Supplies - 330865-2020

14/07/2020    S134

Finland-Vantaa: Protective gear

2020/S 134-330865

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Finavia Oyj
National registration number: 2302570-2
Postal address: Lentäjäntie 3
Town: Vantaa
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: FI-01530
Country: Finland
Contact person: W. Nyman
E-mail: hankintapaallikot@finavia.fi
Telephone: +358 20708000

Internet address(es):

Main address: http://www.finavia.fi

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=302815&tpk=91999062-6b47-4a17-9320-b130284588b3
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=302815&tpk=91999062-6b47-4a17-9320-b130284588b3
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Finavia Oyj: Henkilökohtaiset suojavarusteet

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankintayksikkö perustaa tämän menettelyn tuloksena puitejärjestelyn henkilökohtaisten suojavarusteiden hankinnasta. Kumppanit sitoutuvat toimittamaan Finavialle laadukkaita ja kestäviä, vaatimuksien mukaisia suojavarusteita.

Hankintaan kuuluu:

Osa 1:

– Kertakäyttöiset kirurgiset suu-nenäsuojat

Osa 2:

– Kasvojen suojaimet (visiirit).

Puitejärjestelyyn valitaan kaksi (2) toimittajaa / osa-alue. Puitejärjestelyn sisällä hankinnat tehdään sähköisinä ostotilauksina hankintayksikön ostojärjestelmän kautta. Ostotilaukset toimitetaan suoraan lentoasemille.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Osat 1 ja 2 voidaan yhdistää yhdeksi (1) sopimukseksi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Kertakäyttöiset kirurgiset suu-nenäsuojat

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Osa-aluekohtaiset vaatimukset:

– Luokka: IIR2

Toimittaja voi ehdottaa enintään yhtä (1) tuotetta.

Tarjoajiksi hyväksytyt toimittajat toimittavat hankintayksikölle testattavaksi 30 kappaletta (kolme (3) kpl / testaaja) ehdottamaansa mallia 10.9.2020 mennessä käyttötestiin. Testituotteet toimitetaan Finavian jakelukeskukseen. Toimitusohjeet liitetään tarjouspyyntöön.

Toimittaja pakkaa testikappaleet kolmen (3) kappaleen eriin ilman tuotetunnistetietoja. Jokaisessa erässä on toimitettava suomen- tai englanninkieliset tuoteseloste ja valmistajan käyttöohje ilman tuotemerkkiä tai yritystunnistetietoja. Nämä jaetaan hygieniasyistä suoraan testaajille välttäen ylimääräistä käsittelyä.

Testausprosessi:

Testaajalle toimitetaan kolme (3) kpl tuotetta käytettäväksi peräkkäin yhden (1) työpäivän aikana. Tuotetta ei vaihdeta kesken testijakson. Yhtä (1) suojainta käytetään enintään yksi (1) tunti. Testikäyttöä ei valvota. Testaaja arvioi tuotteen asteikolla 1–5 ja kirjaa arvion testilomakkeeseen, joka palautetaan testipäivänä. Tarjouspyyntöön liitetään tiedoksi malli lomakkeesta, jossa on ohjeistus testaajalle.

Pisteytys:

Jokainen testaaja arvioi tuotteesta testauslomakkeessa määritellyt asiat. Tuotteelle lasketaan testaajakohtainen ominaisuuksien keskiarvo. Kokonaisarvosana lasketaan testaajien keskiarvoista kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Kokonaisarvosana muutetaan pisteiksi kertomalla kokonaisarvosana viidellä (5). Näin saadut pisteet lisätään hintapisteiden ja muiden laatupisteiden lisäksi tarjouksen kokonaispistemäärään.

Pisteytys koostuu hinnasta (maks. 60 p), testituloksesta (maks. 25 p) ja toimitusajasta (maks. 5 p) sekä toimitukseen liittyvästä kuvauksesta (maks. 10 p).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus on määräaikainen ja voimassa 24 kk. Perussopimuskauden lisäksi sopimukseen sisältyy yhteensä kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, jotka otetaan käyttöön yksi (1) vuosi kerrallaan. Optiokauden käyttämisestä ilmoitetaan toimittajalle kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Viranomaisten suosituksen mukaan mahdolliset muut henkilökohtaiset pandemiasuojaustarvikkeet.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kasvojen suojaimet (visiirit)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Osa-aluekohtaiset vaatimukset:

– Visiiri on kirkas

– Paino maks. 300 g

– Pehmustettu panta

– Puhdistusaineella puhdistettava

– Ei kertakäyttöinen

– Suojain on tarkoitettu käytettäväksi koronavirukselta (Covid-19) suojautumiseen ja se täyttää eurooppalaisen EN 166 -standardin soveltuvat vaatimukset.

Toimittaja voi ehdottaa enintään yhtä (1) tuotetta.

Tarjoajiksi hyväksytyt toimittajat toimittavat hankintayksikölle testattavaksi 10 kappaletta (yksi (1) kpl / testaaja) ehdottamaansa mallia 10.9.2020 mennessä käyttötestiin. Testituotteet toimitetaan Finavian jakelukeskukseen. Toimitusohjeet liitetään tarjouspyyntöön.

Testikappaleet toimitetaan yksittäispakattuina ilman tuotetunnistetietoja, jotta ne voidaan jakaa suoraan testaajille. Jokaisessa yksittäispakkauksessa on toimitettava suomen- tai englanninkieliset tuoteseloste ja valmistajan käyttöohje ilman tuotemerkkiä- tai yritystunnistetietoja.

Testausprosessi:

Testaajalle toimitetaan yksi (1) kpl käytettäväksi yhden (1) työpäivän aikana. Tuotetta ei vaihdeta kesken testijakson. Visiiri puhdistetaan ohjeiden mukaisesti vähintään yhden (1) kerran testipäivän aikana. Testikäyttöä ei valvota. Testaaja arvioi tuotteen asteikolla 1–5 ja kirjaa arvion testilomakkeeseen, joka palautetaan testipäivänä. Tarjouspyyntöön liitetään tiedoksi malli lomakkeesta, jossa on ohjeistus testaajalle.

Pisteytys:

Jokainen testaaja arvioi tuotteesta testauslomakkeessa määritellyt asiat. Tuotteelle lasketaan testaajakohtainen ominaisuuksien keskiarvo. Kokonaisarvosana lasketaan testaajien keskiarvoista kahden (2) desimaalin tarkkuudella. Kokonaisarvosana muutetaan pisteiksi kertomalla kokonaisarvosana viidellä (5). Näin saadut pisteet lisätään hintapisteiden ja muiden laatupisteiden lisäksi tarjouksen kokonaispistemäärään.

Pisteytys koostuu hinnasta (maks. 60 p), testituloksesta (maks. 25 p) ja toimitusajasta (maks. 5 p) sekä toimitukseen liittyvästä kuvauksesta (maks. 10 p).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus on määräaikainen ja voimassa 24 kk. Perussopimuskauden lisäksi sopimukseen sisältyy yhteensä kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta, jotka otetaan käyttöön yksi (1) vuosi kerrallaan. Optiokauden käyttämisestä ilmoitetaan toimittajalle kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden tai optiokauden päättymistä.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Viranomaisten suosituksen mukaan mahdolliset muut henkilökohtaiset pandemiasuojausvälineet.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/08/2020
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan:

29.7. Kysymykset koskien menettelyä klo 10.00 mennessä

10.8. Osallistumishakemuksen palautus klo 14.00 mennessä

12.8. Tarjoajien valinta

14.8. Tarjouspyyntö julkaistaan

31.8. Kysymykset tarjouspyyntöä koskien klo 10.00 mennessä

9.9. Tarjouksen palautus klo 14.00 mennessä

10.9. Tuotteiden toimitus testikäyttöön

14.9. Testikäyttö alkaa

22.9. Hankintapäätös

7.10. Sopimuksen allekirjoitus aikaisintaan.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua.

Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia ehdokkailta. Osallistumishakemusten perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävät ehdokkaat kutsutaan tarjoajiksi vastaamaan tarjouspyyntöön. Osallistumishakemuksen liitteenä 1 on tarjouspyynnön luonnos.

Tarjoukseen liittyen toimitetaan osa-aluekohtaisesti testikäyttöön hankintayksikölle esitettävää tuotetta testattavaksi. Testikäyttötuotteista ei makseta korvausta. Testauksen suorittaa testipaneeli, johon valitaan hankintayksikön henkilöstöstä kymmenen (10) palvelutehtävissä toimivaa henkilöä.

Puitejärjestely myönnetään osa-alueittain kahdelle (2) parhaat kokonaispisteet saaneelle. Mikäli kokonaispistemäärä on sama useammalla osallistujalla, halvin hinta ratkaisee.

Tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisessa vaiheessa.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/38926/notice/50879

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/07/2020