Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 3303-2021

05/01/2021    S2

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2021/S 002-003303

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82909725
Postai cím: Istvánmezei út 3–5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Telefon: +36 18101600
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzés, rendezvénybiztosítás feladatok Puskás Aréna

Hivatkozási szám: EKR000288482020
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás a Puskás Aréna épületéhez és rendezvényeihez kapcsolódó vagyon- és biztonság védelmi feladatainak és rendezvénybiztosítási feladatok ellátására a műszaki leírás szerinti tartalommal.

Őrzés- védelmi, riasztási feladatok, portaszolgálat és recepciós feladatok, kamerarendszer kezelése, járőrszolgálat, gépjárműforgalom koordináció, biztonsági terv és jelentések készítése

Megrendelő igényei szerint a rendezvénybiztosítás speciális igényeinek ellátása:

— biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében,

— külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,

— irányítási parkoltatási feladatok,

— vendégek elől elzárt területek biztosítása

— tájékoztatási feladatok

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása:

— regisztrációs feladatok

— vendégek fogadása, kísérése, tájékoztatása

— ruhatár őrzési feladatok ellátása

A létesítmény „alap üzemelési” őrzési feladataihoz egy napra tervezett egyidejű maximális létszám elvárás 12 fő.

Tervezett óraszám 204 óra / nap

77500 óra / év

A keretösszeg 1800 millió forint, melyből AK 77 500 óra őrzés és rendezvénybiztosítás munka lehívására vállal kötelezettséget.

Egyidejű tervezett létszám maximuma 1000 főt meghaladó.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 800 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Puskás Aréna, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretmegállapodás a Puskás Aréna épületéhez és rendezvényeihez kapcsolódó vagyon- és biztonság védelmi feladatainak és rendezvénybiztosítási feladatok ellátására a műszaki leírás szerinti tartalommal.

Őrzés- védelmi, riasztási feladatok, portaszolgálat és recepciós feladatok, kamerarendszer kezelése, járőrszolgálat, gépjárműforgalom koordináció, biztonsági terv és jelentések készítése

Megrendelő igényei szerint a rendezvénybiztosítás speciális igényeinek ellátása:

— biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében,

— külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása,

— irányítási parkoltatási feladatok,

— vendégek elől elzárt területek biztosítása

— tájékoztatási feladatok

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása:

— regisztrációs feladatok

— vendégek fogadása, kísérése, tájékoztatása

— ruhatár őrzési feladatok ellátása

A létesítmény „alap üzemelési” őrzési feladataihoz egy napra tervezett egyidejű maximális létszám elvárás 12 fő.

Tervezett óraszám 204 óra / nap

77500 óra / év

A keretösszeg 1800 millió forint, melyből AK 77 500 óra őrzés és rendezvénybiztosítás munka lehívására vállal kötelezettséget.

Egyidejű tervezett létszám maximuma 1000 főt meghaladó.

A Puskás Aréna befogadó képessége:

— labdarúgó mérkőzés esetén 68 156 fő

— koncert és egyéb rendezvény alkalmával 75 000 fő

— 7 darab fix szolgálati hely, kamerarendszer (460 darab)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1. /Az M2.2. alkalmassági feltételben előírt egyik szakembernek az alkalmassági feltételben előírtakhoz képest legalább 25 000 fő résztvevőt meghaladó esemény vezető és/vagy irányító biztonságszervezői feladatkörben szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-5 darab)/Súly: 20

Az értékelés körében csak olyan többlet tapasztalat mutatható be, amely az alkalmassági minimum követelménynek történő megfelelés érdekében nem került bemutatásra.

3. Ár (Dokumentációban részletezettek szerint) /Súly: 80

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 152-373049
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BOK-PA/94-18/2020
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/12/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja út 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Fax: +36 18722942
Internetcím: http://www.valton.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 800 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 27312050-2-43

További ajánlattevők neve, címe, adószáma:

EUK-Holding Kft., 1011 Budapest, Aranyhal Utca 4.; 14896109-2-41

Az V.2.4 pont szerinti összeg a keretmegállapodás teljes keretösszege.

V.2.5 pont szerinti válasz megjelölésének magyarázata: az alvállalkozókra vonatkozó információ jelenleg még nem ismert.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/12/2020