Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 331378-2021

02/07/2021    S126

Latvija-Rīga: Laboratorijas reaģenti

2021/S 126-331378

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Valsts reģistrācijas numurs: 90002128378
Pasta adrese: Dzērbenes 27
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1006
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Iveta Ušacka
E-pasts: koks@edi.lv
Tālrunis: +371 67553063
Fakss: +371 67550635
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.kki.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1194
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/59473
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/59473
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Zinātne

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei

Atsauces numurs: LV KĶI 2021/28-AK-ERAF
II.1.2)Galvenās CPV kods
33696500 Laboratorijas reaģenti
II.1.3)Līguma veids
Piegādes
II.1.4)Īss apraksts:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 11 500.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par maksimālais daļu skaits: 4
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Laboratorijas reaģenti

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33696500 Laboratorijas reaģenti
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Dzērbenes 27, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 500.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 30/11/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ERAF projekts Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide, veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa).

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Laboratorijas materiāli

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33696500 Laboratorijas reaģenti
33793000 Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām
19520000 Plastmasas izstrādājumi
39563500 Tekstilizstrādājumi tehniskai izmantošanai
38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
15994200 Filtru papīrs
18424300 Vienreizējās lietošanas cimdi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Dzērbenes 27, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 860.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 30/11/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ERAF projekts Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide, veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa).

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

UHPLC hromatogrāfijas kolonna

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33696500 Laboratorijas reaģenti
38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Dzērbenes 27, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 740.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 30/11/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ERAF projekts Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide, veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa).

II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Citi materiāli hromatogrāfijai

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
33696500 Laboratorijas reaģenti
38000000 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)
44164310 Caurules un veidgabali
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Dzērbenes 27, Rīga, Latvija, LV-1006.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Laboratorijas reaģentu, materiālu un aprīkojuma iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/027 izpildei.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 400.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Beigu datums: 30/11/2023
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

ERAF projekts Koksnes biorafinēšanas procesa inovatīva pilnveide, veicot atlikumu konversiju nanoporainos oglekļa materiālos (BiReMa).

II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Saskaņā ar nolikumu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/08/2021
Vietējais laiks: 11:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 04/08/2021
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
Pieņems elektroniskos rēķinus
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/06/2021