Services - 331083-2023

02/06/2023    S105

Poland-Wrocław: Grassing services

2023/S 105-331083

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2023/S 089-274751)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
National registration number: 899-24-41-331
Postal address: ul. Powstańców Śląskich 186
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 53-139
Country: Poland
Contact person: Tomasz Michalski
E-mail: tmichalski@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 713347343
Fax: +48 713347363
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie Rejonu w Legnicy w latach 2023-2026, Zadanie nr 4 – Utrzymanie pasów drogowych oraz usługi patrolowo-interwencyjne

Reference number: O/WR.D-3.2421.13.2023
II.1.2)Main CPV code
77314100 Grassing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg krajowych obejmujących utrzymanie elementów pasa drogowego takich jak odwodnienie, pobocza, utrzymanie estetyki poprzez m.in. mycie znaków, pielęgnację zieleni, sprzątanie parkingów i obszaru pasa drogowego oraz wykonywanie patroli i obsługę zdarzeń drogowych na drogach krajowych nr A4, S3 i 94 na terenie działania Rejonu w Legnicy

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2023
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2023/S 089-274751

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie

Read:

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę

stanowiącą 2 % ceny brutto podanej w ofercie

VII.2)Other additional information: