Supplies - 330948-2023

02/06/2023    S105

Finland-Helsinki: Food, beverages, tobacco and related products

2023/S 105-330948

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hansel Oy
National registration number: 0988084-1
Postal address: PL 1386
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00101
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.hansel.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Yhteishankintayksikkö
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

KESKEYTYSILMOITUS: Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023–2027

II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena olivat ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan elintarvikkeet sekä vähäisessä määrin ammattikeittiöiden toimintaa tukevat non-food -tuotteet, kuten keittiön tarvitsemat kattaus- ja ruoanvalmistustarvikkeet. Lisäksi hankinnan kohteena olivat edellä mainittujen tuotteiden tilaamiseen ja käyttämiseen liittyvät palvelut, kuten logistiikkapalvelut ja muut tukipalvelut.

Asiakkaille, joiden toimipaikat jakautuvat maanlaajuisesti, tuli saada tuotteiden hankintaan yksi kanava. Tavarantoimitusten tuli tapahtua tehokkaasti, toimitusvarmasti sekä kustannustehokkaasti.

Hankinnan kohde oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisestä liitteissä:

- 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja sen alaliitteissä 1.1 "Vastuullisuus", 1.2 "Code of Conduct -ehdot" sekä 1.3 "Sähköinen kauppapaikka" ja

- 2 "Tuote- ja hintaluettelo".

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39220000 Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
33700000 Personal care products
39800000 Cleaning and polishing products
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
19640000 Polythene waste and refuse sacks and bags
39700000 Domestic appliances
79342300 Customer services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Ks. kohta II.1.4) "Lyhyt kuvaus".

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 088-269708
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

PÄÄTÖS HANKINTAMENETTELYN KESKEYTTÄMISESTÄ

Hansel Oy julkaisi 2.5.2023 avoimena menettelynä toteutettavasta Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet 2023-2027 -puitejärjestelystä EU-hankintailmoituksen numero 2023-127413.

Päätös

Hansel Oy on keskeyttänyt hankintamenettelyn 26.5.2023.

Päätöksen perustelut

Hansel Oy (jäljempänä Hansel) on havainnut tarjouspyynnön julkaisun jälkeen tarjouspyynnön Tuote- ja hintaluettelossa (liite 2) lukuisia tuotteisiin sekä tuotteiden määrittelyihin liittyviä virheitä, joiden korjaaminen on välttämätöntä yhdenvertaisten tarjoamismahdollisuuksien turvaamiseksi.

Hansel toteaa, että edellä esitettyjen tarjouspyynnön laadinnassa tapahtuneiden virheiden korjaaminen ei ole mahdollista muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja kilpailuttamalla se uudelleen.

Edellä esitetyillä perusteilla Hansel katsoo, että sillä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (1397/2016) 125 §:ssä tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankinta.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Selvyyden vuoksi todetaan, että kohdassa VI.4) "Muutoksenhakumenettelyt" ilmoitettu Markkinaoikeuden posti- ja käyntiosoite on muuttunut seuraavasti:

28.5.2023 saakka:

Sörnäistenkatu 1

00580 Helsinki

29.5.2023 lähtien:

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2023