Supplies - 33003-2022

21/01/2022    S15

Poland-Mielec: Medical consumables

2022/S 015-033003

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-300
Country: Poland
Contact person: Magdalena Darłak-Golec
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Telephone: +48 177800146
Fax: +48 177800146
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.mielec.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa materiałów medycznych i odzieży medycznej, środków ochrony indywidualnej, papierów rejestrujących, akcesoriów do identyfikacji osób, pokrowców na zwłoki dla potrzeb Szpitala Specja

Reference number: SzP.ZP.271.55.21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę materiałów medycznych i odzieży medycznej, środków

ochrony indywidualnej, papierów rejestrujących, akcesoriów do identyfikacji osób, pokrowców na zwłoki dla

potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 30 Grupach

Asortymentowych

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 226 577.30 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 MASKA FFP3 Półmaska filtrująca FFP3 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego

przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą

rozproszoną. Wielowarstwowy materiał filtracyjny. Produkt certyfikowany – normy i certyfikaty: europejską

normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN149:2001+A1:2009) szt 63 000

2 MASKA FFP2 Półmaska filtrująca FFP2 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego

przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą

rozproszoną. Wielowarstwowy materiał filtracyjny. Produkt certyfikowany – normy i certyfikaty: europejską

normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN149:2001+A1:2009) szt 45 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Ochraniacze na obuwie kategoria III EN14126 Długość do kolana, troczki do zawiązania wokół łydki

lub gumka, szwy szyte i zaklejone taśmą. Podeszwa antypoślizgowa, częściowo przeszyta: odporna na

ochlapanie, całkowicie szczelna w kontakcie z cieczą. Właściwości elektrostatyczne tylko od wewnętrznej

strony, zapewniające ochronę przed zagrożeniami biologicznymi oraz przenikaniem chemikaliów. Kategoria III

Typ PB [3], norma EN14126, norma EN14605, norma EN1149-5 szt 73 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Kombinezon ochronny z normą EN 14126, jednoelementowy, wygodny i przewiewny. Odzież chroniąca

przed czynnikami infekcyjnymi zapobiegająca przedostawaniu się ich do skóry oraz na inne osoby. Kategoria

III odzieży ochronnej – typ 4,5,6-B, ochrona przed zagrożeniami biologicznymi, cząstkami pyłu i cieczy oraz

rozbryzgiem chemikaliów. Nie wchłania cieczy i nie przyczepiają się do niej cząstki stałe dzięki gładkiej

powierzchni. Kombinezon z elastycznym kapturem, mankietem i krojem w talii, który w użytkowaniu zapewnia

dopasowanie do różnych sylwetek i swobodę podczas pracy, skutecznie chroni przed zanieczyszczeniami i

mikroorganizmami. Wyposażony w zamek błyskawiczny, posiada prosty i obszerny krój, jest łatwy do zakładania

i zdejmowania szt 38 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Maska chirurgiczna :

Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi :

• powinien spełniać wymagania normy EN 14683

- skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) jak dla masek typu II lub IIR

- oddychalność (ciśnienie różnicowe - Pa) jak dla masek typu II lub IIR

- biostatyczność (zachowanie czystości bakteryjnej) lub powinien być wykonany z materiału spełniającego

powyższe wymagania

• być wykonany z trójwarstwowej włókniny,

• posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy,

• w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy –

zakrycie nosa, ust i brody,

• w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające

szczelność przylegania,

rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm. szt 64 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Czepek: Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, powinien spełniać

wymagania normy EN 14126 Czepek medyczny, pielęgniarski na gumkę, w kształcie beretu. Wygodny w

noszeniu, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń. Pakowany po 20 sztuk

szt 10 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Fartuch chirurgiczny barierowy niesterylny gramatura 40: Produkt o cechach ochronnych, chroniących przed

czynnikami biologicznymi, powinien spełniać wymagania normy EN 14126.

-fartuch wiązany z tyłu na troki

-rękawy z elastyczną gumką

pakowany po 10szt szt 30 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowy ochronny fartuch z długim rękawem wykonany z włókniny kolor zielony gramatura 25-30 g/m2

szt. 41 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełniająca

wymagania normy EN 14683 (typ II). 17,5cmx10cm +/- 0,3cm, sztywnik 11,5cm +/- 0,3cm. Sposób pakowania,

składana pojedynczo, umożliwiający wyciąganie z kartonowego dyspensera a 50szt szt. 34 000

2 Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging dla osób noszących okulary. Specjalne taśmy zarówno

po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej maski (góra) chronią okulary przed zaparowaniem. Kolor zielony.

Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ II). 17,5cmx10cm +/- 0,3cm, sztywnik 14cm +/- 0,3cm.

Sposób pakowania składana pojedynczo,umożliwiający wyciąganie z kartonowego dyspensera a 50szt szt. 10

000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie

ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt

zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa

II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta

pochylenia szybki oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed

odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV szt. 300

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny wiskozowej w części bocznej i włókniny wiskozowej perforowanej

u góry , głębokość min 14 cm, z gumką z tyłu o gramaturze min. 25g/m2 . Pakowany w kartonik, składany

pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 43 000

2 Czepek w kształcie hełmu, zapewniający pełną ochronę (osłonięta głowa i szyja), wiązany na troki wokół szyi.

Szczególnie odpowiedni dla mężczyzn z brodą. W części przedniej wszyta wstawka pochłaniająca pot. Czepek

wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min 25g/m2. Pakowany w kartonik ,składany pojedynczo,

gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z opakowania a 100szt szt. 500

3 Czepek chirurgiczny, wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej , głębokość min 14 cm, z gumką z tyłu o

gramaturze min. 25g/m2 . Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z

opakowania a 100szt. szt. 33 000

4 Czepek w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej, średnica min 50 cm o gramaturze min 25g/m2.

Ściągany lekko gumką. Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze wyjmowanie z

opakowania a 100szt. szt. 11 000

5 Czepek w formie beretu wykonany z włókniny wiskozowej perforwanej , średnica min 48 cm o gramaturze

min 25g/m2. Ściągany lekko gumką . Pakowany w kartonik, składany pojedynczo, gwarantujący pojedyncze

wyjmowanie z opakowania a 100szt. szt. 13 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm

S. kompl 10 000

2 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm

M kompl 14 000

3 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończenie lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm.

L kompl 12 000

4 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm.

XL kompl 12 000

5 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm.

2XL kompl 20 000

5 Jednorazowy komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej stanowiącą pewną barierę

dla mikroorganizmów, krwi i płynów w kolorze zielonym lub niebieskim, składający się z bluzy i spodni. Nogawki

spodni bez ściągaczy. Wycięcie pod szyją w kształcie V, wykończone lamówką. Na bluzie min. 1 kieszeń rozm.

3XL kompl 2 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowe koszule dla pacjenta, wykonane z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60g/

m2 , nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku, kolor biały, rozmiar duży szt. 12 000

2 Jednorazowe, spodenki wykonane z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze 50-60g/m2 ,

nieprzeźroczystego, miękkiego i przyjemnego w dotyku kolor biały, rozmiar duży (objętość bioder min. 150 cm)

szt. 5 000

3 Jednorazowe spodenki do kolonoskopii gramatura min. 35 g/m2 szt. 800

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Majtki jednorazowe dla pacjenta przygotowanego do zabiegu, z cienką bezlateksową gumką w pasie oraz

wokół ud, w oplocie. Ciemnogranatowe, nieprześwitujące, Materiał polipropylen min.40 g/m2.Wzmocnione w

kroku. (podwójna warstwa włókniny). Wysokość majtek na linii biodra—min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej:

92 cm +- 2 cm. Całkowita wysokość majtek: 44 cm (+/-2 cm). Obwód w pasie: min 150 cm Produkt koniecznie

bez lateksowy- zaznaczone na opakowaniu jednostkowym. Rozmiar majtek: XXL . Produkt dostarczany w

opakowaniu foliowym szt. 1 200

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Maska chirurgiczna czterowarstwowa z tasiemkami o gramaturze 83g/m2 z osłoną na oczy, odporna na

działanie substancji płynnych typ IIR, zgodna z normą 14683, pakowana po 25 sztuk szt 1 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły

odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku

cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej szt 1 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowy fartuch foliowy służący do ochrony przedniej części tułowia i nóg przed zamoczeniem, rozm.

średni i duży szt. 20 000

2 Jednorazowa krótka pelerynka dla pacjenta wykonana z materiału wiskozowo-poliestrowego o gramaturze

20g/m2, przyjemna w dotyku, kolor biały o dł. 30 cm, wiązana na szyi szt. 1 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Szpatułki laryngologiczne, drewniane jałowe, pakowane pojedynczo, po 100szt./op op. 100

2 Jednorazowe plastikowe kieliszki do leków szt. 260 000

3 Jednorazowa miska nerkowata mała tekturowa min. 20cm szt. 600

4 Jednorazowa miska nerkowata duża tekturowa min. 25cm szt 1 100

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Termometr elektroniczny bez etui do mierzenia temperatury ciała pod pachą dla dzieci i dorosłych.

Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy umożliwiający precyzyjne odczytanie temperatury, szybki i bezpieczny

pomiar temperatury, dźwiękowy czujnik powiadamiający o zakończeniu procesu mierzenia, dokładność +/-

0,1°C, zakres pomiaru: 32°C do 42,9°C szt. 100

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Termometr elektroniczny:

- pomiar dokonany bezkontaktowo na podczerwień, posiadający sensor (czujnik) prawidłowej odległości od

pomiaru

-odległość od mierzonego obiektu maks. 5 cm

-zakres pomiaru 34-42 stopni lub szerszy

-dokładność +/- 0,2 st lub lepsza

-wyświetlacz podświetlany LCD

-zasilanie baterie AAA lub AA, wystarczające na ok 10 000 pomiarów

- szybka ręczna kalibracja do temperatury otoczenia

W cenie:

- gwarancja min 2 lata

- wykonanie kalibracji przed upływem terminu gwarancji nie wcześniej niż po 23 mieś.

- szkolenie z zakresu obsługi szt. 20

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Torba na wymiociny z zamknięciem szt 7 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie:

wodę , nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu

elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. W

opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pakowane po 1 szt szt 300

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100

% poliester, z dodatkiem mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w

trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt szt 20 000

2 Rękawica jednorazowego użytku do toalety pacjenta wykonana z dwóch warstw typu podkład watolinowy 100

% poliester, bez dodatku mydła, o naturalnym pH, zwężana w nadgarstku aby zapobiegać zsuwaniu się z ręki w

trakcie używania, zgrzewana termicznie. Wymiary 22x15 cm (+ 2cm). Pakowana po 10 lub 20 szt szt 8 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 23

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
30191140 Personal identification accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych pakowane po 100 sztuk (dług. ok 25 cm) szt. 15 000

2 Opaska do identyfikacji dzieci i dorosłych pakowane po 100 sztuk (dług. ok 30 cm) szt. 100

3 Opaska do identyfikacji noworodka kolor różowy/niebieski szt. 2 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 24

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Basen plastikowy szt. 100

2 Kaczka plastikowa szt. 140

3 Plastikowe naczynie na mocz 2 l - Tulipan szt 20

4 Żel do EKG 0,25 l szt. 80

5 Żel do USG 0,5 l szt. 400

6 Żel do EEG 0,25 l szt. 10

7 Żel elektrodowy Signagel do defibrylatora Lifepack 250g szt. 20

8 Pasta Every 160g szt. 10

9 Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa kolor srebrno-złoty 1xuż 160x210cm szt. 1 200

10 Sterylna, jednorazowa pęseta plastikowa szt 500

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 25

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
30197630 Printing paper
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Papier KTG HP 150*100*150 szt. 350

2 Papier EKG Ascard A4 112*25 szt. 550

3 Papier USG Videoprinter K-61B szt. 100

4 Papier termoczuły do aparatu LifePack 20 i 20e 50 mm x 26 m szt. 60

5 Papier do aparatu EKG AsCard B5 58x25 szt. 250

6 Papier Sony UPP 110 HG szt. 10

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 26

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Butelka szklana do dozownika tlenowego pojemnosc od 200 do 250 ml średnica zewnętrzna 38mm szt 140

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 27

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Szyny Kramera 600 x 50 szt. 20

2 Szyny Kramera 1000 x 70 szt. 20

3 Szyny Kramera 1500 x 100 szt. 20

4 Szyny Kramera 1500 x 70 szt. 20

5 Szyny palcowe wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej biała gąbką lateksową 230 x 15 szt.

100

6 Szyny palcowe wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową 230 x 18 szt.

200

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 28

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowy kołnierz ortopedyczny typu Schanza bez wzmocnień plastikowych, miękki, wykonany z bawełny

50% i poliamidu 50%. Zapięcie na rzep umożliwiający dostosowanie długości kołnierza do obwodu szyi

pacjenta.

a wysokość 7 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 5

b wysokość 7 cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 5

c wysokość 7 cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 5

d wysokość 8,5 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 10

e wysokość 8,5cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 10

f wysokość 8,5cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 10

g wysokość 10 cm obwód 38,6 - 41,5 cm szt 10

h wysokość 10 cm obwód 41,6 - 44,5 cm szt 10

i wysokość 10 cm obwód 44,6 - 47,5 cm szt 10

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 29

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
30191140 Personal identification accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na

przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor żółty szt 2 000

2 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na

przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor zielony szt 2 000

3 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na

przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor czerwony szt 500

4 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na

przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor niebieski szt 2 000

5 Opaski identyfikacyjne jednorazowe na rękę, wodoodporne, tzw. "nierozrywalny papier” TYVEK odporne na

przedarcie, ścieranie, zrywanie, zniszczenie wym. 3/4” (1,9 cm) kolor pomarańczowy szt 2 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Grupa 30

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33973000 Mortuary wraps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Pokrowiec na zwłoki wykonany z folii kolor biały o gr. min. 0,1 mm zapinany na zamek błyskawiczny 90-120

cm x 220-240 cm szt. 2 000

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy,

o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb

oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak

te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia

publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa

opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie

ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie

podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu

podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży

Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu

poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie

stanowiło integralną część Umowy

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 163-428467
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Grupa 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Oxyline Sp. z o.o.
National registration number: 7692143818
Postal address: ul. Piłsudskiego 23
Town: Pabianice
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 95-200
Country: Poland
Telephone: +42 2151068
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 675 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 230 850.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Grupa 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 5542980836
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-121
Country: Poland
Telephone: +42 6771434
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 235 790.00 PLN
Total value of the contract/lot: 153 300.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Grupa 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ACC Agnieszka Dymna
National registration number: 118-090-80-25
Postal address: ul. Okulickiego 10
Town: Piaseczno
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-500
Country: Poland
Telephone: +48 510112125
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 528 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 320 720.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Grupa 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna
National registration number: 6921008620
Postal address: UL. Przemysłowa 4A
Town: Lubin
NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski
Postal code: 59-300
Country: Poland
Telephone: +48 885640713
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 120.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 632.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Grupa 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
National registration number: 7280008175
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-121
Country: Poland
Telephone: +42 6771434
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 300.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Grupa 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Satronel OÜ
Postal address: Türi 10D
Town: Tallinn
NUTS code: EE00 Eesti
Postal code: 11313
Country: Estonia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 303 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 96 600.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Grupa 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 11
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mercator Medical Spółka Akcyjna
National registration number: 6771036424
Postal address: ul. Heleny Modrzejewskiej 30
Town: Kraków
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 31-327
Country: Poland
Telephone: +12 6655457
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 620.00 PLN
Total value of the contract/lot: 44 280.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Grupa 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.
National registration number: 5422588828
Postal address: ul. Przasnyska 6B (wejście C, II piętro)
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-756
Country: Poland
Telephone: +22 3505280
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 43 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Grupa 9

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Grupa 10

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Grupa 11

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 5542980836
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-121
Country: Poland
Telephone: +42 6771434
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 815 920.00 PLN
Total value of the contract/lot: 270 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Grupa 12

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IDEAL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
National registration number: 5422485241
Postal address: ul. Bielawska 3
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 02-511
Country: Poland
Telephone: +85 7193999
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 51 910.00 PLN
Total value of the contract/lot: 33 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Grupa 13

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Abena Polska Sp. z o.o.
National registration number: 9552128719
Postal address: ul. Nowa 15, Łozienica
Town: Goleniów
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 72-100
Country: Poland
Telephone: +91 4194320
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 488.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 740.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Grupa 14

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna
National registration number: 7280008175
Postal address: ul. Częstochowska 38/52
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 93-121
Country: Poland
Telephone: +42 6771434
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 200.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Grupa 15

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sinmed Sp. z o.o.
National registration number: 6312665250
Postal address: ul. Graniczna 32B
Town: Przyszowice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-178
Country: Poland
Telephone: +48 518615733
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Grupa 16

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Neomed Barbara Stańczyk
National registration number: 1230018984
Postal address: ul. Kajki 18
Town: Piaseczno
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-500
Country: Poland
Telephone: +12 30018984
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 850.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 700.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Grupa 17

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bialmed Sp. z o.o.
National registration number: 8490000039
Postal address: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 02-546
Country: Poland
Telephone: +87 4241177
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 924.00 PLN
Total value of the contract/lot: 6 033.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Grupa 18

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Grupa 19

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Grupa 20

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sinmed Sp. z o.o.
National registration number: 6312665250
Postal address: ul. Graniczna 32B
Town: Przyszowice
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 44-178
Country: Poland
Telephone: +48 518615733
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 430.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 570.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 21
Lot No: 21
Title:

Grupa 21

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Abena Polska Sp. z o.o.
National registration number: 9552128719
Postal address: ul. Nowa 15, Łozienica
Town: Goleniów
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 72-100
Country: Poland
Telephone: +91 4194320
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 950.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 590.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 22
Lot No: 22
Title:

Grupa 22

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Duolux Medical Sp. z o.o.
National registration number: 9721240816
Postal address: os. B. Chrobrego 40f/53
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 60-681
Country: Poland
Telephone: +61 6229477
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 280.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 040.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 23
Lot No: 23
Title:

Grupa 23

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 24
Lot No: 24
Title:

Grupa 24

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 25
Lot No: 25
Title:

Grupa 25

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
National registration number: 6481997718
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-808
Country: Poland
Telephone: +32 3760765
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 913.70 PLN
Total value of the contract/lot: 5 235.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 26
Lot No: 26
Title:

Grupa 26

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 27
Lot No: 27
Title:

Grupa 27

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
National registration number: 6481997718
Postal address: ul. Pod Borem 18
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-808
Country: Poland
Telephone: +32 3760765
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 920.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 026.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 28
Lot No: 28
Title:

Grupa 28

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 29
Lot No: 29
Title:

Grupa 29

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Billmed Sp. z o.o.
National registration number: 1130007544
Postal address: ul. Krypska 24/1
Town: Warszawa
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 04-082
Country: Poland
Telephone: +22 8702752
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 550.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 720.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 30
Lot No: 30
Title:

Grupa 30

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Bialmed Sp. z o.o.
National registration number: 8490000039
Postal address: ul. Kazimierzowska 46/48/35
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-546
Country: Poland
Telephone: +87 4241177
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 17 440.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W Grupie 18,24 postępowanie unieważniono.

UZASADNIENIE PRAWNE:

art.255 ust. 7) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W przedmiocie postępowania Wykonawca pismem poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie Grupy 18 i 24 (złożył oświadczenie o odmowie podpisania umowy i odesłał umowę niepodpisaną. Informację otrzymano po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty znak SzP.ZP.271.55-73.21, SzP.ZP.271.55-74.21. W w/w postępowaniu w Grupie 18, 24 pozostałe oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia we wskazanych grupach. Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

a)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej na stronie internetowej.

6.Odwołanie wnosi się w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

9.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12.Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

13.Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022