Szolgáltatások - 330118-2018

28/07/2018    S144

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2018/S 144-330118

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998330
Fax: +36 17990141

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/

A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 347 550 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Horvát utca 12-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Miközben Budapest a Duna fővárosa, a fővárosban nincs nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya. A magyar evezőssport több mint 150 éves hazai múltra tekint vissza, a XX. század első felében Magyarország volt Európa egyik legeredményesebb evezős nemzete. A II. világháborút követő időszakban, egészen a rendszerváltásig a sportág korábbi hagyományaihoz méltatlan helyzetbe került. Most régi adósságot törlesztve új, a kor színvonalának megfelelő otthont kap a magyar evezősport.

A soroksári Duna-ágon létesítendő evezősközpont nem csak XXI. századi evezősverseny-helyszín lesz, de sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt a közelben épülő 12 ezer férőhelyes Diákváros lakóinak és Budapest lakosságának. A Dunai Evezős Központot a sportolók mellett a lakossági is használhatja majd éppúgy, mint a Fejlesztési Programban megvalósuló új városrész többi létesítményét.

A jelen közb. elj. tárgya – az Észak-csepeli és Dél-pesti terület átfogó fejlesztése részeként – egy nemzetközi színvonalú, szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálására egyaránt alkalmas evezős sportlétesítmény (vízgazdálkodási létesítmény) és azzal kapcsolatos közmű és infrastruktúra (együttesen összefoglaló elnevezéssel: Pálya) generáltervezési feladatainak (ld. Tervezési fázisok) teljes körű ellátása, beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói és egyéb kezelői jóváhagyásokat, a tervezési fázisoknak megfelelően, mindösszesen 510 000 nm területen. A Pályának alkalmasnak kell lennie hazai és esetenként nemzetközi világversenyek lebonyolítására, ennek megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel. A Pályának és a hozzá tartozó létesítményeknek reprezentálnia kell a magyar élsportban betöltött vezető szerepét, a sportág szellemiségét. Figyelembe kell venni, hogy a létesítmény alapvetően sporttevékenység (professzionális és lakossági) végzésére szolgál, valamint egyéb, lakossági rekreációs szerepet is betölt, amelyet ki kell szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel.

Részletek AD III. kötetben

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány tapasztalata (az alkalmassági köv.-ként az Ajánlati Felhívás III.1.3) pont M.2.1.-M.2.3. pontjai szerint előírt szakemberek többlettapasztalata időben és referenciában) (hónap, db) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Teljesítés során igénybevett projektszervezet bemutatása (mintafeladat) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A tervezés során az ökológiai értékek megőrzésére és a lehető legkisebb ökológiai lábnyom kialakítására, továbbá a fenntartható kivitelezésre és megvalósíthatóságra vonatkozó javaslatok bemutatása (mi / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciók ismertetése: A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg Ajánlatkérő részéről a Pálya kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt a Tervezési Díjrész 5 %-a erejéig.

Karakterkorlát miatt itt feltüntetve:

II.2.4) Teljes mennyiség (folytatás):

— A megtervezendő Pálya hossza 2 km plusz a rajt és célzóna, melyek összesen további mintegy 150 m-t tesznek ki. A mederpartfal rendezése mindkét oldalon szükséges.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 058-128220
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program keretében megvalósítandó Dunai Evezős Központ Pálya tervezése tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Aquaconsult Mérnöki, Gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Alsó kikötő sor 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6727
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Attila u 16. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 255 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 347 550 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Egyes vízépítés tervezési feladatok, áramlás, meder hordalék vizsgálat, egyes közmű infrastruktúra tervezési feladatok, egyes elektromos szakági tervezési feladatok, térfigyelő hálózat tervezés, közvilágítás tervezés, útépítés tervezés, híd- és műtárgytervezés, sport technológia tervezés, építészet, építmények tervezése, zöldterület tervezés, környezetvédelmi tervezés, talajmechanikai vizsgálatok, geodéziai felmérések, egyes engedélyeztetési feladatok.

Vízépítés tervezés.

A nyertes közös ajánlattevők adószámai a következők:

Közös ajánlattételt vezető közös ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

— címe: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.,

— adószáma: 13842217-2-41

Közös ajánlattevő neve: Aquaconsult Mérnöki, Gazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

— címe: 6727 Szeged, Alsó kikötő sor 11.,

— adószáma: 24160483-2-06

Közös ajánlattevő neve: ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

— címe: 1013 Budapest, Attila u 16. 1. em. 2.,

— adószáma: 10614752-2-41

Miközben Budapest a Duna fővárosa, a fővárosban nincs nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas és korszerű edzéslehetőséget kínáló evezőspálya. A magyar evezőssport több mint 150 éves hazai múltra tekint vissza, a XX. század első felében Magyarország volt Európa egyik legeredményesebb evezős nemzete. A II. világháborút követő időszakban, egészen a rendszerváltásig a sportág korábbi hagyományaihoz méltatlan helyzetbe került. Most régi adósságot törlesztve új, a kor színvonalának megfelelő otthont kap a magyar evezősport.

A soroksári Duna-ágon létesítendő evezősközpont nem csak XXI. századi evezősverseny-helyszín lesz, de sportolási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt a közelben épülő 12 ezer férőhelyes Diákváros lakóinak és Budapest lakosságának. A Dunai Evezős Központot a sportolók mellett a lakossági is használhatja majd éppúgy, mint a Fejlesztési Programban megvalósuló új városrész többi létesítményét.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/07/2018