TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 330542-2022

20/06/2022    S117

Suomi-Helsinki: Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut

2022/S 117-330542

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Fintraffic Tie Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2945247-3
Postiosoite: Palkkatilanportti 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Postinumero: 00240
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@fintraffic.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.fintraffic.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=394105&tpk=42acc402-bdcc-4f0b-aaa8-af95b1b3c232
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=394105&tpk=42acc402-bdcc-4f0b-aaa8-af95b1b3c232
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Liikenne, liikenteen hallinnan ja ohjauksen palvelut, valtion erityistehtäväyhtiö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ranta- ja Karkunvuoren tunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50230000 Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Fintraffic Tie Oy (Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun Ranta- ja Karkunvuoren tunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin osoitetussa laajuudessa. Molemmat tunnelikohteet sijaitsevat Tampereen kaupungin alueella vilkkaasti liikennöidyillä väylillä.

Kunnossapitopalvelun keskeisimpiä tehtäviä ovat Rantatunnelin ja Karkunvuoren tietunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden määräaikaiset huolto- ja tarkastustyöt, yksikköhintaperusteiset viankorjauspalvelut ja varaosavaraston ylläpitäminen sekä muut sopimuksen mukaisen kunnossapitoon liittyvät työt ja asiantuntijatehtävät. Kunnossapitopalvelu kattaa myös tunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden sähkö- ja teletekniset laitteet, kaapeloinnit ja komponentit sisältäen myös niiden kiinnitykset ja tukirakenteet. Viankorjauspalvelun palveluaika on 24/7.

Sopimuksella voidaan lisäksi tilata uusien teknisten järjestelmien ja laitteiden asennustyötä, purkutyötä sekä muuta lisä- ja muutostyötä, kuten järjestelmien ja laitteiden saneerauksia.

Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja sille asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197 Pirkanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rantatunneli ja Karkunvuoren tunneli Tampereella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Fintraffic Tie Oy (Tilaaja) järjestää tarjouskilpailun Ranta- ja Karkunvuoren tunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden kunnossapidosta hankinta-asiakirjoissa tarkemmin osoitetussa laajuudessa. Molemmat tunnelikohteet sijaitsevat Tampereen kaupungin alueella vilkkaasti liikennöidyillä väylillä.

Kunnossapitopalvelun keskeisimpiä tehtäviä ovat Rantatunnelin ja Karkunvuoren tietunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden määräaikaiset huolto- ja tarkastustyöt, yksikköhintaperusteiset viankorjauspalvelut ja varaosavaraston ylläpitäminen sekä muut sopimuksen mukaisen kunnossapitoon liittyvät työt ja asiantuntijatehtävät. Kunnossapitopalvelu kattaa myös tunnelien teknisten järjestelmien ja laitteiden sähkö- ja teletekniset laitteet, kaapeloinnit ja komponentit sisältäen myös niiden kiinnitykset ja tukirakenteet. Viankorjauspalvelun palveluaika on 24/7.

Sopimuksella voidaan lisäksi tilata uusien teknisten järjestelmien ja laitteiden asennustyötä, purkutyötä sekä muuta lisä- ja muutostyötä, kuten järjestelmien ja laitteiden saneerauksia.

Palvelun piiriin voidaan myöhemmin liittää myös muita tunnelien liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun kannalta tarpeellisia teknisiä järjestelmiä ja laitteita. Näistä mahdollisesta laitteista sovitaan Tilaajan ja Palveluntuottajan kanssa erikseen tapauskohtaisesti.

Arvioitu sopimuskausi on 1.10.2022 - 30.9.2026.

Tarkempi hankinnan kohteen kuvaus ja sille asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60 %
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2022
päättymispäivä: 30/09/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuksessa on yksi kahden vuoden optiokausi 1.10.2026 – 30.9.2028. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta viimeistään 1.9.2025.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/08/2022
Paikallinen aika: 10:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/08/2022
Paikallinen aika: 12:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuudessa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/06/2022