Supplies - 33039-2022

21/01/2022    S15

Romania-Oradea: Bread

2022/S 015-033039

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Penitenciarul Oradea
National registration number: RO 23782682
Postal address: Strada: Parcul Traian, nr. 3
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410033
Country: Romania
Contact person: Madalin MOZA
E-mail: penitenciaruloradea@gmail.com
Telephone: +40 259419881
Fax: +40 259419884
Internet address(es):
Main address: http://anp.gov.ro/penitenciarul-oradea
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Penitenciarul Oradea
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare Paine semialba nefeliata 2021-2022

Reference number: 23782682_2021_1
II.1.2)Main CPV code
15811100 Bread
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziția de pâine semialbă nefeliată la 800 gr./bucată este necesară pentru hrănirea cu titlu gratuit a persoanelor private de libertate in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Justitiei, Nr. 3147/C/2018 din 8 august 2018, privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare și cu ale Ordinului Nr. 1365/C/2020 din 01.04.2020 pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate.

Autoritatea contractanta, va incheia un acord cadru pentru 12 luni, cu maxim 3 operatori economici conform prevederilor Legii 98/2016, art. 118, alin. (1), lit. a) „fără reluarea competiției, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în cuprinsul său, în cazul în care acordul-cadru stabilește toți termenii și condițiile care reglementează execuția lucrărilor, prestarea serviciilor și furnizarea produselor care constituie obiectul său, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările, va presta serviciile sau va furniza produsele”

Se va organiza etapa finala de licitatie electronică.

Autoritatea contractantă atribuie acordul-cadru ofertantului/lor care a/au depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ca urmare a finalizării etapei de licitație electronică, pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției - prețul cel mai scăzut.Avand in vedere criteriul de atribuire utilizat, pretul cel mai scazut, clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor ofertate, ofertele câştigătoare fiind cele de pe primele trei locuri.

Daca în urma evaluarii propunerilor financiare, doua sau mai multe oferte prezentate de operatorii economici au preturi egale (aceeasi valoare) si se claseaza pe acelasi loc, din primele 3 locuri din clasament, autoritatea contractanta va solicita acestora, în vederea departajării, transmiterea de noi propuneri financiare, fără ca acest lucru să afecteze poziţiile superioare în clasament.

Acordul cadru se va semna cu operatorii economici desemnați câștigători la finalizarea procedurii de atribuire, însă va produce efecte, după expirarea valabilității acordului cadru aflat în derulare și a valabilității contractului subsecvent încheiat în executarea acestuia, având același obiect – furnizarea de pâine semialbă.

Contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic clasat pe locul I, iar în cazul în care acesta nu își poate menține prețul ofertat sau nu poate furniza cantitatea solicitată, se va încheia contractul subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul al doilea. Daca nici operatorul economic clasat pe locul al doilea nu poate raspunde solicitarii autoritatii contractante contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic clasat pe locul al treilea.

Având în vederea fluctuaţia numărului persoanelor private de libertate pentru care se achiziţionează pâinea semialbă nefeliată contractele subsecvente vor fi încheiate in funcție de necesități și de fondurile bugetare disponibile, de regulă trimestrial.

Termenul pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari la documentatie: 15 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde consolidat solicitarilor de clarificare: cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 251 100.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Penitenciarul Oradea, Strada: Parcul Traian, nr. 3, Județ Bihor

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru de furnizare Paine semialba nefeliata la 800 gr./bucată

Modalitatea de atribuire: Acord cadru cu maxim trei operatori economici, fara reluarea competitiei.

Cantitatea estimată a acordului cadru: 73.000 kg minim si 90.000 kg maxim;

Valoarea estimată a acordului cadru: 334.800 lei fără TVA;

Cantitate estimată contract subsecvent: 20000 kg minim si 25000 kg maxim;

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 93000 lei, fără TVA;

Frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie încheiate: se vor incheia de regulă trimestrial in funcție de necesitățile unității și de resursele financiare disponibile ale autoritatii contractante;

Durata acordului cadru: 12 luni

Valoarea fondurilor alocate de 334.800 lei, fara TVA, este maximală, și nu există posibilitatea disponibilizării de sume suplimentare.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea fondurilor alocate de 334.800 lei, fara TVA, este maximală, și nu există posibilitatea disponibilizării de sume suplimentare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 048-120099
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 55148
Title:

Contract 4 furnizare paine semialba 800 gr./buc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 20 411.64 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 58058
Title:

Contract 5 furnizare paine semialba 800 gr./buc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 19 094.76 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 46939
Title:

Contract furnizare paine semialba 800 gr./buc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 22 141.44 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36336
Title:

Contract furnizare paine semialba 800 gr./bucata

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/05/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 60 264.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 36335
Title:

Acord cadru furnizare paine semialba nefeliata 800 gr./buc.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
25/05/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GI & KO IMPEX
National registration number: 2719178
Postal address: Strada Blajovici Traian, Nr. 10
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410209
Country: Romania
E-mail: gi.ko@rdsor.ro
Telephone: +40 727520940
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 251 100.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 50918
Title:

Contract furnizare paine semialba 800 gr./buc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 20 065.68 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 20162
Title:

Contract 6 furnizare paine semialba 800 gr/buc

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: S.C. CHEREGI PROD SERV S.R.L.
National registration number: RO 3758728
Postal address: Strada LOUIS PASTEUR, Nr. 89/A
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410514
Country: Romania
E-mail: cheregigeorge@yahoo.com
Telephone: +40 0259436376
Fax: +40 0359414972
Internet address: www.cheregiprodserv.ro
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 334 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 20 757.60 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului Oradea
Postal address: Mun. Oradea, Str. Parcul Traian, nr. 3, Județ Bihor
Town: Oradea
Postal code: 410033
Country: Romania
E-mail: poradea@anp.gov.ro
Telephone: +40 259419881
Fax: +40 259419884
Internet address: http://anp.gov.ro/penitenciarul-oradea
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022