Supplies - 331287-2021

02/07/2021    S126

Poland-Kielce: Medical equipments

2021/S 126-331287

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Postal address: ul. Prosta 30
Town: Kielce
NUTS code: PL721 Kielecki
Postal code: 25-371
Country: Poland
Contact person: Anita Cieślik
E-mail: a.cieslik@szpgin.kielce.pl
Telephone: +48 412013800
Fax: +48 412013999
Internet address(es):
Main address: http://www.szpgin.kielce.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpgin.kielce.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego

Reference number: SAG ZP-02/2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SWZ – zestawienie parametrów techniczno-użytkowych. Informacje w zakresie zasad realizacji dostawy, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – projektowane postanowienia umowy. Oferowany sprzęt medyczny winien spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.186 ze zm.)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kardiomonitor podstawowy – 4 sztuki

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123230 Cardiographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa kardiomonitorów do podstawowej opieki w ilości 4 sztuk zgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kardiomonitor anestezjologiczny – 4 sztuki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123230 Cardiographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa kardiomonitorów anestezjologicznych w ilości 4 sztuk zgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kardiomonitor anestezjologiczny modułowy – 2 sztuki

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123230 Cardiographs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa kardiomonitorów anestezjologicznych modułowych w ilości 2 sztuk zgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrylator dwufazowy – 3 sztuki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa defibrylatorów dwufazowych w ilości 3 sztuk zgodnych z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej – 1 sztuka

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa urządzenia do wspomagania kompresji klatki piersiowej zgodnego z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat USG – 1 sztuka

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa aparatu USG zgodnego z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżko elektryczne do intensywnej terapii – 1 sztuka

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa jednego łóżka elektrycznego do intensywnej terapii zgodnego z opisem zawartym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 36 sztuk

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 36 sztuk zgodnych z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja dokująca do pomp infuzyjnych – 12 sztuk

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest zakup stacji dokujących do pomp infuzyjnych w ilości 12 sztuk zgodnych z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ssak elektryczny – 6 sztuk

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa ssaków elektrycznych w ilości 6 sztuk zgodnych z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżko szpitalne elektryczne – 30 sztuk

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych w ilości 30 sztuk zgodnych z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator stacjonarny – 3 sztuki

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zakupu jest dostawa respiratorów elektrycznych w ilości 3 sztuk zgodnych z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat do znieczulenia – 1 sztuka

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest zakup aparatu do znieczulenia zgodnego z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy ginekologiczny aparat USG – 1 sztuka

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL721 Kielecki
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem dostawy jest zakup wysokiej klasy aparatu USG zgodnego z opisem określonym w Załączniku nr 2 (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych) do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn.: „Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka – Szpitala Specjalistycznego w Kielcach

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków granicznych.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków granicznych.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 dostawę, której przedmiotem zamówienia była dostawa urządzeń medycznych / aparatury medycznej / sprzętu medycznego na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia), której wartość brutto wynosiła minimum:

— dla Zadania nr 1: 35 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 2: 80 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 3: 25 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 4: 70 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 5: 50 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 6: 250 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 7: 17 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 8: 80 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 9: 35 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 10: 13 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 11: 160 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 12: 200 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 13: 100 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 14: 380 000,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2021
Local time: 11:00
Place:

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

— dla Zadania nr 1 – 660,00 PLN,

— dla Zadania nr 2 – 1 540,00 PLN,

— dla Zadania nr 3 – 540,00 PLN,

— dla Zadania nr 4 – 1 400,00 PLN,

— dla Zadania nr 5 – 1 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 6 – 5 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 7 – 340,00 PLN,

— dla Zadania nr 8 – 1 600,00 PLN,

— dla Zadania nr 9 – 700,00 PLN,

— dla Zadania nr 10 – 13 000 PLN,

— dla Zadania nr 11 – 3 200,00 PLN,

— dla Zadania nr 12 – 4 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 13 – 2 000,00 PLN,

— dla Zadania nr 14 – 7 600,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393 o skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/06/2021