Supplies - 33261-2022

21/01/2022    S15

Polska-Warszawa: Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

2022/S 015-033261

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: Plac Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: Pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Halinów
Adres pocztowy: ul. Spółdzielcza 1
Miejscowość: Halinów
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.halinow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Izabelin
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 42
Miejscowość: Izabelin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gmina.izabelin.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Karczew
Adres pocztowy: ul. Warszawska 28
Miejscowość: Karczew
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-480
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.karczew.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konstancin-Jeziorna
Adres pocztowy: ul. Piaseczyńska 77
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.konstancinjeziorna.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lesznowola
Adres pocztowy: ul. Gminna 60
Miejscowość: Lesznowola
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.lesznowola.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Milanówek
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45
Miejscowość: Milanówek
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://milanowek.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nieporęt
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Nieporęt
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nieporet.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. Zakroczymska 30
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nowydwormaz.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Otwock
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5
Miejscowość: Otwock
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://otwock.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Piastów
Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 2
Miejscowość: Piastów
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.piastow.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radzymin
Adres pocztowy: Pl. Tadeusza Kościuszki 2
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://radzymin.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stare Babice
Adres pocztowy: ul. Rynek 32
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://stare-babice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Sulejówek
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 55
Miejscowość: Sulejówek
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.sulejowek.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieliszew
Adres pocztowy: ul. Modlińska 1
Miejscowość: Wieliszew
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-135
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.wieliszew.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wołomin
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 4
Miejscowość: Wołomin
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wolomin.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ząbki
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 10
Miejscowość: Ząbki
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-091
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zabki.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zielonka
Adres pocztowy: ul. Lipowa 5
Miejscowość: Zielonka
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 05-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zielonka.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-24/21
II.1.2)Główny kod CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 560 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
90731400 Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38120000 Przyrządy meteorologiczne
72511000 Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa i Gminy ościenne

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 5.00
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30.00
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Etapu I / Waga: 15.00
Cena - Waga: 50.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego realizacja skutkować będzie:

1) dostawą, montażem, uruchomieniem dodatkowych Urządzeń, o których mowa w pkt § 1 ust. 3 pkt 1 i 2 Wzoru umowy, oraz zintegrowaniem ich z Systemem do zbierania i udostępniania danych przy założeniu, że łączna liczba tych Urządzeń nie przekroczy 100 sztuk. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Wzoru umowy, określi lokalizację oraz termin realizacji dostawy, montażu i uruchomienia Urządzeń, przy czym nie będzie on krótszy niż 3 miesiące od daty doręczenia oświadczenia, lub

2) przedłużeniem okresu świadczenia przez Wykonawcę usług utrzymania/serwisu określonych w § 1 ust. 4 Wzoru umowy o okres do 6 (sześciu) lat licząc od dnia zakończenia podstawowego okresu realizacji Etapu II. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z tej opcji, Zamawiający w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, określi okres przedłużenia świadczenia usług utrzymania/serwisu wraz ze wskazaniem gmin, którego dotyczyć będzie prawo opcji.

Wcześniejsze skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie powyższych pkt 1 i 2, nie stanowi przeszkody dla późniejszego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w pozostałym zakresie - przed upływem terminu, o którym mowa w §2 ust. 3 Wzoru umowy.

Okolicznością skorzystania z prawa opcji będzie zabezpieczenie odpowiednich środków w budżetach Zamawiającego i Gmin Partnerskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy z załącznikami, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 081-207858
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/GP/271/III-24/21
Nazwa:

Zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Airly Public Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL6751755446
Adres pocztowy: ul. Mogilska 43
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-545
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 10 002 575.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 560 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Całkowita końcowa wartość umowy/części:

- zamówienie podstawowe: 3560500,00 PLN;

- maksymalna wartość opcji: 5181200,00 PLN;

Razem: 8741700,00 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022