Supplies - 33305-2022

21/01/2022    S15

Hrvatska-Dubrovnik: Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi

2022/S 015-033305

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Dubrovniku - Studentski centar Dubrovnik
Nacionalni registracijski broj: 66467746606
Poštanska adresa: Kralja Tomislava 7
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Hajvaz, mag. iur.
E-pošta: ivana.hajvaz@unidu.hr
Telefon: +385 20437685
Telefaks: +385 20437686
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.scdu.hr
Adresa profila kupca: www.scdu.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: ostali smještaj - 5590

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Meso i mesni proizvodi

Referentni broj: E-VV-1-2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka mesa i mesnih proizvoda, prema grupama kako slijedi:

Grupa 1 – Teletina svježa

Grupa 2 – Svinjetina svježa

Grupa 3 – Piletina i puretina svježa

Grupa 4 – Junetina svježa

Grupa 5 – Janjetina svježa

Grupa 6 – Mljeveno meso i proizvodi od mljevenog mesa

Grupa 7 – Svinjetina smrznuta

Grupa 8 – Piletina i puretina smrznuta

Grupa 9 – Piletina smrznuta marinirana

Grupa 10 – Piletina i puretina smrznuta panirana

Grupa 11 – Patka i guska smrznuta

Grupa 12 – Janjetina smrznuta

Grupa 13 – Mesne prerađevine

Grupa 14 – Svinjski ražnjići

sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovnicima za svaku grupu predmeta nabave.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 3 150 100.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Teletina svježa

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15111200 Teletina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svježe teletine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 1 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Svinjetina svježa

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svježe svinjetine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 2 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Piletina i puretina svježa

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15112100 Svježa perad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svježe piletine i puretine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 3 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Junetina svježa

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15111000 Goveđe i teleće meso
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svježe junetine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 4 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Janjetina svježa

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15115100 Janjetina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svježe janjetine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 5 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mljeveno meso i proizvodi od mljevenog mesa

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15130000 Mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka ljevenog mesa i proizvoda od mljevenog mesa sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 6 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Svinjetina smrznuta

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15113000 Svinjetina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrznute svinjetine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 7 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Piletina i puretina smrznuta

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15112000 Perad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrznute piletine i puretine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 8 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Piletina smrznuta marinirana

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15112000 Perad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrznute marinirane piletine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 9 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Piletina i puretina smrznuta panirana:

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15112000 Perad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrznute panirane piletine i puretine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 10 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Patka i guska smrznuta

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15112000 Perad
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrznute patke i guste sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 11 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Janjetina smrznuta

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15113000 Svinjetina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka smrnute janjetine sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 12 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mesne prerađevine

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15130000 Mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka mesnih prerađevina sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 13 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Svinjski ražnjići

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15113000 Svinjetina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke predmeta nabave je adresa Naručitelja, i to:- fco. Studentski centar Dubrovnik, Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka javne nabave je sukcesivna nabava i isporuka svinjskih ražnjića sukladno detaljnom opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku za Grupu 14 predmeta nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Emisije tvari koje onečišćuju zrak (T) / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Ukupna cijena ponude (s PDV-om) (C) / Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 186-448099
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PIK VRBOVEC plus d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 41976933718
Poštanska adresa: ZAGREBAČKA 148
Mjesto: VRBOVEC
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10340
Država: Hrvatska
E-pošta: danijel.cerkez@pik-vrbovec.hr
Telefon: +385 12794672
Telefaks: +385 12794503
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 502 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 436 800.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
24/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PI Vindija d.d.
Nacionalni registracijski broj: 44138062462
Poštanska adresa: Međimurska 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.horvat@vindija.hr
Telefon: +385 42399999
Telefaks: +385 42399999
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 365 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 263 240.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 28128148322
Poštanska adresa: Težačka 13
Mjesto: Vrgorac
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21276
Država: Hrvatska
E-pošta: robert.radic@pivac.hr
Telefon: +385 21608087
Telefaks: +385 21674477
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 463 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 455 035.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 28128148322
Poštanska adresa: Težačka 13
Mjesto: Vrgorac
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21276
Država: Hrvatska
E-pošta: robert.radic@pivac.hr
Telefon: +385 21608087
Telefaks: +385 21674477
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 139 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 130 150.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
24/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PI Vindija d.d.
Nacionalni registracijski broj: 44138062462
Poštanska adresa: Međimurska 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: vlatka.horvat@vindija.hr
Telefon: +385 42399999
Telefaks: +385 42399999
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 43 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 39 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 14
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
23/02/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 28128148322
Poštanska adresa: Težačka 13
Mjesto: Vrgorac
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21276
Država: Hrvatska
E-pošta: robert.radic@pivac.hr
Telefon: +385 21608087
Telefaks: +385 21674477
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 47 500.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 45 060.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2022