Supplies - 33261-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2022/S 015-033261

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: Plac Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa
Postal address: Pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Halinów
Postal address: ul. Spółdzielcza 1
Town: Halinów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-074
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.halinow.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Izabelin
Postal address: ul. 3 Maja 42
Town: Izabelin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-080
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.gmina.izabelin.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Karczew
Postal address: ul. Warszawska 28
Town: Karczew
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-480
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.karczew.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Konstancin-Jeziorna
Postal address: ul. Piaseczyńska 77
Town: Konstancin-Jeziorna
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-520
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.konstancinjeziorna.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lesznowola
Postal address: ul. Gminna 60
Town: Lesznowola
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-506
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.lesznowola.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Milanówek
Postal address: ul. Kościuszki 45
Town: Milanówek
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-822
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://milanowek.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Nieporęt
Postal address: Plac Wolności 1
Town: Nieporęt
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-126
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.nieporet.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Postal address: ul. Zakroczymska 30
Town: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-100
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.nowydwormaz.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Otwock
Postal address: ul. Armii Krajowej 5
Town: Otwock
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-400
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://otwock.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Piastów
Postal address: ul. 11 Listopada 2
Town: Piastów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-820
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.piastow.pl/
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Radzymin
Postal address: Pl. Tadeusza Kościuszki 2
Town: Radzymin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-250
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://radzymin.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Stare Babice
Postal address: ul. Rynek 32
Town: Stare Babice
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-082
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://stare-babice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Sulejówek
Postal address: ul. Dworcowa 55
Town: Sulejówek
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-070
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.sulejowek.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wieliszew
Postal address: ul. Modlińska 1
Town: Wieliszew
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-135
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.wieliszew.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wołomin
Postal address: ul. Ogrodowa 4
Town: Wołomin
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-200
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://wolomin.org
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Ząbki
Postal address: ul. Wojska Polskiego 10
Town: Ząbki
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-091
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.zabki.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielonka
Postal address: ul. Lipowa 5
Town: Zielonka
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 05-220
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: https://www.zielonka.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-24/21
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 560 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38344000 Pollution-monitoring devices
90731400 Air pollution monitoring or measurement services
48000000 Software package and information systems
38120000 Meteorological instruments
72511000 Network management software services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa i Gminy ościenne

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weighting: 5.00
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30.00
Quality criterion - Name: Termin realizacji Etapu I / Weighting: 15.00
Price - Weighting: 50.00
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja skutkować będzie:

1) dostawą, montażem, uruchomieniem dodatkowych Urządzeń, o których mowa w pkt § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 Wzoru umowy, oraz zintegrowaniem ich z Systemem do zbierania i udostępniania danych przy założeniu, że łączna liczba tych Urządzeń nie przekroczy 100 sztuk. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Wzoru umowy, określi lokalizację oraz termin realizacji dostawy, montażu i uruchomienia Urządzeń, przy czym nie będzie on krótszy niż 3 miesiące od daty doręczenia oświadczenia, lub

2) przedłużeniem okresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania/serwisu określonych w § 1 ust. 4 Wzoru umowy o okres do 6 (sześciu) lat licząc od dnia zakończenia podstawowego okresu realizacji Etapu II. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tej opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, określi okres przedłużenia świadczenia usług utrzymania/serwisu wraz ze wskazaniem gmin, którego dotyczyć będzie prawo opcji.

Wcześniejsze skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powyższych pkt 1 i 2, nie stanowi przeszkody dla późniejszego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pozostałym zakresie - przed upływem terminu, o którym mowa w §2 ust. 3 Wzoru umowy.

Okolicznością skorzystania z prawa opcji będzie zabezpieczenie odpowiednich środków w budżetach Zamawiającego i Gmin Partnerskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 081-207858
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/GP/271/III-24/21
Title:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Airly Public Sp. z o.o.
National registration number: PL6751755446
Postal address: ul. Mogilska 43
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-545
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 002 575.80 PLN
Total value of the contract/lot: 3 560 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Całkowita końcowa wartość umowy/części:

- zamówienie podstawowe: 3560500,00 PLN;

- maksymalna wartość opcji: 5181200,00 PLN;

Razem: 8741700,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022