Supplies - 333883-2022

21/06/2022    S118

Slovakia-Bratislava: Protective gear

2022/S 118-333883

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova 8
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 81361
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mária Slimáková
E-mail: slimakova.maria@zsr.sk
Telephone: +421 220295553
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Reference number: 537/2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky s názvom "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov proti pádu z výšky pre potreby zamestnancov obstarávateľa v rámci plnenia povinnosti obstarávateľa v zmysle ust. zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovať zamestnancom potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 588 993.55 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom samostatnej časti č. 1 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Pás bezpečnostný s lanom: 300 ks

2. Pás bezpečnostný 2 oká: 150 ks

3. Postroj bezpečnostný: 900 ks

4. Postroj bezpečnostný pre prácu na lane: 900 ks

5. Skracovač dĺžky lana s karabínou: 840 ks

6. Lano spojovacie 1,2 m - 2 karabíny: 300 ks

7. Lano spojovacie s dvomi okami, dĺ. 1 m: 105 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom samostatnej časti č. 2 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Blokant ručný pravý: 60 ks

2. Blokant ručný ľavý: 60 ks

3. Blokant prsný: 30 ks

4. Prístroj istiaci: 60 ks

5. Zachytávač pádu: 30 ks

6. Kladka samonavíjacia: 85 ks

7. Karabína HMS, zámok s manuálne uzamykateľným uzáverom: 300 ks

8. Karabína HMS, zámok s automatickým uzáverom: 60 ks

9. Karabína kovová oválna s manuálne uzamykateľným uzáverom: 1.095 ks

10. Karabína kovová (s otvorením do min. 11 mm) závitový uzáver trieda Q: 60 ks

11. Karabína kovová s automatickým uzáverom: 180 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom samostatnej časti č. 3 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Slučka zaisťovacia T 80: 900 ks

2. Slučka zaisťovacia T 150: 900 ks

3. Slučka zaisťovacia: 190 ks

4. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 50 mm: 60 ks

5. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 65 mm: 60 ks

6. Lano spojovacie Y s okom a karabínami - max. otvorenie od 90 mm: 150 ks

7. Lano kotviace 20 m s okom a karabínou: 390 ks

8. Brzda bezpečnostná: 210 ks

9. Lano statické pracovné /bm/: 3.000 m

10. Lano bezpečnostné dynamické: 270 ks

11. Tlmič pádu s lanom, dĺ. 2 m: 450 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom samostatnej časti č. 4 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Bežec protipádový Cresto Twin Stop alebo ekvivalentný: 60 ks

2. Bežec protipádový Soll Comfort alebo ekvivalentný: 60 ks

3. Tyč teleskopická s kotviacim hákom: 60 ks

4. Set pre záchranára: 90 ks

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Dotačné sklady obstarávateľa, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 - Zoznam miest dodania tovaru súťažných podkladov, spresnené v jednotlivých písomných objednávkach vystavených na základe rámcovej dohody

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom samostatnej časti č. 5 predmetu zákazky "OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky" je dodávka tovaru - osobných ochranných prostriedkov:

1. Návlek na lano ochranný /1 - 1,2 m/: 900 ks

2. Návlek na lano ochranný /2 m/: 900 ks

3. Taška prepravná pre OOP: 750 ks

4. Kapsa k postroju: 840 ks

5. Šnúra 7 mm /1 bm/: 300 m

6. Osma zlaňovacia: 60 ks

7. Slučka pomocná pre výstup po lane: 30 ks

8. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 150 - 240 mm: 60 pár

9. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 200 - 300 mm: 60 pár

10. Stupačka na lezenie na drevené stĺpy a stožiare priemeru 250 - 340 mm: 60 pár

Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 191-498016
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice
The contracting entity will not award any further contracts based on the above periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 1 - OOP na pracovné polohovanie a predchádzanie pádom z výšky

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
National registration number: 31427855
Postal address: Hlavná 1893
Town: Vráble
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95201
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 345 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 109 690.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 2 - Adjustačné zariadenia lana, Zaťahovacie zachytávače pádu, Karabíny

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BVH, spol. s r.o.
National registration number: 35674148
Postal address: Ulica stavbárov 21
Town: Prievidza
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 97101
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 54 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 34 666.95 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 3 - Kotviace zariadenia, Spojovacie prostriedky, Záchytné zariadenia, Laná, Tlmiče pádu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BVH, spol. s r.o.
National registration number: 35674148
Postal address: Ulica stavbárov 21
Town: Prievidza
NUTS code: SK022 Trenčiansky kraj
Postal code: 97101
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 165 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 154 102.60 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 4 - Záchytné zariadenia, Záchranné zariadenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BVH, spol. s r.o.
National registration number: 35674148
Postal address: Ulica stavbárov 21
Town: Prievidza
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 97101
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 271 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 176 602.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky - Časť 5 - Pomocné prostriedky k OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
National registration number: 31427855
Postal address: Hlavná 1893
Town: Vráble
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95201
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 113 931.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Zoznam členov komisie: Mgr. Tomáš Kovaľ, predseda komisie; Ing. Mária Slimáková, Ing. Lýdia Walachová, Ing. Jozef Kováč, člen komisie.

2. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2022