Supplies - 33176-2022

21/01/2022    S15

Poland-Poznań: Teaching equipment

2022/S 015-033176

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Poznań
National registration number: REGON 631257822
Postal address: Plac Kolegiacki 17
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-841
Country: Poland
Contact person: Magdalena Chudyka
E-mail: magdalena_chudyka@um.poznan.pl
Telephone: +48 618785210
Fax: +48 618785085
Internet address(es):
Main address: http://bip.poznan.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego

Reference number: ZPb-II.271.56.2021.MC
II.1.2)Main CPV code
39162100 Teaching equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego dla 4 szkół w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 322 905.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestawy do kodowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – Przedmiot umowy na część I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223200 Structural works
39162000 Educational equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

III LO, ul. Strzelecka 10, Poznań

VII LO, ul Stefana Żeromskiego 8, Poznań

VIII LO, ul. Hipolita Cegielskiego 1, Poznań

LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, 61-867 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego dla 4 szkół w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

3) Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

4) Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie gwarancji (przegląd powinien być wykonany po upływie co najmniej 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji).

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.08.01.04-30-0005/19-00„ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

II.2.14)Additional information

Pełna nazwa postępowania to: Dostawa doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt komputerowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – Przedmiot umowy na część II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
30213100 Portable computers
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

III LO, ul. Strzelecka 10, Poznań

VII LO, ul Stefana Żeromskiego 8, Poznań

VIII LO, ul. Hipolita Cegielskiego 1, Poznań

LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, 61-867 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego dla 4 szkół w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

3) Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

4) Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie gwarancji (przegląd powinien być wykonany po upływie co najmniej 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji).

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.08.01.04-30-0005/19-00„ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

II.2.14)Additional information

Pełna nazwa postępowania to: Dostawa doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia biurowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy - Przedmiot umowy na część III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30231300 Display screens
30232100 Printers and plotters
32322000 Multimedia equipment
38652100 Projectors
42940000 Machinery for the heat treatment of materials
30191000 Office equipment except furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

III LO, ul. Strzelecka 10, Poznań

VIII LO, ul. Hipolita Cegielskiego 1, Poznań

LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, 61-867 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego dla 4 szkół w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

2) Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, wysokiej jakości.

3) Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie pomoce dydaktyczne, wymienione w przedmiocie zamówienia z opcją „door to door” (wszystkie koszty obsługi serwisowej pokryje Wykonawca), z czasem usunięcia usterki przez serwis określonym na maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.

4) Wymagane jest zapewnienie minimum 1 bezpłatnego przeglądu serwisowego w okresie gwarancji (przegląd powinien być wykonany po upływie co najmniej 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż 1 miesiąc przed upływem okresu gwarancji).

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.08.01.04-30-0005/19-00„ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

II.2.14)Additional information

Pełna nazwa postępowania to: Dostawa doposażenia pracowni przedmiotowych w zakresie sprzętu komputerowego i wyposażenia dydaktycznego w ramach projektu „ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 209-546569
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zestawy do kodowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – Przedmiot umowy na część I

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.
Postal address: ul. Wysogotowska 9
Town: Przeźmierowo
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-081
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 85 171.87 PLN
Total value of the contract/lot: 89 072.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Sprzęt komputerowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – Przedmiot umowy na część II

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KOMBIT PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Postal address: ul. Migdałowa 6
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-612
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 228 969.77 PLN
Total value of the contract/lot: 178 303.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Urządzenia biurowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy - Przedmiot umowy na część III

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Wilanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Lindleya 16
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-013
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 63 377.89 PLN
Total value of the contract/lot: 55 530.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, a także Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022