Supplies - 33053-2022

21/01/2022    S15

Romania-Baia Mare: Personal computers

2022/S 015-033053

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES
National registration number: 3627323
Postal address: Strada 22 Decembrie, Nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430314
Country: Romania
E-mail: achizitii@mm.politiaromana.ro
Telephone: +40 262207832
Fax: +40 262207833
Internet address(es):
Main address: www.mm.politiaromana.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FURNIZARE DOUA ECHIPAMENTE IT

Reference number: 72751
II.1.2)Main CPV code
30213000 Personal computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Se intentioneaza achizitionarea a doua echiamente IT: statie de lucru cu monitor - 1 complet si statie de lucru portabila (laptop) - 1 complet, conform specificatiilor tehnice anexate Caietului de sarcini.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
II.2.4)Description of the procurement:

Produsele pe care Autoritatea contractantă dorește să le achiziționeze constau în două complete denumite:

1. Stație de lucru cu monitor formată din:

- procesor,

- placă de bază,

- memorie,

- suport stocare date,

- interfață video dedicată,

- unitate DVD+/-RW internă,

- carcasă,

- mouse,

- tastatură,

- sistem operare Windows 10,

- monitor,

- accesorii,

- garanție.

2. Stație de lucru portabilă (laptop) formată din:

- procesor,

- placă de bază,

- memorie,

- suport stocare date,

- interfață video dedicată,

- tastatură,

- display,

- rezoluție display,

- acumulator,

- accesorii

- sistem de operare,

- garanție.

Aceste două produse vor respecta specificațiile tehnice anexă la prezentul Caiet de sarcini și pe care Contractantul se obligă, prin contract, să le furnizeze Autorității contractante.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

SAGA/4.3/1 - COOPERARE TRANSFRONTALIERA

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-521758
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

FURNIZARE DOUA ECHIPAMENTE IT

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

În vederea completării DUAE de către operatorii economici interesati,se vor aplica instructiunile Ordinului ANAP nr.1017/2019.

Solicitările de clarificări în legătură cu documentația de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP prin accesarea secțiunii dedicate “Întrebări” din detaliul procedurii de atribuire aflate în desfășurare, semnate cu semnătură electronică extinsă iar răspunsul la acestea va fi publicat la secțiunea “Documentație și clarificări” autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

În cazul în care, în urma aplicării criteriului de atribuire, doi sau mai mulți ofertanți se află la egalitate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorul economic de documente care conțin noi propuneri financiare îmbunătățite, până când departajarea va fi posibilă, Dacă ofertantul nu răspunde la solicitarea de a prezenta o nouă ofertă financiară, înseamnă că își menține oferta inițială.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Postal address: str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ
Postal address: str. 22 Decembrie, nr. 37
Town: Baia Mare
Postal code: 430314
Country: Romania
E-mail: achizitii@mm.politiaromana.ro
Telephone: +40 262207832
Fax: +40 26207833
Internet address: www.mm.politiaromana.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022