Árubeszerzések - 332005-2021

02/07/2021    S126

Magyarország-Kaposvár: Meteorológiai állomások

2021/S 126-332005

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731591214
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Nikolett
E-mail: ekr.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Légszennyezettséget mérő monitoring állomás

Hivatkozási szám: EKR000075022021
II.1.2)Fő CPV-kód
38127000 Meteorológiai állomások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása a Life IP HungAIRy (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt keretében.

Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása.

Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázelemzőkkel (SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázelemzők működtetését biztosító berendezésekkel (gázkeverővel, null-gáz generátorral, a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított anyagmintákkal), adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiak:

I. Telepítés: Megfelelő aljzat kiépítése és az áramellátás kialakítása.

II. A mérőállomás felszerelés szállítása:

1. Környezeti SO2 – gázelemző, 1 db.

2. Környezeti CO – gázelemző, 1 db.

3. Környezeti NO/NO2/NOx – gázelemző, 1 db.

4. Környezeti O3 – gázelemző, 1 db.

5. Szállópor monitorok – PM10 (1 db.) és PM2.5 (1 db.)

6. Kalibrátor, 1 db.

7. Null-levegő generátor, 1 db.

8. Gázpalack reduktorral, 1 db.

9. Mintavevő rendszer, 1 db.

10. Meteorológiai egység, árboccal, 1 db.

11. Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer, 1 db.

12. Mérőkonténer, 1 db.

III. Karbantartás:

Kötelező helyszíni karbantartás félévente 1 alkalommal 2026. december 31.-ig.

Kötelező jótállás: 12 hónap. Ezen felül vállalt minimum 0, maximum 12 hónapnyi (többlet) jótállás értékelés keretében kerül figyelembevételre.

A jótállási időtartam alatt helyszíni szervizszolgáltatás ellátása, melynek a meghibásodás nyertes ajánlattevő felé való közlésétől számított minimum 24, maximum 72 órán belüli megkezdése értékelés keretében kerül figyelembevételre.

Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell „műszerek kereskedelme és szervize” alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában érvényes, a nevére szóló tanúsítvány másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt tanúsítvány igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, MAGYARORSZÁGra érvényes kereskedelmi és szerviz jogosultsággal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában igazolni az előbbieket, és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt jogosultság igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
38120000 Meteorológiai műszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár, Sport Aréna melletti terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kaposvár légszennyezettségét mérő monitoring állomás telepítése, műszerekkel történő felszerelése, továbbá karbantartása.

Környezeti levegő vizsgálatára kialakított mérőállomás, beépített, folyamatos üzemű gázelemzőkkel (SO2, NO/NO2/NOx, CO, O3, nagy térfogatáramú PM mintavevő) és szálló por monitorral/monitorokkal (PM10 és PM2,5), meteorológiai egységgel, a gázelemzők működtetését biztosító berendezésekkel (gázkeverővel, null-gáz generátorral, a rendszeres ellenőrzéshez szükséges tanúsított anyagmintákkal), adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszerrel.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiak:

I. Telepítés: Megfelelő aljzat kiépítése és az áramellátás kialakítása.

II. A mérőállomás felszerelés szállítása:

1. Környezeti SO2 – gázelemző, 1 db.

2. Környezeti CO – gázelemző, 1 db.

3. Környezeti NO/NO2/NOx – gázelemző, 1 db.

4. Környezeti O3 – gázelemző, 1 db.

5. Szállópor monitorok – PM10 (1 db.) és PM2.5 (1 db.)

6. Kalibrátor, 1 db.

7. Null-levegő generátor, 1 db.

8. Gázpalack reduktorral, 1 db.

9. Mintavevő rendszer, 1 db.

10. Meteorológiai egység, árboccal, 1 db.

11. Adatgyűjtő, adatfeldolgozó rendszer, 1 db.

12. Mérőkonténer, 1 db.

III. Karbantartás:

Kötelező helyszíni karbantartás félévente 1 alkalommal 2026. december 31.-ig.

Kötelező jótállás: 12 hónap. Ezen felül vállalt minimum 0, maximum 12 hónapnyi (többlet) jótállás értékelés keretében kerül figyelembevételre.

A jótállási időtartam alatt helyszíni szervizszolgáltatás ellátása, melynek a meghibásodás nyertes ajánlattevő felé való közlésétől számított minimum 24, maximum 72 órán belüli megkezdése értékelés keretében kerül figyelembevételre.

Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell „műszerek kereskedelme és szervize” alkalmazási területre kiterjedő ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában érvényes, a nevére szóló tanúsítvány másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt tanúsítvány igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

Ajánlatkérő – a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – sajátos feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a gyártótól származó, a megajánlott készülékekre és szoftverekre vonatkozó, MAGYARORSZÁGRA érvényes kereskedelmi és szerviz jogosultsággal. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjában igazolni az előbbieket, és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példányát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az ajánlatkérő részére benyújtani. Közös ajánlattétel esetén – szerződéskötéskor – az előírt követelménynek együttesen kell megfelelni. Az előírt jogosultság igazolása határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.

Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdés alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatban alkalmazott Envista ARM szoftverrel 100 % kompatibilis kommunikációs és monitoring szoftver (igen/nem) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. Helyszíni szervizszolgáltatás megkezdése (a meghibásodás bejelentésétől számított minimum 24 óra, maximum 72 óra) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. A többletjótállás időtartama (hónap). (A kötelezően előírt 12 hónapon felül vállalt további jótállás időtartama, minimum 0, maximum 12 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

LIFE IP HungAIRy (LIFE17 IPE/HU/000017)

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 050-123199
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Légszennyezettséget mérő monitoring állomás

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:

A) Az eljárás eredménytelenségének indoka:

A Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

A Green Lab MAGYARORSZÁG Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatának érvénytelenségére figyelemmel az értékelési szempontok szerinti értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő, azaz az Ysselbach Kft. ajánlatának bírálatától AK eltekintett, tekintettel arra, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a Kbt. 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye. Jelen esetben az Ysselbach Kft. ajánlata bírálatának hiányában is megállapítható, hogy az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.

Ajánlatkérő 2021. június 23. napján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

Az Ysselbach Kft, mint jelen eljárásban az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati ára az egyösszegű nettó 61 015 876 HUF-on felül félévenként további nettó 7 125 000 HUF 2026. december 31. napjáig.

Az EKR-ben is rögzített és a bontás során ismertetett anyagi fedezet összege pedig összesen nettó 67 882 949 HUF, mely a 2026. december 31.-ig szükséges legalább 6 félévnyi karbantartási igényre is figyelemmel, nem nyújt fedezetet az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ysselbach Kft. ajánlattevővel kötendő szerződés teljesítésére.

B) A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele): nem releváns, az eljárás eredménytelen.

C) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Ajánlattevő neve: Green Lab MAGYARORSZÁG Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2093 Budajenő, Szőlőhegyi utca 8.

Adószám:11118826-2-13.

Ajánlattevő neve: Ysselbach Méréstechnikai és Kereskedelmi Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1125 Budapest, Nógrádi utca 4.

Adószám:12059063-2-43.

D) Ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezése: nem releváns.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/06/2021