Supplies - 33086-2022

21/01/2022    S15

Romania-Gherla: Bread

2022/S 015-033086

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Penitenciarul Gherla
National registration number: RO 4288292
Postal address: Strada: Andrei Muresanu, nr. 4
Town: Gherla
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 405300
Country: Romania
Contact person: Gabriel Petean
E-mail: achizitii.pgherla@anp.gov.ro
Telephone: +40 264241444/+40 264241683
Fax: +40 264241332
Internet address(es):
Main address: http://anp.gov.ro/penitenciarul-gherla/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare produse alimentare -PAINE

Reference number: 37
II.1.2)Main CPV code
15811100 Bread
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Autoritatea contractanta, va incheia acorduri-cadru pentru fiecare lot pentru 15 luni, cu max. 5 op ec, iar contractele subs vor fi încheiate și derulate de autoritatea beneficiară-Penitenciarul Gherla . Primul ctr subsecvent și următoarele încheiate în perioada de valab a ofertei se vor semna făra reluarea competitiei in baza art. 118, alin. 1 lit. c) din Lg 98/2016 cu ofertantul câștigător dintre cei 5 ai acordului-cadru cu pretul cel mai mic. Atribuirea ctr subs ulterioare se va face prin reluarea competiției.-Elementele care fac obiectul reluării - PREȚUL- pretul cel mai scazut. În cazurile prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b), autoritatea ctr. beneficiară reia competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate dacă este cazul cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire şi cu respectarea următoarelor reguli procedurale: a) pentru fiecare ctr subs care urmează a fi atribuit, autoritatea contractantă beneficiară consultă în scris op ec semnatari ai acordului-cadru respectiv care sunt capabili să execute contractul;b) autorit beneficiară stabileşte o perioadă suficientă pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, ţinând seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;c) ofertele se depun în scris, iar acestea nu vor fi deschise până la expirarea perioadei stabilite de autoritatea contractantă beneficiară. d) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementul care face obiectul reluării competiţiei (PRETUL) numai în sensul îmbunătăţirii acestuia şi fără să afecteze celelalte elementele/condiţiile stabilite. e) În cazul în care, în urma reofertării, operatorul economic clasat pe primul loc în cadrul acordului cadru nu mai menține și nici nu imbunătățește pretul ofertat autoritatea contractantă beneficiară va incheia ctr subs cu operatorul economic clasat pe locul următor care va menține sau îmbunătății prețul ofertat din acordul cadru. f) in situatia in care nu se obtine nicio imbunatatire a elementelor/conditiilor care fac obiectul reluarii competitiei, devin aplicabile prevederile art. 110 alin. (7) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractanta avand obligatia de a atribui ctr ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate, prin luarea in considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata. In cazul in care nici dupa actualizarea pretului nu poate sustine, se poate incheia contractul cu urmatorul clasat cu oferta actualizata. Termenele in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare: cu 10 zile inainte de termenul de depunere a ofertelor. Termenul la care pot solicita clarificari la documentatie de cei interesati: 20 zile inainte de depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 116 641.20 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Peritenciarul Gherla, str. Andrei Muresanu, nr. 4, jud Cluj

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare paine semialba

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 230-602801
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 151693
Title:

Contract subsecvent nr. 1-Paine

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PIINEA DE CASA
National registration number: RO1202920
Postal address: Strada Kos Karoly, Nr. 21
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540297
Country: Romania
E-mail: bela@kovacs.ro
Telephone: +40 0741215738
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 116 641.20 RON
Total value of the contract/lot: 116 641.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Penitenciarul Gherla
Postal address: str.Andrei Muresanu nr.4
Town: Gherla
Postal code: 405300
Country: Romania
E-mail: pgherla@anp.gov.ro
Telephone: +40 264241444
Fax: +40 264241683
Internet address: http://anp.gov.ro/penitenciarul-gherla/contact/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022