Services - 334386-2017

25/08/2017    S162    - - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Slovenija-Celje: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje

2017/S 162-334386

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za razpise
Telefon: +386 13068164
E-naslov: irena.pogacnik@dri.si
Telefaks: +386 13068206
Šifra NUTS: SI034

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dars.si

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/218864/Dokumentacija-portal-140-17.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.
5269652000
Kotnikova ulica 40
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: Vložišče
E-naslov: posta@dri.si
Šifra NUTS: SI041

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dri.si

I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: priključek Leskoškove ceste, Sklop 2: priključek Letališke ceste.

Referenčna številka dokumenta: 000140/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
71322000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: priključek Leskoškove ceste, Sklop 2: priključek Letališke ceste.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71322000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 1: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Leskoškove ceste.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Letališke ceste

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71322000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041
II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključkov na ljubljansko obvoznico: Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priključka Letališke ceste.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/09/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 26/03/2018
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/09/2017
Lokalni čas: 13:00
Kraj:

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., v dvorani 1.18, Kotnikova ulica 40, SI-1000 Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Predstavniki ponudnikov morajo za prisostvovanje na javnem odpiranju predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnikom je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen Poglavja 3 (Projektna naloga s prilogami za posamezni sklop), ki je dostopno ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000140/2017.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.9.2017, 12:00.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/08/2017