Szolgáltatások - 331539-2022

20/06/2022    S117

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 117-331539

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EBP keretében tervezési feladatok 8 részben - ÉPC

Hivatkozási szám: EKR001060102018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet meglévő Főépület és "M" épületszárny felújításához (nettó 3 490 m2, bruttó 3 909 m2), valamint új épületszint és épületszárny létrehozásához (bruttó 4 528 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 63
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 010-019905

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Fax: +36 17766006
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com
Telefon: +36 202648561
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: kasib@kasib.hu
Telefon: +36 12971910
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Fax: +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 256 999 040.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás aláírásának időpontja: 2022.05.31.

VII.2.1) pont folytatása:

II.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

II.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/241/2021.

A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:

Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.

Cím 1054 Budapest, Hold utca 1.

Adószáma: 10476077-2-41

II.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

XI.3. A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:

Név: Somogyi Zoltán

Telefon: + 36 20 495 9038

E-mail: somogyi.zoltan@ebp.gov.hu

II.7. A Szerződésnek jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.3) folytatása karakterkorlátozás miatt:

6. rész: 5 db.érvényes:3: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2.(nyertes), DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25, KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen:2: RI-ZA-LIT KFT, 1221 Bp, Lomnici u 28/A, Plan Drive Kft, 1139 Bp, Röppentyű u. 73/d. 7. rész: 7 db.érvényes:3: Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.(nyertes), Aquincum Építész Stúdió Kft, 2085 Pilisvörösvár, Fő u 33, REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. érvénytelen: 2: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u 5, Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. figyelmen kívül hagyott:2: Paulinyi-Reith & Partners Zrt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2. 8. rész: 6 db. érvényes: 3: DAW Kft, 1124 Bp, Vas Gereben u 25. (nyertes), Terraszer Kft., 1046 Bp, Szőnyi I. u 80.,KREATÍV KFT, 1138 Bp, Váci ú 140. érvénytelen: 2: Perfektum Építész Kft., 1036 Bp, Perc u 2. REVIVO Kft., 1102 Bp, Szent László Tér 20. figyelmen kívül hagyott:1: Középülettervező Zrt., 1023 Bp, Lublói u 2.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71243000 Előzetes tervek (rendszerek és integráció)
71318100 Épületek mesterséges és természetes világításával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71321200 Fűtőrendszer-tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322100 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mennyiségfelmérési szolgáltatások
71327000 Teherhordó szerkezetekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
71334000 Gépészeti és villamos tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1125 Budapest, Diós árok 3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet meglévő Főépület és "M" épületszárny felújításához (nettó 3 490 m2, bruttó 3 909 m2), valamint új épületszint és épületszárny létrehozásához (bruttó 4 528 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.

I.) Előkészítési fázis

1.) Felmérési rész

2.) Koncepció készítési rész

3.) Vázlatterv készítési rész

II.) Engedélyezési terv fázis

III.) Kiviteli terv fázis

IV.) Művezetési fázis (opcionális)

V.) BIM modell készítés fázis (opcionális)

Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.

A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.

A folyamatos működés a kivitelezés alatt biztosítandó, ennek megfelelően kell tervezni.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.

A vázlatterv készítése, amely tartalmazza a következőket:

- az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,

- megközelítést,

- a térkapcsolatokat,

- belső közlekedési rendszert,

- közös használatú tereket,

- parkolási rendszert,

- és a tömegformát.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 63
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 256 999 040.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Fax: +36 17766006
Internetcím: http://www.perfektumcsoport.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: topkvalitas@topkvalitas.com
Telefon: +36 202648561
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Fax: +36 12003450
Internetcím: http://www.mgepitesz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
E-mail: kasib@kasib.hu
Telefon: +36 12971910
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

II.2. A Felek a Szerződés VI.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

VI.1. A Tervezőt a szerződésszerűen elkészített I-III. fázis szerinti tervekért és dokumentációkért, valamint a jelen Szerződésben a Tervező feladataként meghatározott valamennyi egyéb szolgáltatásért, továbbá a tervdokumentációk tekintetében a Megrendelőnek biztosított felhasználási jogok ellenértékeként nettó 221 847 052 Ft + Áfa (azaz kettőszázhuszonegymillió-nyolcszáznegyvenhétezer-ötvenkettő Ft plusz általános forgalmi adó) fix összegű átalány tervezési díj (a továbbiakban: „Tervezési Díj”) illeti meg.

II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.5. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.5. A Tervezőt megillető Díj (Tervezési Díj, Művezetési Díj, BIM modellezési Díj és az Előzetes tenderterv díja együttesen a továbbiakban: „Díj”) az egyes feladatok tekintetében az alábbiak szerint alakul:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis: Tervezési Díj 15%-a

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: Fix átalány díj: 15 375 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: Fix átalány díj: 5 125 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész Fix átalány díj: 10 250 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 200 000 Ft + ÁFA)

II. Engedélyezési terv fázis: Tervezési Díj 30 %-a Fix átalány díj: 61 500 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)

III. Kiviteli terv fázis: Tervezési Díj 55 %-a Fix átalány díj: 112 750 000 Ft + ÁFA

(ebből felhasználási jog ellenértéke: 300 000 Ft + ÁFA)

A nm növekmény miatti pótmunka díja Fix átalány díj: 16 847 052 + ÁFA

II.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.9. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

„VI.9. A Tervező által átadott, a Megrendelő által jóváhagyott dokumentumok (rész)teljesítését a Megrendelő által kijelölt személy igazolja a (rész)teljesítést követő 15 napon belül (továbbiakban: „Teljesítési igazolás”), amennyiben jogszabály máshogy nem rendelkezik. Felek kijelentik, hogy a (rész)teljesítési igazolás kiadásának feltétele a II. fejezetben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes, határidőre való teljesítése, valamint az alábbi feltételek betartása. A Tervezőt megillető díj az egyes feladatok tekintetében az alábbi ütemezés és feltételek szerint teljesítendő:

Feladatok: Teljesítési feltétel:

A. Tervezési feladatok

I. Előkészítési fázis 1) Felmérési rész: - Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 1) Felmérési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési rész: - Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi tanulmány és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- Előkészítési fázis 2) Koncepció készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési rész - I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi vázlatterv szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- I. Előkészítési fázis 3) Vázlatterv készítési részre vonatkozó fix átalány díj 20%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok adása, esetleges prezentációk, további tájékoztatások megadása, de legkésőbb az előző részszámla teljesítésigazolása kiállítását követő 30 nap elteltével.

II. Engedélyezési terv fázis: - II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi az építési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció és terv szerződésszerű tartalommal, határidőben való elkészülte, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- II. Engedélyezési terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 20%-a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén.

III. Kiviteli terv fázis: - III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 80%-a valamennyi kiviteli terv és dokumentáció szerződésszerű tartalommal, határidőben való benyújtása, és azok Megrendelői elfogadása esetén;

- III. Kiviteli terv fázisra vonatkozó fix átalány díj 15%-a az esetlegesen szükséges javítások elvégzése, a Megrendelői kiegészítő kérdésekre a válaszok megadása, esetleges további tájékoztatások megadása, a kivitelezői közbeszerzési dokumentumok kiegészítése és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás megindítására alkalmas teljeskörű elkészülte, azok Megrendelői elfogadása estén.

- fix átalány díj 5%-a a kivitelezői közbeszerzési eljárás lezárulása esetén.

A nm növekmény miatti pótmunka - A pótmunka díjának 100 %-a, jelen szerződésmódosítás IV.3. pontja szerint

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

III.2. A jelen Szerződésmódosítás II.2. - II.4. pont szerinti módosítások jogalapja: Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés

A II.2.-II.4. pont szerinti módosítás indoka:

Megrendelő részéről az alábbi pótmunka igények merültek fel:

a) Pótmunkaigény a szerződött mennyiséghez képest:

A Megrendelő által az eredeti tervezési programban meghatározott tervezési terület bruttó nagysága 7108 m2 volt, melyből 4528 m2 új építés, 2580 m2 pedig felújítással érintett terület. A Megrendelő által a vázlatterv készítésének időszakában - a Kórház közreműködésével - készített és véglegesített és a Tervező rendelkezésére bocsátott orvos-szakami program megvalósíthatósága érdekében az építési engedélyezési tervdokumentáció bruttó tervezési területe jelentősen növekedett.

Indoklás: Az OMIII-KIK a kórházösszevonás következtében megváltozott bővült feladatai ellátásához átdolgozta, kiegészítette a korábban készített, elfogadott orvosszakmai programját. Ez az új program a többletfeladatok ellátásához új igényeket határozott meg.

Az új orvosszakmai program - megtartva a korábbi fejlesztési elképzeléseket - tovább gondolja a Klinikai Idegtudományi gyógyászati-, oktatási-, kutatási- és ellátás-szervezési célú épület-infrastruktúra fejlesztés orvos-szakmai programját, túlmutatva az OKITI korábbiakban kialakított gyógyászati Infrastruktúra Fejlesztési Programján.

A végleges vázlatterv a végleges orvos-szakmai program alapulvételével került kidolgozására, a többször módosított, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint. A végleges vázlattervet a Megrendelő 2021. augusztus 23-án hagyta jóvá. A végleges vázlatterv jóváhagyásával a tervezési terület bruttó 8561 m2-re nőtt. Azaz 21,07 %-kal nőtt a tervezett terület nagysága a szerződéses mennyiséghez képest.

III.4. A jelen Szerződésmódosítás II.5-7. szerinti módosítások jogalapja: Kbt. 141. § (6) bekezdés

A II. 5. pont szerinti módosítás indoka:

A Kbt. 197. § (22) bekezdése alapján a törvénynek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXXVIII. törvénnyel megállapított 138. § (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatálybalépését megelőzően indult közbeszerzési eljárások alapján kötött szerződésekre is, a megkötött szerződéseknél a még be nem jelentett alvállalkozók tekintetében.

A II. 6-7. pont szerinti módosítás indoka:

A Preambulumban részletesen kifejtett, Megrendelő személyében bekövetkező - Kbt. 139. § (3) bekezdésének megfelelő - változáshoz kapcsolódóan a Szerződés egyéb tartalmi elemének nem lényeges módosítása.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 256 999 040.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 256 999 040.00 HUF