Árubeszerzések - 331825-2019

16/07/2019    S135

Magyarország-Budapest: Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)

2019/S 135-331825

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészlet

Hivatkozási szám: EKR000803322018
II.1.2)Fő CPV-kód
24962000 Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészletének beszerzése 2019–2021

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 137 795 276.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
24962000 Vízkezelő szerek (víztisztító és vízlágyító szerek)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 6600, Szentes, Csongrádi út 108.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészletének beszerzése az alábbi nettó keretösszeg erejéig:

2019. év: 43 307 087 Ft + áfa keretösszegig.

2020. év: 43 307 087 Ft + áfa keretösszegig.

2021. év: 51 181 102 Ft + áfa keretösszegig.

Mennyisége:

2019. év: évente legfeljebb átlagosan 14 688 kg mennyiségben.

2020. év: évente legfeljebb átlagosan 14 688 kg mennyiségben.

2021. év: évente legfeljebb átlagosan 15 776 kg mennyiségben.

A megrendelni kívánt áruk (Magyar Honvédség részére beszerzésre tervezett vegyszerek) megnevezését, leírását és évenkénti mennyiségét a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni jelen szerződés időtartama alatt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 220-503186
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Víztisztító állomások 30 napos vegyszerkészlet

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_19927703
Postai cím: Bláthy Ottó u. 4
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
E-mail: eniko.pakai@suez.com
Telefon: +36 306636361
Fax: +36 34512525
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 137 795 276.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a nettó egységárat értékeli. 2. Évenkénti keretösszeg nagysága: 2019. év: nettó: 43 307 087,- Ft, bruttó 55 000 000,- Ft. 2020. év: nettó: 43 307 087,- Ft, bruttó 55 000 000,- Ft. 2021. év: nettó: 51 181 102,- Ft, bruttó 65 000 000,- Ft.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/07/2019