuit ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriuui de atribuire.

- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestarePrecizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/06/2022