Supplies - 33013-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Drinking water

2022/S 015-033013

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Miejskich
National registration number: 2090001440
Postal address: ul. Wilczak 17
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-623
Country: Poland
Contact person: Anna Rojna
E-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl
Telephone: +48 616477200
Fax: +48 618201709
Internet address(es):
Main address: https://zdm.poznan.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Reference number: DZ.DL.341.108.2021
II.1.2)Main CPV code
41110000 Drinking water
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Przedmiot niniejszego zamówienia określa formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Standard wykonywanych usług oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają zapisy wzoru umowy.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 111 111.12 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

miasto Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu od 01.01.2022 roku na czas nieoznaczony. Zawarta w wyniku postępowania umowa będzie określać standard wykonywanych usług oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Umowa zawarta na czas nieoznaczony. Całkowita końcowa wartość umowy podana w pkt. V.2.4 niniejszego ogłoszenia jest wartością obliczoną na okres 48 miesięcy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 242-637833
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AQUANET S.A.
Postal address: ul. Dolna Wilda 126
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-492
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 1 206 323.68 PLN / Highest offer: 1 206 323.68 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022